NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

25 oktober 2022

Op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, vestigt FairWork de aandacht op misstanden in het Nederlandse bedrijfsleven. De organisatie publiceert deze dag een representatief opinieonderzoek naar arbeidsuitbuiting: een vorm van mensenhandel. Daaruit blijkt dat 26% van de Nederlandse bedrijven toegeeft zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting. Tegelijkertijd lanceert FairWork samen met de Academie voor Beeldvorming het ‘eerlijkste uitzendbureau van Nederland’. De nieuwe coöperatie Fair Jobs stelt de belangen van de uitzendkracht centraal.

Omvang mensenhandel

DirectResearch heeft in september 2022 in opdracht van FairWork een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van mensenhandel in het Nederlandse bedrijfsleven. De resultaten zijn vergeleken met het vorige onderzoek, dat plaatsvond in januari 2020.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus (inleners) bekend is met de term arbeidsuitbuiting (een vorm van mensenhandel buiten de seksindustrie). Bijna één op de vijf inleners denkt dat arbeidsuitbuiting of mensenhandel regelmatig tot vaak voorkomt in Nederland, dit percentage is vergelijkbaar met de vorige meting.

Op basis van de randomized response methode kan gesteld worden dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bedrijven zich wel eens schuldig maakt aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Hierbij is rekening gehouden met het gegeven dat inleners ook verantwoordelijk zijn voor hun flexibele arbeidskrachten. Dit percentage is significant gedaald vergeleken met de vorige meting (65% in 2020).

Flexibel personeel

Circa twee derde van de Nederlandse bedrijven maakt momenteel gebruik van flexibel personeel, blijkt uit het onderzoek. Hoe groter de organisatie, des te vaker men gebruik maakt van flexibel personeel. Zowel het gebruik als de frequentie zijn significant gestegen vergeleken met de meting van 2020. Flexibel personeel is meestal afkomstig uit Nederland. In 2022 zegt 7% van de bedrijven dat hun flexibele personeel voornamelijk afkomstig is uit het buitenland (was 6% in 2020).

De helft van de inleners maakt permanent gebruik van flexibele arbeidskrachten, ook dit aandeel is significant toegenomen (was 43%). Bij het aannemen letten inleners met name op het aanbod, de prijs en de flexibiliteit.

Over het onderzoek

Het kwantitatief online onderzoek van DirectResearch heeft plaatsgevonden van 8 tot 20 september 2022 onder 536 mensen. De doelgroep bestond uit personen die (deels) verantwoordelijk zijn voor het HR-beleid en/of het aannemen van personeel bij bedrijven met ten minste 5 werknemers. De reepondenten maken deel uit van het ME Research panel en een extern panel (beide ISO-gecertificeerd).

Om op totaalniveau uitspraken te doen, is gebruik gemaakt van een disproportioneel gestratificeerde steekproef. Voor alle categorieën bedrijfsgroottes zijn voldoende grote steekproeven gehanteerd, zodat over iedere categorie betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Om vervolgens op totaalniveau uitspraken te doen, is de data terug gewogen tot de in werkelijkheid bestaande proporties.

Fair Jobs uitzendbureau

In de dagelijkse praktijk ziet FairWork dat EU-burgers die in Nederland als uitzendkracht werken een slechte positie hebben: flexibele contracten, gekoppelde huisvesting, gebrek aan informatie en zelfs seksuele intimidatie. ‘Al jaren staan dezelfde namen in onze top vijf van uitzendbureaus waarover we veel klachten krijgen’, zegt Francien Winsemius.

FairWork heeft vele gesprekken gevoerd met overheid en bedrijfsleven en agendeert de problemen via de media: dit heeft geleid tot kleine verbeteringen. Francien Winsemius: “Maar we zijn nu op zoek naar grote veranderingen. Als je hetzelfde blijft doen, krijg je hetzelfde resultaat. Daarom gooien we het nu over een andere boeg”.

FairWork en de Academie voor Beeldvorming gaan samen kijken of en hoe het eerlijker kan in de uitzendbranche. Klaas Burger: “We doen dat op een flexibele, onbevangen, open manier, waarbij we wegblijven van naïviteit. Fair Jobs is een publiek experiment dat een beweging op gang moet brengen voor eerlijker uitzendwerk. Binnen het project wordt getest wat er gebeurt als je de belangen van de uitzendkrachten centraal stelt”.

