NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

16 juni 2023

Onderzoek door HP, in samenwerking met DirectResearch, laat zien dat meer dan de helft van de Nederlanders (53%) het belangrijk vindt dat zij een duurzame keuze maken bij de aanschaf van elektronica. HP speelt in op deze behoefte door steeds duurzamere producten uit te brengen en rapporteert bovendien al 21 jaar over haar duurzaamheidsinitiatieven. Maar naast een duurzaamheidsrapport zet HP nu ook kunst in om de industrie en consumenten te inspireren.

Onlangs opende HP een eenmalige en unieke interactieve kunstinstallatie waarbij technologie samen komt met creativiteit, duurzaamheid, energie en geluid. Bij aanraking van de kunst hoor je unieke klanken en symfonieën waardoor ‘HP’s Orchestra of Sustainability’ ontstaat. Met deze kunst wil HP laten zien dat duurzaamheid in alle facetten van de organisatie verweven is: in de producten en services, de inzet van de medewerkers en de gehele supply chain.

HP streeft ernaar om in 2030 het meest duurzame technologiebedrijf van de wereld te zijn. Dat consumenten dit belangrijk vinden is niet onbekend. Uit HP-onderzoek, in samenwerking met DirectResearch, blijkt dat 53% van de Nederlanders het belangrijk vindt om een duurzame keuze te maken bij aanschaf van elektronica. Hiernaast is 44% zich bewust van CO2-uitstoot bij het doen van elektronica-aankopen.

Christina Geierlehner, Duurzaamheidsmanager bij HP: “Al 21 jaar rapporteert HP over de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. We zetten ons onverminderd in om het meest duurzame technologiebedrijf ter wereld te zijn en bereiken belangrijke stappen op het gebied van klimaat, mensenrechten en digitale gelijkheid.”

102 miljoen plastic flessen verwerkt in producten

Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de plastic soep in onze oceanen maakt HP gebruik van ocean-bound plastic voor het maken van HP-producten. In totaal heeft HP 1298 ton plastic hergebruikt dat anders in de zee was beland. Dit komt neer op 102 miljoen plastic flessen die verwerkt zijn in producten van HP. Sinds 2017 heeft HP ruim 300 nieuwe producten uitgebracht waarin ocean bound plastic is verwerkt.

1 miljoen bomen gepland in samenwerking met Jane Goodall Institute

Hiernaast zet HP zich op wereldwijde schaal in om de CO2 uitstoot terug te dringen. Onlangs is HP een samenwerking aangegaan met het Jane Goodall Institute en heeft zich toegelegd op het planten en beschermen van 1 miljoen bomen. Ook lokaal zet HP zich in om bomen te planten. In samenwerking met Trees for All en Staatsbosbeheer plantte HP dit jaar 2.500 bomen. HP wil de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen met 50% verminderen tegen 2030 en “net zero”-uitstoot bereiken in 2040. HP is hiervoor al hard op weg en hebben CO2-uitstoot sinds 2019 inmiddels met 9% teruggedrongen.”

Digitale kloof tegengaan

Digitale gelijkheid is een ander belangrijk aandachtspunt voor HP. HP zet zich in om de digitale kloof die nog steeds bestaat actief te verminderen. HP heeft inmiddels 74,3 miljoen mensen kunnen helpen met opleidingsprogramma’s. Hiernaast hebben HP-medewerkers 692.000 uur aan vrijwilligerswerk besteed sinds 2016 en in 2021 doneerde HP ruim 3 miljoen dollar aan apparatuur als laptops en printers en papier om een bijdrage te kunnen leveren aan educatie, gezondheidszorg en bedrijven in gemeenschappen die minder toegang hiertoe hebben. Onlangs heeft HP een grote schenking van computers en lesmaterialen kunnen doen aan Oekraïense kinderen, studenten en zorgpersoneel.

11 mei 2023

Bijna driekwart van de jongeren weet niet goed wat graskaas is. Ruim één op de vijf denkt dat het kaas is die naar gras smaakt, zo blijkt uit onderzoek van Aldi. Het onderzoek is gehouden in de aanloop naar het graskaasseizoen. Komende zaterdag wordt dat voor het eerst in 27 jaar weer eens officieel geopend met de Nationale Graskaasdag in Woerden.

