NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

13 september 2023

Met de start van het nieuwe schooljaar en de terugkeer naar het werk in het vizier publiceert Stichting Nederland Schoon haar onderzoek naar de lunchgewoontes van Nederlanders. De nadruk ligt hierbij op de verpakking van de meeneemlunches. Dat heeft alles te maken met de missie van de stichting: Nederland 100% zwerfafvalvrij.

Fruit (46%), rauwkost (21%), snacks zoals een mueslireep, koekje of snoepje (21%), kwark en yoghurt (21%), salade (14%), crackers of beschuit (14%), warme maaltijd (8%), wraps (8%) en noten en rozijnen of gedroogde vruchten (6%), het is allemaal te vinden in de lunchbox van schoolgaande kinderen en werkende volwassenen in Nederland. Maar brood staat in ons land nog altijd op nummer 1 voor de lunch. 84% van de respondenten van het onderzoek dat Nederland Schoon liet uitvoeren door DirectResearch en waaraan 1.171 mensen meededen kiest voor brood tussen de middag, de helft daarvan neemt dit altijd mee in een lunchbox. Die andere helft dus niet, en dat komt onder meer door de ruimte die de broodtrommel inneemt in de tas, het gemak van geen leeg bakje mee terug hoeven nemen of omdat er nu eenmaal een gewoonte is ontstaan om de bammetjes in een boterhamzakje of andere eenmalige verpakking te doen. Van deze groep zegt meer dan 55% bereid te zijn over te stappen naar een herbruikbaar alternatief. Ook opvallend: van de basisschoolleerlingen neemt 81% een broodtrommel mee, op de middelbare school zwakt dit percentage af naar 69% en van de werkenden maakt weer een kleinere groep (50%) gebruik van de oude, vertrouwde broodtrommel. Voor Nederland Schoon reden om vol in te zetten op de comeback van de lunchbox in het straatbeeld om zwerfaval te voorkomen. 

Herbruikbare fles

61% van de Nederlanders gaat naar school of werkt (deels) op kantoor of buitenshuis, 70% van deze groep neemt altijd of regelmatig lunch mee. Dat de helft kiest voor een herbruikbare verpakking is mooi, maar die andere helft moet ook over de streep worden getrokken, vindt Nederland Schoon. Boterhamzakjes en aluminiumfolie worden namelijk nog heel veel in de natuur teruggevonden. 

Gek genoeg blijkt een herbruikbare waterfles wel al te zijn doorgedrongen in het collectieve meeneembeleid. 77% van de respondenten die aangeven water (59%) en andere dranken mee te nemen naar school of werk doet dit in een herbruikbare fles. Het is dus gebruikelijker een herbruikbare (water)fles mee te nemen dan een herbruikbare lunchbox. Gevraagd naar de reden voor het meenemen van een herbruikbare fles antwoordt 37% dat het al een gewoonte is, 33% zegt het te doen omdat het beter voor het milieu is, 22% stelt dat het goedkoper is dan een wegwerpverpakking en 22% kiest ervoor omdat de drank dan beter warm of koud blijft. 

Stimuleren

“Ons doel is om Nederland schoon te krijgen en daarbij moet hergebruik de nieuwe norm worden. Wat mij opviel is dat mensen aangeven dat zij het meenemen van een herbruikbaar bakje, zoals een broodtrommel, suf vinden. Dit imago moeten we bijstellen. Goed voorbeeld doet goed volgen en daarom pleiten wij voor een comeback van de broodtrommel in het straatbeeld. Het is super dat de helft al een lunchbox meeneemt, maar er is nog een andere helft te winnen. Hoe meer mensen een lunchbox meenemen, hoe normaler het straatbeeld wordt”, aldus Ingrid Goethart, directeur (a.i.) van Stichting Nederland Schoon. 