Op dinsdag 18 oktober wordt het uitzendbureau gelanceerd in ‘s-Hertogenbosch. Daarbij zijn de eerste twee uitzendkrachten van Fair Jobs, de Bulgaarse mannen Boris en Isa, aanwezig.

Bron: FairWork.nu

24 oktober 2022

De FD Gazellen Award is ook dit jaar uitgereikt aan Markteffect en DirectResearch, samen onderdeel van de ME Research Group. Dit is de 9e keer dat zij deze prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Directeuren Hesam Fahimi en Boj Nefkens geven hun reactie.

De FD Gazellen Awards zijn ook dit jaar weer uitgereikt door het Financieel Dagblad aan Nederlandse bedrijven die tussen 2019 en 2021 een omzetgroei van tenminste 20% hebben bewerkstelligd.

Na 9 keer tot de FD Gazellen te behoren, zou je wellicht denken dat het op een gegeven moment heel gewoon wordt. Niets is minder waar als je het aan Hesam Fahimi (mede-oprichter en directeur ME Research Group) vraagt:

“Ik denk oprecht dat we nu nog trotser mogen zijn dat we weer bij deze selecte groep bedrijven horen. Het absolute bedrag dat je moet groeien om aan de voorwaarde van de FD Gazellen te voldoen, wordt steeds groter. Het besef begint dan ook steeds meer te komen dat het heel bijzonder is dat we al 15 jaar zo’n sterke stabiele groei doormaken en daar mogen we met z’n allen heel trots op zijn.”

Boj Nefkens (CCO ME Research Group) vult aan: “Het blijft een cliché, maar deze constante groei is alleen mogelijk door de tomeloze inzet van onze teams. Al onze ruim 100 specialisten uit Amsterdam en Eindhoven halen alles uit de kast om klanten te helpen met de juiste inzichten en adviezen. Dat betaalt zich uit in een fundamentele basis voor langdurige samenwerkingen en op die manier hopen we ook in de toekomst door te kunnen blijven groeien.”

 

De ME Research Group

De ME Research Group bestaat uit de twee zelfstandige marktonderzoeksbureaus Markteffect en DirectResearch. Deze bureaus hebben hetzelfde DNA en streven hetzelfde doel na, maar het mooie aan twee bureaus binnen één groep is dat ieder haar eigen specialiteiten heeft. “We vullen elkaar aan”, voegt Fahimi toe.

De fysieke uitreiking waar ook de gouden, zilveren en bronzen FD Gazellen Awards uitgereikt worden, zal op dinsdag 22 november in Theater Amsterdam plaatsvinden.

5 oktober 2022

Nederlanders zijn sterk verdeeld over de abortusgrens. Zo vindt ruim de helft van de mensen dat de grens voor een abortus om sociale redenen ruim vóór de wettelijke grens van 24 weken zou moeten liggen.

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau DirectResearch onder een representatieve groep van ruim 500 Nederlandse burgers, in opdracht van NPV-Zorg voor leven. Van de Nederlanders is 22 procent van mening dat een abortus om sociale redenen –zoals geen kinderwens of geldgebrek– niet toegestaan zou moeten zijn zodra de hartslag bij het kindje aanwezig is. Dat is vanaf vijf weken na de bevruchting het geval. Nog eens 18 procent vindt een abortus om sociale redenen niet acceptabel wanneer de eicel en zaadcel zijn samengesmolten (de bevruchting) of wanneer het embryo zich heeft ingenesteld – vanaf het prille begin van het leven dus. Dan is er nog een groep van bij elkaar 15 procent die een abortus verwerpelijk vindt zodra alle organen in de basis af zijn of zodra de moeder het kindje kan voelen bewegen in haar buik.

Ruimdenkender

Als het gaat om een afwijking bij het kind, zijn de meeste Nederlanders veel ruimdenkender. Dan vindt slechts 10 procent dat een abortus niet toegestaan zou moeten zijn vanaf de bevruchting of de innesteling, en nog eens 11 procent wanneer de hartslag merkbaar is (vanaf vijf weken). Een op de vijf respondenten (18 procent) vindt dat een abortus om medische redenen acceptabel is totdat het kind buiten de baarmoeder kan overleven. Een even grote groep vindt een abortus zelfs ethisch aanvaardbaar tot de geboorte van het kind aan toe.