Het onderzoek is uitgevoerd door DirectResearch via een online enquête. Tussen 3 en 10 mei is die ingevuld door 505 personen van 18 tot en met 35 jaar. De steekproef is gewogen naar een representatieve verdeling voor de Nederlandse bevolking, meldt Aldi.

Groen

Van de geënqueteerden tussen de 18 en 26 jaar weet 73 procent niet, of niet precies, wat graskaas is. In die groep denkt 42 procent dat graskaas een vegan kaas is, gemaakt van gras. Behalve dat iets meer dan 1 op de 5 jongeren (21 procent) denkt dat graskaas naar gras smaakt, denkt ook ruim een kwart (28 procent) dat de kaas groen van kleur is. Het is echter een jonge kaas, die vaak net iets geler van kleur is dan gewone jonge kaas.

Verder geven de jongeren tot 35 aan dat ze vaak of regelmatig kaas eten (77 procent), en dat kaas meestal als beleg op brood gegeten wordt (68 procent).

‘Hollandse Nieuwe onder de kazen’

Volgens de Aldi is graskaas ‘toch een beetje de Hollandse Nieuwe onder de kazen’. Het is een typisch Nederlandse jonge kaas, die wordt gemaakt van melk van koeien die voor het eerst weer buiten grazen in het weiland. De kaas heeft een rijpingstijd van minimaal 4 weken en smaakt romig.

Nationale Graskaasdag

Komende zaterdag 13 mei is er voor het eerst in 27 jaar weer een officiële aftrap van het graskaasseizoen. De kaasbranche heeft hiervoor de koppen bij elkaar gestoken en het is de bedoeling om van de Nationale Graskaasdag in Woerden (Utrecht) een jaarlijkse traditie van te maken. “Net zoals elk jaar vlaggetjesdag gevierd wordt”, verduidelijkt Rick Brantenaar, een van de initiatiefnemers.

Kenners en liefhebbers komen naar de historische binnenstad, waar een stoet van klassieke kaasbrikken en tractoren op weg naar de markt veel bekijks moet gaan trekken, schetst hij. „Daar wordt een reusachtige graskaas van 125 kilo op het podium getild en het ‘kaaslied’ wordt uit volle borst meegezongen.” Veilingmeester Jacques de Koning veilt de reuzenkaas, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

1 mei 2023

Milieuorganisatie Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research zijn een samenwerking aangegaan binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis. Het doel is meer bekendheid en een betere toekomst voor flyshootvisserij. Good Fish deelt hierover een persbericht.

De Nederlandse vissersvloot verkeert in zwaar weer, de overheid biedt aan meer dan de helft van de Nederlandse kotters een saneringsregeling aan. In hoeverre deze sanering gaat bijdragen aan het creëren van een duurzame visserijvloot voor de komende jaren is mede afhankelijk van de vissers die wel doorgaan. De overblijvende vloot wordt aangemoedigd verder te verduurzamen en transparant te zijn. Voor sommige visserijen is dit een grotere stap dan voor anderen. Een gedeelte van de flyshootvisserij ziet de noodzaak en neemt het voortouw door kennis te verzamelen en te delen.

Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis

Door een unieke samenwerking aan te gaan met Wageningen Marine Research en de milieuorganisatie Good Fish binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis, wil een aantal flyshooters komen tot een duidelijke agenda voor de toekomst. Hierin moet het allergrootste probleem getackeld worden; er is nog te weinig bekend van en over flyshootvis.

Goede dataverzameling nodig

Cornelis Vrolijk / Jaczon werkt met een viertal flyshootkotters mee aan dataverzameling voor de vissoorten poon, rode mul en inktvis. Doordat er nog niet voldoende bekend is van deze vissoorten kan er geen goede duurzaamheidsbeoordeling afgegeven worden. Daarom krijgen deze soorten vis automatisch een minder goede score in de VISwijzer. Aangezien conventionele gegevensverzameling niet geschikt is voor de flyshootvloot, wordt er binnen de samenwerking met Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research gezocht naar een goed protocol waarmee onderzoekers kunnen werken aan het verzamelen van gegevens.