63% van de respondenten gaf aan niet gestimuleerd te worden om herbruikbare verpakkingen mee te nemen en daar pakt Stichting Nederland Schoon de handschoen op. Middels educatiemateriaal gaat zij kinderen uitleggen waarom het belangrijk is om vaker herbruikbare verpakkingen te gebruiken en het gebruik van eenmalige verpakkingen te verminderen. Ook komt de SUP-wetgeving hier in stripvorm aan de orde. Met een quiz wordt vervolgens de kennis getoetst en via stellingen wordt een dialoog over dit onderwerp aangemoedigd. Het lesmateriaal en ander campagnemateriaal is te vinden op www.supportervanschoon.nl.

Bron: www.levensmiddelenkrant.nl

30 augustus 2023

Het afgelopen jaar werd 76% van de ondernemers weleens te laat betaald door klanten. Bij 13% gebeurde dit zelfs bij minimaal 10% van de facturen, veelal door vertraging vanuit de klant. Dit blijkt uit representatief onderzoek door DirectResearch in opdracht van de NPa. Peppol kan hierbij een oplossing bieden.

Velen kunnen wel e-factureren, maar doen dit niet

Hoewel 57% van de ondernemers e-facturen kan versturen, doet bijna de helft (48%) dit nooit. Zij factureren alleen via pdf of een papieren factuur, terwijl de kans op vertraging daarmee groter is dan bij e-factureren via Peppol. ZZP’ers en kleine bedrijven maken het minst gebruik van e-facturatie, terwijl Peppol juist ook voor hen interessant kan zijn door de toegankelijkheid van deze standaard.

Mogelijke verplichting in Duitsland en België

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 71% van de ondervraagden zakendoet met België en Duitsland. Dit zijn landen waar wetswijzigingen besproken worden die e-facturatie via Peppol  verplicht gaan stellen in handel tussen bedrijven onderling, en handel met de overheid.

Over het onderzoek

In opdracht van de NPa voerde DirectResearch in juli 2023 een kwantitatief onderzoek uit onder een steekproef van 323 (mede)beslissingsbevoegden voor administratie en inkoop binnen bedrijven. Hiertoe behoren kleine ondernemingen, zoals ZZP’ers, maar ook middelgrote bedrijven en grotere bedrijven (1000+ werknemers). Wilt u de onderzoeksrapportage ontvangen? Stuur in dat geval uw verzoek naar [email protected]. Wij sturen u dan de rapportage via e-mail.

Aansluiten op Peppol

Ondernemers die van Peppol gebruik willen maken, sluiten zich aan bij een Peppol serviceprovider, al dan niet via hun boekhoudpakket. Daarna ontvangen zij een Peppol ID en maken verbinding met het wereldwijde Peppol-netwerk. Dan kan de onderneming elk aangesloten bedrijf vlot factureren. Steeds meer boekhoudpakketten bieden deze ondersteuning zonder extra kosten en hebben het proces volledig geïntegreerd.

Bron: www.peppol.nl

30 augustus 2023

Liefst 7 op de 10 zorgmedewerkers denkt dat veel bewoners van zorginstellingen slaapproblemen hebben, blijkt uit onderzoek dat HartingBank liet uitvoeren. De zorghulpmiddelenspecialist vroeg bovendien hoe therapeuten en verpleegkundigen aankijken tegen slaaptraining en innovatieve slaaphulpmiddelen.

HartingBank staat als zorghulpmiddelenspecialist midden in de zorg. Uit de praktijk wisten ze dus al dat slaapproblematiek onder bewoners veel zorgmedewerkers bezighoudt. Om het gevoel te vatten in concrete cijfers, liet het DirectResearch onderzoek doen onder ergotherapeuten, fysiotherapeuten, zorgmanagers en verpleegkundigen.

Slaaptekort

De resultaten van het onderzoek onderstrepen wat HartingBank al vermoedde: liefst 70% van de zorgprofessionals denkt dat veel bewoners in zorginstellingen slaapproblemen hebben. Dat merken ze vooral aan de mentale (87%) en lichamelijke (86%) gezondheid van de bewoners. Recent onderzoek van het Erasmus MC onderschrijft die vermoedens: twee op de drie ouderen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen, slapen te kort of vinden doorslapen moeilijk.