De diversiteit in de opvattingen van Nederlanders over abortus vindt mr. Diederik van Dijk, directeur van NPV-Zorg voor Leven, „opvallend, maar niet verrassend.” „Wij doen geregeld straatinterviews over de abortuswetgeving. Dan merk je dat mensen heel genuanceerd over abortus spreken. Ze voelen aan dat het gaat om een levend wezen, en niet om een klompje cellen. Wij hebben altijd al de indruk dat de bevolking terughoudender over abortus denkt dan de mainstream media en politiek, waar abortus vaak als een mensenrecht en een verworvenheid wordt neergezet. Deze onafhankelijke peiling bevestigt dat.”

 

Verkrachting

Het onderzoek, dat de NPV vrijdag naar buiten bracht, laat volgens Van Dijk zien dat er „wel degelijk aanleiding is om te praten over de 24-wekengrens. Die grens is echt niet meer van deze tijd.” De senator gaat de resultaten delen met politieke partijen en hoopt ze te gebruiken bij een debat in de Eerste Kamer over de abortuspil. Aan de kennis van Nederlanders over de huidige abortuspraktijk schort het nodige, blijkt uit de peiling. Zo meent ongeveer 70 procent van de Nederlanders dat een verkrachting of een afwijking bij het kind in de top drie van belangrijkste redenen voor een abortus staan. De meest voorkomende redenen zijn echter een gezin dat al compleet is, financiële zorgen en gebrek aan huisvesting. Zowel voor- als tegenstanders van abortus geven aan dat ze schrokken toen ze lazen wat de voornaamste redenen voor een abortus zijn. Zo zegt iemand: „De top drie redenen voor abortus vind ik heel erg. Dit kan opgelost worden met goede anticonceptie. Ik vind dit ook geen reden om een kind weg te halen.”

Van Dijk vindt het zorgelijk dat er zo veel onkunde is over abortus. „Dit onderzoek laat zien dat er op dit terrein nog heel wat te winnen valt.” Wat hem betreft ligt daar een taak weggelegd voor niet alleen de NPV, maar ook voor het ministerie en organisaties als kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. „Elke abortus is immers verlies, voor moeder en kind.”

Bron: rd.nl

9 september 2022

“Geen acht! Geen acht! Geen acht!” Een kus op de dubbelstenen, ze rollen uit je hand… en natuurlijk, je gooit acht. Je pion landt recht op de Kalverstraat, waar al je zuurverdiende Monopoly-geld in rook opgaat aan een hotelovernachting. Jij kan er vast om lachen, maar bij kinderen komt zo’n gebeurtenis soms binnen als een mokerslag. Dit soort spelmomenten leidt bij een groot deel van de Nederlandse gezinnen tot ruzie. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek van Monopoly: 81% van de Nederlandse ouders geeft daarin aan dat ze wel eens ruzie zien ontstaan tijdens een potje Monopoly, waarbij een kwart dat zelfs vaak of altijd meemaakt. Op zich geen pretje, maar volgens pedagoge Krista Okma halen kinderen daar gelukkig ook goede dingen uit: ze kunnen door ruzies juist leren om gevoelens te uiten, grenzen aan te geven en naar oplossingen te zoeken.

Twee kanten van ruziemaken

Het is geen verrassing dat ruzie tijdens een potje Monopoly veel voorkomt, aangezien het bordspel bij de meeste gezinnen (66%) erg competitief wordt gespeeld, waardoor er soms zelfs wel eens letterlijk een bord door de kamer vliegt. Als er frustraties ontstaan, kan de sfeer snel omslaan: dat kan bij sommige kinderen zo’n impact hebben, dat er dagenlang een donkere wolk bij hen blijft hangen (16%). Meer dan een kwart (27%) zegt daarom dat er na het spel vaak of altijd gesproken moet worden over wat er is gebeurd. Dit laatste is soms best lastig, zegt Okma, maar wel een goed voorbeeld van een groeikans: ruziemaken, discussies voeren en ook het praten erna zijn volgens haar juist stimulerende, leerzame ervaringen.

Pedagoge Krista Okma: “Voor jonge kinderen zijn spellen als Monopoly een zeer serieuze zaak: daardoor laten ze zich snel meeslepen door wat er tijdens het spel gebeurt. Als hierdoor ruzie ontstaat, is het belangrijk dat ouders meehelpen waar nodig in de discussie, maar het conflict niet direct in de kiem smoren. Ruziemaken leert een kind bijvoorbeeld om negatieve gevoelens te uiten, grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en zich in een ander te verplaatsen. Ook kan ruzie een mooie aanleiding zijn om naderhand met een kind verder te spreken over competitie en het belang van winnen. Daarmee kan je je kind helpen om gebeurtenissen in een spelletje te relativeren, zodat ze hun emoties beter kunnen beheersen.