Onbekendheid flyshootvis

Ook bij de consument, visdetaillist en horeca is relatief weinig bekend over de flyshootvis. Het vergroten van deze kennis is wel belangrijk, want het is goed mogelijk dat de Nederlandse visserij volledig gaat veranderen. De grootschalige sanering in de Noordzee visserij, de eiwittransitie en alle ontwikkelingen die gepaard gaan met het aanbod van duurzame producten in winkels zorgen voor een nieuwe visie op vis. Daarom is het wenselijk dat ook andere vissoorten een betere plek krijgen in de Nederlandse restaurants en winkels. Momenteel wordt ca 90% van de vis uit de flyshootvisserij naar het buitenland geëxporteerd.

Een ludiek onderzoek van DirectResearch onder ruim 500 Nederlandse consumenten toont aan dat ruim 30% van de respondenten denkt dat flyshoot een balsporttechniek is en 18% is (enigszins) bekend met de term flyshoot. Wanneer er wordt gevraagd op welke vis de Nederlandse flyshooters vissen, ziet DirectResearch juist dat de ‘flyshootvis’ rode mul (11%), poon (9%) en inktvis (6%) het minst gekozen zijn. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: met name mannen (45%) en 30% van de vrouwelijke respondenten zouden deze vissoorten wel vaker willen zien in viswinkels en restaurants.

Duurzaamheid flyshoot

Daarover weten we nog niet alles. Met de verzamelde gegevens uit het project hopen de samenwerkende partners een betere beoordeling te kunnen maken voor poon, inktvis en rode mul in de VISwijzer. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze visbestanden ervoor staan. Ook kan door deze informatie een agenda voor de toekomst worden gemaakt. Voor de sector is het wel bemoedigend te weten dat de term ‘flyshoot’ bij de consument wel duurzaam overkomt. Want uit het DirectResearch onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten erop vertrouwd dat flyshoot een duurzame vistechniek is. Hoe dan ook is de samenwerking een mooie doorbraak en de vissers verdienen daarom steun van het publiek, visdetaillisten en chefs voor hun inzet naar een duurzamere toekomst.

Bron: www.vismagazine.nl

13 april 2023

De meeste Nederlanders vinden dat iedere melkkoe recht heeft op een eigen ligplek (80%) en op grazen in de wei (73%). Dit blijkt uit marktonderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders in opdracht van Wakker Dier. Deze basale behoeften zijn nu niet vastgelegd in de wet. Wakker Dier start daarom een burgerinitiatief voor de wettelijke bescherming van de melkkoe. Daarom is tot en met 4 april ook onze tv spot: “Zuivel is niet zo zuiver als we denken” weer op televisie te zien.

Veel mensen gaan ervanuit dat de Nederlandse wet melkkoeien redelijk beschermt. Zo denkt maar liefst 70 procent dat koeien recht hebben op een minimum hoeveelheid leefruimte. Dat is niet zo. Het is niet eens wettelijk verplicht om iedere melkkoe een ligplek te geven. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “We hebben basisregels voor het houden van kippen en varkens, waarom niet voor koeien?”

Meer bescherming

Ondanks dat mensen denken dat er al veel regels zijn voor het houden van melkkoeien, vindt alsnog 75 procent van de ondervraagden dat er meer wetgeving moet komen. Er is dus veel draagvlak voor betere wetgeving. Anne Hilhorst:  “Nederland geeft om de melkkoe en wil dat ze beschermd wordt. Tijd voor de overheid om daar gehoor aan te geven.”

Burgerinitiatief

Wakker Dier wil dat melkkoeien ten minste dezelfde bescherming krijgen als varkens en kippen. Dat betekent dat er minimumeisen moeten komen voor leefruimte, ligplekken, vloeren, een verantwoord dag- en nachtritme, gezondheid en soorteigen gedrag (zoals grazen in de wei). Met het burgerinitiatief wil Wakker Dier zorgen dat dit verankerd wordt in het besluit Houders van Dieren.

Onnodig veel dierenleed

De meeste koeien in Nederland leven in zogeheten ‘ligboxstallen’ met harde loopvloeren die regelmatig nat en glad zijn door mest. De ligplekken zijn vaak te smal waardoor een koe niet comfortabel kan liggen, terwijl rusten en herkauwen erg belangrijk is. Een goede stalinrichting is essentieel: een kwart van de koeien komt nooit buiten. Anne Hilhorst: “Het welzijn van melkkoeien ligt nu geheel in de handen van de melkindustrie. Dat leidt tot onnodig veel dierenleed.”