Het onderzoek van DirectResearch laat zien dat twee derde van het zorgpersoneel zich zorgen maakt over de kwaliteit van de slaap van bewoners. Smits vindt die zorgen terecht: “Slecht slapen is van invloed op hoe de cliënten zich overdag voelen: moe en prikkelbaar. Geagiteerde bewoners hebben op hun beurt weer meer zorg nodig.”

Prettige slaapkamer

Volgens Smits is de oorzaak van slecht slapen soms een slaapziekte als slaapapneu of rusteloze benen. “Maar de meeste slaapproblemen hebben hun oorzaak in de omgeving”, benadrukt ze. Van een fijn bed tot een prettige donkere kamer dragen bij aan een goede nachtrust, net als een dagprogramma en bedtijden die aansluiten op de behoeften van de bewoner. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners al grotendeels bekend zijn met de factoren die de kwaliteit van slaap beïnvloeden. Ze noemen comfortabel liggen, beweging gedurende de dag en een prettige slaapomgeving als de top-3 van belangrijkste factoren. Dat het biologische ritme, de temperatuur en een slaapziekte ook de kwaliteit van slaap beïnvloeden, is minder bekend onder het zorgpersoneel.

Slaap is hip

Smits merkt in de praktijk dat de relatie slapen en gezondheid steeds meer aandacht krijgt bij zorginstellingen. Ze ziet dat steeds meer zorginstellingen investeren in gespecialiseerde slaapteams. Ook het onderzoek onderschrijft de toegenomen aandacht voor slaap in de zorg. Bijna driekwart van de zorgverleners is van mening dat de kwaliteit van slaap één van de belangrijkste factoren is als het gaat om de gezondheid van de bewoners. Smits: “Het besef komt dat zorg een 24-uurs verhaal is. Wat je overdag doet, beïnvloedt de nacht – en andersom.”

Kennisdeling

Hoewel het kennispeil rond slaapproblematiek stijgt, blijkt dat twee derde van de ondervraagde zorgverleners behoefte heeft aan kennisdeling op dit vlak. Trainingen worden vaak genoemd als belangrijk middel om de slaapkennis op te vijzelen. Een kleine meerderheid (52%) denkt dat innovatieve producten kunnen helpen de slaapproblemen in de zorg te verlichten. Een slim bed, intelligent matras of knuffelbare slaaprobot zijn manieren om de slaap beter te monitoren of comfortabeler te maken.

Slaaprichtlijn

HartingBank wil in die behoeften voorzien en levert een breed assortiment aan ‘zorgtech’ die de nachtrust verbeteren. Liefst 65% van de geïnterviewden vindt specialistische kennis over slaapproblematiek belangrijk in de keuze voor een aanbieder. HartingBank is bovendien een groot voorstander van de nieuwe landelijke Richtlijn Slaapproblemen, die dit najaar geïntroduceerd wordt door overheidsinstantie SKILZ. Die richtlijn helpt zorgpersoneel inclusief artsen en gedragsdeskundigen inzichtelijk maken welke slaapproblemen er kunnen zijn en wat je er aan kunt doen. “Het is een algemene wegwijzer, gekoppeld aan concrete checklists”, zegt Smits. Smits is als somnoloog nauw betrokken bij de totstandkoming van die richtlijn. Wat slaap betreft, wordt de zorg nu echt wakker.

Bron: www.zorgvisie.nl

14 augustus 2023

Op het moment draait Transformers: Rise of the Beasts in de bioscoop. Opnieuw veroveren de avonturen van Optimus Prime en zijn ‘autobots’ zowel jonge als oude harten. Maar het fictieve robotras is niet alleen te bewonderen op het grote witte doek. Nee, ze voeren nu ook een belangrijke strijd in de échte wereld. Speelgoedfabrikant Hasbro introduceert namelijk de ‘Bravery Boost’. Een hulplijn die ouders en verzorgers kunnen inschakelen wanneer hun kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

In de wereld van vandaag is het niet altijd makkelijk om kind te zijn. Hasbro deed onderzoek en hieruit blijkt dat bijna de helft van de kinderen (43%) van 5 tot en met 9 jaar oud minstens wekelijks een spannend moment ervaart en zich angstig voelt. Vooral dromen, een spannende film of boek, ruzie en pesten komen terug als spannende momenten. Transformers, bekend om hun moed, loyaliteit en teamwork kunnen hierbij helpen. Hasbro introduceert daarom de Bravery Boost. Waar Bumblebee, één van de meest geliefde Transformers, kinderen persoonlijk aanmoedigt.