Stimuleren en controle houden

Ondanks de positieve effecten die ruziemaken op kinderen kan hebben, blijft het natuurlijk fijn om de sfeer er zo veel mogelijk in te houden tijdens een potje Monopoly. Daarom is het volgens Okma ook erg belangrijk om kinderen tijdens het spel te stimuleren als ze plezier hebben. “Leg de nadruk bijvoorbeeld niet op winnen, maar laat zien dat je waardeert hoe fijn ze spelen. Geef complimenten als ze enthousiast hun pion verplaatsen of gedreven onderhandelen. Leg ook samen duidelijke spelregels voor iedereen vast: Je kind voelt zich dan ook serieus genomen als onderdeel van het gezin, wat zelfvertrouwen opwekt.”

Mocht er toch ruzie de kop op steken, dan is het volgens Okma slim om direct het gedrag te benoemen en kinderen een lesje te geven van hoe je het hoofd koel houdt. “Maar,” zegt Okma, “gaat het er echt te wild aan toe, dan kan je je kind het beste even laten afkoelen. Daarna kan je verder spelen en je kind een complimentje geven zodra het weer goed gaat. Op een later moment kan je alsnog een dieper gesprek aangaan. Zorg ervoor dat je de dag in elk geval als gezin op een positieve manier afsluit, bijvoorbeeld door samen iets lekkers te eten of iets leuks te doen.”

De makers van Monopoly zijn het unaniem eens dat de gevoelens die het spel losmaakt en de positieve lessen die kinderen daaruit leren, iets zijn om te vieren en niet om te vrezen. Vandaar dat Monopoly een ode brengt aan de kleine driftkopjes van Nederland en Vlaanderen, waarbij door middel van een fotoreportage de – voor ieder gezin heel herkenbare – emoties van kinderen in de klassieke Monopoly-straten in de spotlights staan.

Klik hier voor meer beeldmateriaal.

Bron: News.pressmailings.com

23 augustus 2022

De meeste werknemers kijken reikhalzend uit naar hun zomervakantie, maar voor security- en IT-personeel is dit vaak een bijzonder stressvolle tijd. Een cyberaanval kan de vakantieperiode namelijk binnen no-time verpesten en personeel met een nare nasmaak achterlaten.

Zowel fysieke als digitale veiligheidsrisico’s nemen toe tijdens de zomerperiode, onder andere door een toename van tijdelijk personeel en een lagere personeelsbezetting. Dit betekent dat er zowel meer onbekende gezichten in de gebouwen zijn, als mensen die niet of minder vertrouwd zijn met de veiligheidsprocedures. Deze kwetsbaarheden zijn natuurlijk geen geheim voor criminelen.

In een recent onderzoek van Telindus, in samenwerking met Conscia en Cisco, gaf bijna twee derde van de IT-architecten en -managers (62%) aan dat hun organisatie over te weinig securitykennis beschikt, waardoor de effectiviteit van het securitybeleid onder druk komt te staan.

Het opbouwen van een nieuwe securitystrategie vergt veel tijd en denkwerk, maar om meer gemoedsrust te krijgen zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen om de voorbereiding en het bewustzijn van beveiligingsrisico’s te vergroten, zelfs op korte termijn. Cisco deelt hiervoor vijf belangrijke tips.

Veranker de procedures

Als IT-leider is je belangrijkste taak om het goede voorbeeld te geven. Alle procedures en processen die van werknemers worden verwacht, moet je dus ook zelf volgen. Een groot aandeel van de huidige cyberaanvallen is niet rechtstreeks gericht tegen de fysieke infrastructuur, maar tegen mensen. Dit gebeurt via verschillende vormen van social engineering-aanvallen waarbij mensen worden misleid om bijvoorbeeld een valse factuur te betalen of een besmet bestand te openen door op een onveilige link te klikken. De aanvallen richten zich vaak op een specifiek individu, waarbij de aanvaller vooraf grondig onderzoek doet, bijvoorbeeld via sociale media, om het “juiste” doelwit te vinden. Iedereen binnen de organisatie moet daarom goed voorbereid zijn op onverwachte situaties en op de hoogte zijn van het protocol – ook wanneer zich op een warme zomermiddag vlak voor het einde van de werkdag een onverwachte maar dringende betalingskwestie voordoet.