Driehonderdduizend koeien kreupel

Melkkoeien zijn vaak ziek. Elk jaar lopen meer dan driehonderdduizend koeien kreupel en lijden zo’n vierhonderdduizend koeien een óf meerdere keren aan een pijnlijke uierontsteking. Dat zijn alarmerende cijfers voor een industrie die zegt van koeien te houden.

Marktonderzoek

Het marktonderzoek is uitgevoerd door DirectResearch onder 1.527 mensen, een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek liep van december 2022 tot en met januari 2023.

Bron: www.wakkerdier.nl

6 april 2023

Vroeger licht in de ochtend of toch liever avonden waarbij het duister wat langer op zich laat wachten. Uit onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch, waar 1029 personen aan meededen, kwam naar voren dat zeker zes op de tien Nederlands het eens zijn met het afschaffen van de zomer- en wintertijd. Maar voor welke tijd zouden we dan moeten kiezen? Beiden hebben namelijk voordelen. Toch zijn daar de meningen over verdeeld.

Zomer- of wintertijd: we willen er maar één

Een grote groep Nederlanders wil dus het liefst maar één tijd. Maar welke zou dat dan moeten worden? Voorstanders van de zomertijd vinden het veelal fijn dat het in de avonden wat langer licht buiten is. Daartegenover zijn er ook mensen die kiezen voor de wintertijd. Dat zijn onder anderen werkenden met zogenoemde buitenberoepen, zoals boeren en bouwvakkers. Ook heeft de wintertijd voordelen voor het verkeer. Meer licht tijdens de ochtendspits zorgt namelijk voor minder ongelukken op de weg.

Tijden veranderen

Je zou kunnen denken: wat maakt dat uurtje schuiven eigenlijk uit? Toch is dat meer dan je denkt. Licht en duister hebben namelijk een grote impact op ons. Tegenstanders van de zomer- en wintertijd geven aan dat dit hun biologische klok verstoort. Je lichaam went maar heel langzaam aan langer of korter licht per dag. Wanneer de klok van de ene op de andere dag opeens een uur verschuift, verstoort dat dit proces. Hier kan je klachten als slaap- en concentratieproblemen van krijgen.

Gelukkig kun je daar ook zelf wat aan doen. Zo is het aan te raden om je slaapkamer goed te verduisteren als het buiten nog langer licht is. Verder is het belangrijk zo min mogelijk naar beeldschermen te kijken. Op die manier maakt je lichaam het stofje melatonine aan en daarmee maakt het zich klaar om te gaan slapen.

Nu is het dus nog de vraag of Nederland in 2023 afscheid neemt van het verzetten van de klok én voor welke tijd we dan gaan. De zomertijd of de wintertijd?

Bron: www.metronieuws.nl

23 februari 2023

Nederlandse grootbedrijven zijn niet bepaald betrouwbaar als het aankomt op het tijdig betalen van de rekening. Niet eens de helft van de grootbedrijven betaalt vrijwel alle (80 tot 100%) binnenkomende facturen keurig op tijd. 

Eén op de zeven grootbedrijven betaalt zelfs meer dan de helft van de rekeningen te laat. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative onder meer dan 200 finance- en inkoopprofessionals bij Nederlandse grootbedrijven.  

Het onderzoeksbureau onderzocht hoe grootbedrijven hun purchase-to-pay-proces momenteel hebben ingericht en in welke mate dit is geautomatiseerd. Daaruit werd duidelijk dat er nog veel te winnen valt qua automatisering, vooral op het gebied van factuurverwerking. Slechts 1 procent van de grootbedrijven ontvangt en verwerkt namelijk alle facturen volledig automatisch.  

Belangrijkste oorzaak

De financials en inkopers werden ook gevraagd naar de belangrijkste oorzaak van het te laat betalen. In de meeste gevallen komt dit doordat goedkeuring van de facturen te lang duurt. Bij veel grootbedrijven gebeurt het goedkeuren van facturen namelijk nog handmatig. Ofwel op basis van een workflowsysteem, ofwel op basis van papier of e-mail. Bij een kleine minderheid vindt de goedkeuring reeds geautomatiseerd plaats.  