Onderzoek naar angsten bij kinderen

Het desbetreffende onderzoek is uitgevoerd door Direct Research onder kinderen in de leeftijd 5 tot en met 9 jaar woonachtig in Nederland en België. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen regelmatig spannende momenten ervaren. 4 op de 10 kinderen ervaart minstens wekelijks een spannend moment. Jongens geven zelfs significant vaker aan het spannend te vinden om straf te krijgen en te praten tegen vreemde mensen dan meisjes.

In aanloop naar deze spannende momenten zoeken kinderen veelal steun bij een knuffel (32%) of praten erover (26%). Ook het spelen met actiefiguren helpt hen om gedachten te verzetten. Bijna de helft, 46%, van de kinderen die met actiefiguren spelen geeft aan zich hierdoor blijer te voelen. Ook zegt 42% van de kinderen zich minder verdrietig en sterker te voelen na het spelen met actiefiguren.

Zo zien we maar weer. Het spelen met actiefiguren, poppen en dergelijke kan kinderen nog altijd helpen in hun ontwikkeling. Dat is dus niet per se iets oubolligs.

‘Bravery Boost’ door Hasbro

Om kinderen een steuntje in de rug te geven lanceert Hasbro de ‘Bravery Boost’ hulplijn. Ouders kunnen een ‘boost’ opvragen via de ‘Bravery Boost’-pagina waarna ze een gepersonaliseerde video – ontwikkeld via kunstmatige intelligentie – van Bumblebee ontvangen die het kind moed inspreekt. Bumblebee is wederom te zien in de nieuwe film Transformers: Rise of the Beasts. Ook kunnen ouders via de Instagrampagina van Pauline Wingelaar, moeder van twee zoons en bekend van Echte Gooische Moeders, kans maken op een levensecht bezoek van Bumblebee.

‘Met de ‘Bravery Boost’ wil Transformers jonge kinderen aanmoedigen om hun angsten te overwinnen. Transformers kunnen daarbij helpen omdat zij symbool staan voor kracht, teamwork en moed. Spannende momenten zijn er altijd, of je kind nu een spreekbeurt moet geven, wordt gepest of gezonde wedstrijdspanning heeft. Actiefiguren kunnen kinderen helpen obstakels en moeilijkheden te trotseren’, zegt Pauline Wingelaar

Bron: www.jfk.men

23 maart 2023

‘Stem óók voor maken en innoveren in de provincie op 15 maart bij de provinciale statenverkiezingen.’ Onder die noemer brachten de samenwerkende industriebranches en maakbedrijven achter www.industrieaanbodaannederland.nl in kaart hoe ondernemers kijken naar hun provincie en wat er in de verschillende provinciale partijprogramma’s staat over ‘de maakindustrie’.

Uit de analyse blijkt dat hoe verder je komt van de randstad hoe positiever men is over de eigen industrie in de partijprogramma’s. Dit lijkt ook goed verklaarbaar omdat regionaal daar clusters als rond het Eemsgebied, in Zeeland, rond Chemelot en Brainport Eindhoven cruciaal zijn voor werk, voor nieuwe producten en diensten én als vliegwiel voor de verduurzaming van de hele provincie. Als positief worden verder ook gezien zaken als werkgelegenheid, de samenwerking met het regionale onderwijs en kennisinstellingen en de rol voor export en innovatie. Negatief is men in programma’s over bijvoorbeeld de druk op de leefomgeving.

Ondernemers bezorgd

In het kader van de PS-verkiezingen vroegen we ook meer dan 1.800 ondernemers hoe zij naar hun provincie -en wat ze voor de industrie doen- kijken. Opvalt dat een derde van alle ondernemers (34%) vindt dat hun provincies onvoldoende oog heeft voor de belangen van de industrie. Zoomen we echt in op de maakbedrijven dan wordt het beeld nog minder rooskleurig. Bijna de helft van de bedrijven in de maakindustrie vindt dat hun provincie onvoldoende oog heeft voor de eigen industrie.