Zorg dat iedereen betrokken is

Informatie verstrekken over de veiligheidsprocedures is stap één – je eraan houden is iets anders. Twee zaken zijn hier belangrijk. Positieve motivatie werkt beter dan negatieve. Zie werknemers niet als potentiële slachtoffers en doelwitten, maar juist als de eerste en belangrijkste verdedigingslinie tegen aanvallen, en breng deze boodschap ook over in de informatieverstrekking. Benadruk positieve voorbeelden van goed veiligheidsbewustzijn. Deze filosofie maakt het gemakkelijker voor werknemers om te delen wat voor hen werkt en wat niet, en helpt de paraatheid voor beveiliging verder te verbeteren. Daarnaast komt het vaak voor dat werknemers veiligheidsprocedures en processen omzeilen omdat ze te omslachtig zijn. Relatief eenvoudige oplossingen, zoals wachtwoordbeheer via single sign-on (SSO), kunnen de complexiteit verminderen en kwetsbaarheden voorkomen.

Optimaliseer wat er al beschikbaar is

Het digitale landschap wordt steeds complexer. De meeste deskundigen verwachten daarom ook een toename aan georganiseerde cyberaanvallen – zowel tegen bedrijven als tegen overheidsdiensten. Het is dus verstandig om de balans op te maken en de bestaande beveiliging van je bedrijf waar nodig te herzien en te optimaliseren. Werken de back-up- en hersteloplossingen en wanneer zijn deze voor het laatst getest? Is alle software up to date? Beschikt het bedrijf over de juiste bescherming om identiteitsdiefstal te voorkomen?

Wees extra alert in onbekende omgevingen

De pandemie heeft de verschuiving naar hybride werk versneld en waarschijnlijk zullen mensen dit vakantieseizoen vaker gebruik maken van de mogelijkheid om op afstand te werken. De grootste uitdaging op het gebied van cyberbeveiliging is het hebben van een robuuste verdediging die zich niet alleen uitstrekt van kantoor naar thuis, maar ook naar de hotelkamer of het strand. Een doeltreffende verdediging vereist dat mensen voldoende zijn uitgerust. Een veel voorkomende aanvalsmethode in openbare plekken is het opzetten van een vals Wi-Fi-toegangspunt om toegang te krijgen tot de inhoud van andermans apparaten. Verzoeken om multi-factor authenticatie van criminele afzenders zijn een andere snelgroeiende aanvalsmethode waar mensen vaak in trappen. Wees dus extra waakzaam wanneer je niet vanuit het kantoor of thuis werkt. 

Zorg voor voldoende bewustzijn

Er zijn veel varianten van social engineering-aanvallen, maar de meeste kunnen worden bestreden met voldoende bewustzijn, gezond verstand en doelgerichtheid. Klik nooit op een link of bestand zonder de afzender eerst te onderzoeken, zelfs niet als het adres er in eerste opzicht betrouwbaar uitziet. Zorg dat je bij de geringste fraude verdenking een routine hebt om informatie te controleren en te verifiëren. Klik geen waarschuwingsbericht weg zonder het door te lezen. En wanneer de vakantie voorbij is en je na een paar weken voor het eerst weer inlogt op je werkmail, is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn en je achterstand niet overhaast weg te werken.

Last but not least: geniet van je vakantie en neem je rust en bewaar nooit een wachtwoord op een stukje papier, of laat je apparatuur met gevoelige informatie niet onbeheerd achter in een auto of hotelkamer. Dit komt helaas vaker voor dan je denkt.

Over het onderzoek

Onderzoeksbureau DirectResearch heeft in november 2021 een onafhankelijk onderzoek gedaan naar deze en meer vraagstukken, in opdracht van Telindus, Cisco en Conscia. Er is gekeken naar organisaties in een drietal omvangen: klein (1-99 medewerkers), middelgroot (100-999) en groot (1000+). Van de 108 respondenten is 80 procent IT-manager en 20 procent IT-architect. Ze zijn afkomstig uit verschillende sectoren waaronder de industrie, IT, media en communicatie, auto-, groot- en detailhandel, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Bron: Emerce.nl

28 juli 2022

Terwijl een groot deel van Nederland nog op één oor lag, waren de medewerkers van DirectResearch en Markteffect, samen behorend tot ME Research Group, onderweg naar Schiphol. Eindbestemming van deze langverwachte teambuilding activiteit? Málaga! De korte nacht lijkt de pret op geen enkele manier te drukken. Iedereen is klaar voor een weekendje zon, zee, strand en gezelligheid!