Daarnaast hebben veel financials last van de grote hoeveelheid correcties die nodig is in het factuurverwerkingsproces. De cash policy is slechts in een klein deel van de gevallen reden voor vertraging. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau DirectResearch in opdracht van ICreative. Zij ondervroegen 214 finance- en inkoopprofessionals van bedrijven in Nederland met meer dan 500 fte. Het volledige trendrapport ‘Digitale transformatie Finance en Inkoop’ is gratis beschikbaar op de website van ICreative.  

ICreative levert purchase-to-pay en e-facturatie-oplossingen aan ambitieuze ondernemingen, instellingen en overheden. Deze oplossingen vergroten de controle op bedrijfsuitgaven en verkleinen de complexiteit van inkoop en factuurverwerking.  

Bron: www. inkoperscafe.nl

2 januari 2023

DirectResearch voert jaarlijks het DirectPayoff onderzoek uit. Daarin worden de pay-offs van een aantal bekende merken getest op bekendheid. Dit jaar werd ook het unbranded logo en het soundlogo mee. Welk merk blijft overeind?

Iedere consument maakt op elk moment keuzes, bewust en onbewust. Dit keuzeproces is erg relevant voor merken. Immers, hoe sterker het merk, en hoe meer positieve associaties de consument bij het merk heeft, hoe vaker en sneller de keuze op het merk valt.  

Merken zijn uit verschillende elementen opgebouwd, die zowel los als gezamenlijk associaties kunnen oproepen of triggeren, en onderdeel zijn van de ‘evoked’ (merken)set van de consument. Byron Sharp noemt dit Distinctive Brand Assets (DBAs) en Category Enty Points (CEPs). Deze elementen zijn erg belangrijk om je merk te laten groeien. 

“Dit jaar is daarom naast de pay-off ook het unbranded logo en het soundlogo meegenomen.”

Het doel van de Brand Assets Monitor is om organisaties bewuster te maken van het effect van (marketingactiviteiten van) hun merk, en kan als startpunt dienen voor verdere verdieping. DirectResearch voert jaarlijks het DirectPayoff onderzoek uit. Daarin worden de pay-offs van een aantal bekende merken getest op bekendheid.

Daarmee wordt de bekendheid van merken op drie belangrijke ‘brand assets’ gemeten. In de monitor zijn in totaal circa 50 merken meegenomen uit verschillende sectoren. Dit levert de volgende Top3 op: 

Unbranded logo

1.T-mobile (99%)

2.Heineken

3.Aldi (96%)

Pay-off

1. Redbull (85%)

‘MERK geeft je vleugels.’

2.HAK (82%)

‘Je moet de groenten van ‘MERK’ hebben.’

3.Zwitsal (80%)

‘Alles voor de zachtste babyhuid.’

Soundlogo

1.Haribo (82%)

2.Albert Heijn (81%)

3.Kruidvat (77%)

Er is te zien dat geen enkel merk in alle Top3’s terug komt. Wat verder opvalt is dat zowel in de Top3’s als over de gehele breedte de hoogste bekendheid wordt behaald bij het unbranded logo. Ook de pay-off dient niet te worden onderschat, en ook opvallend, het soundlogo krijgt een steeds prominentere rol in het geheel.

Bron: www.marketingtribune.nl

8 december 2022

De helft van de Nederlanders geven aan dat ze evenveel aan goede doelen blijven doneren ondanks de huidige economische situatie. 13% geeft zelfs aan meer te willen doneren de komende tijd.  

Bij diegenen die minder gaan doneren is inflatie de oorzaak. Hiernaast geeft 1 op de 3 aan dat ze meer willen doneren tijdens de feestdagen. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze tijdens deze periode meer aan anderen denken die het minder goed hebben. Van de verschillende generaties vinden Gen Z’ers het doneren aan goede doelen het belangrijkst (60%). Dit blijkt uit een onderzoek van PayPal in samenwerking met Direct Research over donatiegedrag onder 1000 Nederlanders in het teken van de Month of Giving.

Collectebus nog steeds het meest populair

De collectebus is nog steeds de populairste manier om te doneren (46%), gevolgd door bankoverschrijving (38%) en via automatische incasso (31%). Het aandeel dat donaties via online platforms of social media doneert is groter onder Gen-Z’ers. Onder Millennials is juist het aandeel dat per collectebus doneert groter. Gen-Z en Millennials doneren online hogere bedragen dan bij fysieke donaties: 42% doneert online meer dan €50 per jaar, ten opzichte van 20% die meer dan €50 fysiek doneert. 

PayPal maakt sinds dit jaar micro-donaties aan goede doelen tijdens online aankopen mogelijk in Nederland. De functie Give at Checkout2 biedt consumenten de mogelijkheid om €1 te doneren wanneer zij online aankopen doen met PayPal. Tot nu toe hebben PayPal-gebruikers al meer dan 75.000 euro aan The Hunger Project gedoneerd via Give at Checkout.

‘PayPal heeft dit jaar haar klanten de mogelijkheid geboden om veel goede doelen te helpen ondersteunen. De microdonatie is een gemakkelijke manier voor consumenten om te geven wat ze kunnen, wanneer ze dat kunnen,’ legt Maarten Zwaan, Market Lead PayPal Benelux & Ierland uit. PayPal wil met Give at Checkout doneren zo laagdrempelig mogelijk maken om mensen in nood op een soepele manier te steunen met een bijdrage.”

Meeste mensen kennen goed doel via omgeving

Nederlanders kennen de goede doelen die zij steunen meestal via hun omgeving (40%) en/of een collecte aan de deur (36%). Daarbij is bij het maken van een keuze voor deze doelen vooral vertrouwen (60%) van belang. Twee op de vijf Nederlanders steunen meer dan 2 goede doelen. Zij steunen vooral goede doelen die betrekking hebben op gezondheid (47%), dieren (37%) en armoedebestrijding (32%).

Bron: www.marketingtribune.nl

18 november 2022

Iedereen bespaart dit jaar op Sinterklaas, er wordt door alle lagen van de bevolking heen bezuinigd, én flink. Dit is de uitkomst uit het onderzoek dat DirectResearch in opdracht van Amazon.nl heeft gedaan. Sint zal de Nederlandse huishoudens met kinderen tot en met 12 jaar, ondanks de oplopende kosten, dit jaar zeker niet overslaan. 

Bijna 90% van de gezinnen met kinderen tot 12 jaar viert Sinterklaas en daarnaast viert 82% zowel Sinterklaas als Kerst. Ruim 70% van de gezinnen uit de inkomensgroepen modaal en onder modaal gaat dit jaar minder geld uitgeven aan het Sinterklaasfeest, maar ook 48% van de mensen met een bovenmodaal inkomen bezuinigt dit jaar op Sinterklaascadeaus. Dat doet gelukkig niets af aan de populariteit van het Sinterklaasfeest. Uit het onderzoek komt naar voren dat, zeker met de oplopende inflatie, Sint dit jaar fanatiek op de kleintjes let en hij gaat op zoek naar zoveel mogelijk korting.

Sint op koopjesjacht

Nederlanders zijn notoire koopjesjagers, en ook Sinterklaas doet dit jaar hieraan mee. Maar liefst 6 op 10 van de ondervraagden geeft aan dat er wordt bezuinigd op de Sinterklaascadeautjes en 85% wil zeker niet meer uitgegeven dan vorig jaar. Daarom gaat 83% van de Nederlanders zowel online als offline op zoek naar naar de mooiste aanbiedingen en koopt 83% vaak 3 weken of zelf langer van te voren cadeautjes voor de beste prijs.

Wat komt er door de schoorsteen?

We zoeken vaker cadeaus die niet duurder zijn dan 15 euro. Naast dat de cadeaus leuk zijn, moet het vooral praktisch zijn (67%) of educatief voor de kinderen (39%). Sinterklaas wil ook in deze tijden humor brengen daarom probeert ruim (39%) een cadeautje te kiezen dat een glimlach brengt tijdens het Sinterklaasfeest. Amazon helpt Sinterklaas dit jaar met een speciale Sinterklaaswinkel met een groot assortiment tegen de beste prijzen.