Dag 1: Looproute Malaga en kroegavond

Na een voorspoedige vlucht met zo’n 80 medewerkers van ME Research Group aan boord, landden we in het zonovergoten Málaga, waarna iedereen naar het hotel werd gebracht. Daar wachtten Hesam Fahimi en Edgar de Beule, eigenaren van ME Research Group, iedereen op met een welkomstdrankje en een mooie speech. Het weekend kon nu écht beginnen! Iedereen werd willekeurig ingedeeld in een loopgroepje om Malaga te ontdekken. Hoewel enkele groepjes de bezienswaardigheden bezochten, liepen andere groepjes in één rechte lijn door naar het strand om af te koelen of om kennis te maken met de befaamde tapaskeuken. Na een heerlijk diner was het tijd voor het moment waar iedereen stiekem de hele dag al naar uit had gekeken: de kroegavond met Monique Smit als speciale gast. Met enorme hits als ‘Blijf je Vanavond’ en ‘Een Zomeravond Met Jou’ bezorgde de Volendamse iedereen een avond om nooit te vergeten.

Dag 2: Aqualand

Na een welverdiende nachtrust en een goed ontbijtje, stond de volgende activiteit weer op het programma: Aqualand! In dit glijbanenpark was er voor ieder wat wils: de één manoeuvreert zich van de ene naar de andere glijbaan, en anderen slapen zoveel mogelijk hun roes uit of liggen de hele dag op een bedje. Aan het einde van de dag was er nog tijd om Málaga op eigen houtje te verkennen, waarna later op de avond het diner volgde. Het diner bood iedereen de gelegenheid om andere collega’s op een wat informelere manier te leren kennen en om de diepte op te zoeken.

Dag 3: Terug naar Schiphol 

Veel tijd om te slapen na de laatste avond was er niet, want om klokslag 06.30 stond de bus alweer klaar om iedereen naar het vliegveld te brengen, om vervolgens huiswaarts te vertrekken. Het was een fantastisch weekend vol met leuke activiteiten, lekker eten en drinken, ontspanning en nog veel meer!

“De summer trip was geweldig, alles was perfect geregeld. Het voelde als een mini vakantie” – Floortje van Helden

“Het was een geweldige ervaring, alles was zeer goed geregeld! Daarnaast was het weekend een ideale gelegenheid om collega’s nog beter te leren kennen.” – Roel Bruijn

7 juli 2022

De zomervakantie staat voor de deur, maar dat hoef je de reislustige Nederlander niet te vertellen. Uit onderzoek van Allianz Direct blijkt dat men goed voorbereid op reis gaat. En hoewel de mensen na twee coronajaren snakken naar een vakantie, zijn ze voorzichtig met het online delen van zonnige kiekjes. 78% van de Nederlanders zegt niet op social media te delen dat ze van huis zijn. Bovendien zorgt meer dan de helft (55%) ervoor dat hun huis er bewoond uitziet door middel van verlichting of raambekleding met een tijdschakelaar.

Gluren bij de buren

Uit het onderzoek blijkt dat we het dieven niet gemakkelijk maken. Zo verwijderen we alles om de woning waarop inbrekers kunnen klimmen (78%) en schakelen we geregeld onze buren in om tijdens onze vakantie een oogje in het zeil te houden (72%). Ruim een derde laat een auto op de oprit voor het huis staan en ook binnen zijn er allerlei trucs om te doen alsof er elk moment iemand binnen kan wandelen: zo heeft meer dan de helft slimme tijdschakelaars (55%) voor binnenverlichting en raambekleding of bewegingssensoren (53%) voor buitenverlichting. Er zijn ook nog slimmigheden zonder stekker, want 36% van de Nederlanders zegt bewust speelgoed van de kinderen en koffiekopjes te laten rondslingeren.

Die koffiekopjes vallen dan wel heel erg op, want negen op de tien Nederlanders laat het huis schoon achter. Het onderzoek naar hoe voorbereid mensen op vakantie gaan, leidde tot een interessante Top 5 ‘Als ik op vakantie ga, dan…’:

  1. … zet ik de thermostaat laag (89%)
  2. … zorg ik voor een schoon huis (88%)
  3. … trek ik alle stekkers uit het stopcontact (63%)
  4. … vertrek ik ’s nachts om de files voor te zijn (56%)
  5. … sluit ik het gas af (45%)

Verzekerd op reis 

Voor veel mensen houden de goede voorbereidingen op bij het koffers pakken en opgeruimd achterlaten van het huis. Eén op de vijf Nederlanders gaat zonder inboedel- (17%) of reisverzekering (22%) op vakantie. De écht goed voorbereide reiziger checkt ook bij weekendjes weg of hij of zij verzekerd is. 38% zet zelfs aanvullende modules in de reisverzekering aan om uitgebreider verzekerd te zijn.