Bron: www.jamey.nl

10 november 2022

Driekwart van de Nederlandse kantoormedewerkers is gelukkig met hun werk en voor het merendeel (70%) draagt werk zelfs bij aan een gelukkig leven. In het hybride werk tijdperk is het belang van een goed functionerende werkplek belangrijker dan ooit. Flexibiliteit van de werkplek (43%) en een goed functionerende digitale werkplek (36%) worden gezien als zeer belangrijk. Reden genoeg voor organisaties om de IT experience tot een minimum te beperken. 2 op 3 Nederlanders (65%) ervaart wekelijks IT-problemen op het werk en de helft geeft aan dat IT-problemen een belangrijke bron van frustratie en verspilde tijd is tijdens hun werkdag. Dit blijkt uit een onderzoek van HP uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch onder meer dan 1000 werkende Nederlanders tussen 18 en 65 jaar oud. In dit onderzoek werd het werkgeluk onder Nederlandse medewerkers onderzocht.

Nederlandse kantoormedewerkers overwegend gelukkig

Een zeer groot deel van de ondervraagden is gelukkig met het werk (75%) dat zij doen, 70% geeft zelfs aan dat werk bijdraagt aan hun levensgeluk. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het werkgeluk van deze medewerkers. Dit varieert van erkenning en waardering van leidinggevenden (55%), hoogte van salaris of bonus (54%) tot flexibiliteit van de werkplek (43%). Daarnaast geeft ruim 1 op 3 (36%) van de medewerkers aan dat de beschikking over een goede werkplek inclusief laptop, extra scherm en randapparatuur voor hen bijdraagt aan werkgeluk. Secundaire arbeidsvoorwaarden als een leaseauto of sportschoolabonnement (12%), en een kerstpakket (20%) komen pas na de werkplek.

IT issues verspilde tijd tijdens de werkdag

Van de Nederlandse medewerkers die een laptop of pc gebruiken voor hun werk geeft 2 op 3 (65%) aan wekelijks te maken te krijgen met IT-problemen. Een even groot deel heeft in het afgelopen jaar IT-ondersteuning nodig gehad om problemen op te lossen. Opmerkelijk is dat mannen significant vaker IT-ondersteuning nodig hadden dan vrouwen. Mannen (43%) hebben het afgelopen jaar vaker 1 à 2 keer IT-ondersteuning gehad dan vrouwen (36%). Mannen (68%) ervaren dan ook significant vaker IT-problemen dan vrouwen (62%).

Meer dan de helft van de ondervraagden (53%) geeft aan wekelijks tot 30 minuten kwijt te zijn aan IT-problemen. Niet verrassend dat ruim de helft (51%) van mening is dat deze problemen een belangrijke bron van frustratie en verspilde tijd zijn tijdens de werkdag.

Op de vraag hoe kantoormedewerkers liever hun tijd zouden indelen als zij 1 uur per week ‘terug’ zouden krijgen geeft 1 op 3 (36%) aan dit door te willen brengen met gezin of vrienden, te gaan sporten (33%) of ontspannende activiteiten als yoga en meditatie (18%) te willen ondernemen.

HP Services aanbod ontzorgt (IT)-managers en kantoormedewerkers

Hoewel een groot deel van de Nederlandse kantoormedewerkers te maken krijgt met IT-problemen en aangeeft dat dit verspilling van hun werkdag oplevert zijn er wel oplossingen die deze problemen kunnen verminderen en ervoor kunnen zorgen dat medewerkers minder gefrustreerd en gelukkiger aan het werk kunnen. Met het services aanbod van HP ontvangt een bedrijf kritische expertise, inzichten, oplossingen en verbeterde IT-mogelijkheden om medewerkers op kantoor, thuis en overal daartussenin te ondersteunen. HP Services helpt om de zich ontwikkelende werkplek van vandaag te optimaliseren met deskundig beheerde, intelligent geautomatiseerde services.

Hoewel een groot deel van de Nederlandse kantoormedewerkers te maken krijgt met IT-problemen en aangeeft dat dit verspilling van hun werkdag oplevert zijn er wel oplossingen die deze problemen kunnen verminderen en ervoor kunnen zorgen dat medewerkers minder gefrustreerd en gelukkiger aan het werk kunnen. Met het services aanbod van HP ontvangt een bedrijf kritische expertise, inzichten, oplossingen en verbeterde IT-mogelijkheden om medewerkers op kantoor, thuis en overal daartussenin te ondersteunen. HP Services helpt om de zich ontwikkelende werkplek van vandaag te optimaliseren met deskundig beheerde, intelligent geautomatiseerde services.

Bron: executive-people.nl