30 juni 2022

Hoe duurzaam zijn Nederlanders in de badkamer? Uit het onderzoek naar badkamergewoontes blijkt dat één op de zes Nederlanders in het afgelopen jaar korter is gaan douchen. De belangrijkste redenen zijn geldbesparing in verband met de hoge gasprijzen (67%) en waterbesparing in verband met duurzaamheid (57%).

Korter douchen

65 procent van de mannen geeft aan vanwege duurzaamheid korter te douchen ten opzichte van 49 procent van de vrouwen. Ook draaien Nederlanders onder de douche de kraan minder warm. Bijna een derde van de mensen doucht met 35 graden of kouder. Douchen met 40 graden of hoger? Bijna een kwart van de Nederlanders doet dit. Er zijn ook steeds meer innovatieve, duurzame producten in de badkamer zoals regendouches met een waterspaarstand. Opvallend is dat mannen significant meer water besparen dan vrouwen in verband met duurzaamheid.

Toilet doorspoelen

Met het drukken op de juiste knop op het toilet bespaar je tot wel drie liter water per toiletbezoek. Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) gebruikt deze bespaartip en drukt bij het doorspoelen van een grote boodschap altijd de grote knop in en bij het doorspoelen van de kleine boodschap de kleine knop. Mannen gebruiken vaker de juiste knop, namelijk 64% van de mannen tegenover 55% van de vrouwen.

Handdoekgebruik

Je handdoek na het douchen vaker dan één keer gebruiken bespaart fors op het aantal wasjes per jaar. Toch gooit 40% van de Nederlanders de handdoek na één wasbeurt in de wasmachine. Bijna één op de vier doet dit na twee keer douchen. Het advies is om maximaal drie keer je handdoek te gebruiken om schimmel geen kans te geven. Opvallend is dat bijna de helft van de 66+’ers hun handdoek al na één keer afdrogen vervangt. Bij de groep van achttien tot en met dertig jaar is dit 36%.

Duurzaamheid in de keuken

Ook in de keuken is duurzaamheid steeds belangrijker. Eén op de tien Nederlanders is tegenwoordig in het bezit van een kokend waterkraan. Een kokend waterkraan is een duurzame oplossing ten opzichte van bijvoorbeeld een waterkoker. Veel mensen weten dit echter niet. “Een kokend waterkraan is helemaal niet duurzaam”, zo geven enkele respondenten aan, maar dit is juist wel het geval: “Je bespaart zowel water als energie. Normaal laat je de kraan een tijdje lopen voordat er warm water uit komt. Met een kokend waterkraan hoeft dit niet. Ook verbruikt de kraan heel weinig energie om tot het kookpunt te komen ten opzichte van bijvoorbeeld je gasfornuis.

28 juni 2022

61 procent van de eigenaren van een caravan controleert de banden van hun caravan slechts één keer per jaar; 10 procent controleert de banden minder dan één keer per jaar, of zelfs in het geheel niet.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van DirectResearch dit voorjaar, in opdracht van brancheorganisatie VACO, onder 417 eigenaren van caravans. De uitkomst van het onderzoek is voor VACO reden op te roepen de caravanbanden toch vooral goed te checken, of te laten checken. Branchemanager Edwin Brinksma: “Over het algemeen worden caravans maar voor een beperkte periode gebruikt. Tijdens de opslag lopen banden leeg, waardoor vlakke kanten ontstaan aan de onderkant van die banden, het zogeheten flat spotting. Daar moet je als eerste op controleren. Het advies is ook om de banden altijd wat harder op te pompen op het moment dat je de caravan stalt. Dan heb je minder kans op dat flat spotting. Tegelijkertijd kijk je ook naar beschadigingen.”

Zes jaar

Dat laatste is misschien niet voor elke caravaneigenaar goed te zien. “Over het algemeen zijn caravanbezitters redelijk bandenbewust, al adviseren we wel een band na zes jaar in ieder geval door een bandenspecialist te laten nakijken. De eerste zes jaar na montage kun je redelijk zorgeloos rijden. Neemt niet weg dat je elke keer dat je de caravan uit de stalling haalt even kritisch naar de banden moet kijken naar bandenspanning, beschadigingen, flat spotting. De staat van de band is soms moeilijk te beoordelen. Zeker na zes jaar onder een caravan is het van belang dat die banden door iemand met een vakkundig oog worden bekeken. Daar komt nog bij dat in de polisvoorwaarden van sommige caravanverzekeringen staat dat de banden van de caravan vervangen moeten worden als ze zes jaar oud zijn. Controleer daarom ook de leeftijd van de banden en de polisvoorwaarden van de caravanverzekering.”

Vorig onderzoek

Het huidige onderzoek is een herhaling van een soortgelijk onderzoek dat in 2010 werd gedaan. In vergelijking met 2010 ziet VACO dat dat caravanbezitters nu minder letten op de juiste bandenspanning, droogtescheurtjes en beschadigingen. Edwin Brinksma: “Mensen kijken nu meer naar de leeftijd van de band, het draagvermogen en flat spotting. Daarnaast zien we dat mensen met een caravan steeds verder weg gaan. Nederlanders rijden rustig met de caravan naar Spanje of Portugal. De noodzaak om de banden van de caravan goed te controleren wordt daarmee groter.”

Die controle vooraf, als de caravan uit de stalling komt, is dus erg belangrijk, maar ook gedurende het seizoen is een periodieke controle aan te bevelen. Edwin Brinksma: “Bij het in gebruik nemen van de caravan worden banden gedurende een korte periode intensief belast. Dan is de band onderhevig aan hoge belasting door remmen, accelereren, zijwaartse beweging, vaak hoge temperaturen en de impact van contact met de weg. Vergeet ook niet dat zonlicht de band sneller doet verouderen. Het is daarom van belang om tijdens de reis de band intensief te blijven controleren op bandenspanning en beschadigingen. Verdeel de lading gelijkmatig en volgens de voorschriften. Zo wordt overbelasting van een van de banden voorkomen. Zorg ook dat het draagvermogen van de band voldoende toereikend is voor de caravan.”

Remmen

Voor de volledigheid wijst Edwin Brinksma erop dat veilig met de caravan op vakantie niet alleen een controle vraagt van de banden. “Een auto heeft behoorlijk te lijden onder het trekken van de caravan. Vanzelfsprekend moeten de remmen in topconditie zijn. Ook moet aandacht besteed worden aan de koppeling, de verlichting en de schokdempers. Slechte schokdempers veroorzaken een instabiele combinatie.”

8 juni 2022

De ME Research Group, bestaande uit marktonderzoeksbureaus Markteffect en DirectResearch, is trots om voor de derde keer op rij tot de 250 snelst groeiende bedrijven te behoren.

De Top 250 Groeibedrijven is een overzicht van bedrijven (scale-ups) met minimaal 10 FTE en/of minstens 5 miljoen euro omzet. De bedrijven die opgenomen zijn in de Top 250 realiseerden in drie opeenvolgende jaren jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet.

Hesam Fahimi, mede-oprichter ME Research Group, is trots op zijn team die dit mede mogelijk heeft gemaakt: “We hebben een team dat samen ons DNA blijft uitstralen en ervoor zorgt dat we ondanks onze sterke groei, toch onze bedrijfscultuur blijven behouden. Ons bureau is zo goed als de som van alle collega’s. Daarom is aandacht voor elkaar en ieders individuele ontwikkeling het belangrijkste.”

CCO van de ME Research Group Boj Nefkens vult aan: “Wederom benoemd worden tot de Top 250 Groeibedrijven is een enorme eer. Het laat zien dat we kwalitatief goed werk leveren, waardoor onze opdrachtgevers vertrouwen in ons uitspreken en langdurige samenwerkingen aan durven te gaan. Groei is voor ons geen doel op zich, maar een gevolg van de toegevoegde waarde die wij leveren voor onze opdrachtgevers.”

De organisatie: “Uit de Top 250 Groeibedrijven van 2022 blijkt dat de Nederlandse groeibedrijven in 2021 flink gas hebben gegeven na twee moeilijke jaren. De maatregelen rondom COVID-19 versterkten de al eerder ingezette vertraging van de groei, maar 2021 zorgde voor een grote ommekeer. Groeibedrijven hebben zowel in banen (FTE) als in omzet hun groeicijfers meer dan verdubbeld. Nederlandse groeibedrijven creëerden namelijk 35.000 nieuwe banen over de afgelopen drie jaar, waarvan 60% in 2021.”

Benieuwd naar de volledige lijst of meer info? Klik dan hier.