Grootste knelpunten

Als grootste knelpunten in hun provincie noemen ondernemers zaken als de arbeidsmarkt (66%). Dit hangt samen met o.a. de grote schaarste aan personeel en technisch talent. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de regeldruk en vergunningverlening in Nederland (59%). Hier ligt een belangrijke relatie met de almaar groeiende berg regels en stroperige vergunningsprocessen bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de hoge energiekosten (45%) en de belasting en premiedruk (39%). Ook worstelt een deel met de verduurzaming en de energietransitie (27%), bijvoorbeeld door vertraagde aanleg van infrastructuur en de netcongestie terwijl er nu juist grote behoefte is aan meer duurzame elektriciteit om versneld te kunnen verduurzamen.

Industrie van strategisch belang

In de bijbehorende flyer wijzen de branches op de belangrijke economische bijdrage van de industrie aan de Nederlandse economie. Zo draagt de industrie bij aan de bulk van de export en de groei van de productiviteit en innovatie. Ook kan een groot deel van de dienstensector niet zonder de industrie. ‘We zijn in Nederland een koploper in chemie en de productie van voedingsmiddelen. Maar we maken ook de mooiste en innovatiefste vezels, tapijten en metalen. Of het nou is in de Brainport-regio, het diepe Zuiden, het hoge Noorden of het prachtige Overijssel en Zeeland, overal zijn er (mkb-) maakbedrijven die wereldwijde markten domineren en waar mensen prachtig werk vinden’, aldus de branches.

Flink aan de slag

De industrie staat voor grote opgaves komende jaren. Zo moet de druk op de leefomgeving en natuur worden teruggedrongen en moeten processen bijvoorbeeld meer circulair. Daarnaast staat de industrie onder druk door de hoge energiekosten en bijvoorbeeld zaken als oprukkende woningbouw. Ook gaat de verduurzaming door o.a. een gebrek aan nieuwe infrastructuur, netcongestie en gebrek aan vergunningen bijvoorbeeld niet zo snel als gewild.

‘Juist voor onze strategische onafhankelijkheid als Europa is behoud van een sterke, duurzame en innovatieve industrie cruciaal. Daar zetten we graag met de nieuwe provinciebesturen en de landelijke overheid onze schouders onder, net als voor de versnelde verduurzaming van de sector. Met gezonde ondernemingsgeest en door samenwerking kunnen we zo ook de komende decennia blijven innoveren en maken in de provincie,’ aldus alle partijen. 

De industriebranches en -bedrijven roepen kiezers op goed te kijken naar wat er in programma’s staat over de industrie in hun provincie.

Bron: www.vno-ncw.nl

10 februari 2022

De HR-budgetten blijven in 2023 gelijk en lijken zelfs te stijgen. Uit het budgetonderzoek van GITP Inzicht & Ontwikkeling, blijkt dat ruim twee op de vijf HR-professionals verwachten dat het HR-budget gelijk blijft in 2023. Een derde verwacht dat het HR-budget groeit t.o.v dit jaar. Slecht 17% geeft aan dat het budget volgend jaar krimpt.  

Was 2022 een moeilijk jaar om nieuwe medewerkers te vinden en te selecteren, in 2023 verwacht 64% dat het werven van nieuwe medewerkers nog moeilijker wordt in vergelijking met dit jaar. Bijna de helft (47%) verwacht dat het behouden van de huidige medewerkers moeilijker wordt. Welzijn en werknemerstevredenheid staat hoog op de agenda.
Opvallend is de toegenomen aandacht en ook beschikbaar budget voor de ontwikkeling van teams. Daar waar in het recente verleden de focus meer lag op individuele ontwikkeling.

Blijven investeren in talent is een “must”

Volgens algemeen directeur van GITP Else Slegers zijn de uitkomsten logisch en tegelijkertijd opvallend. ‘We zitten momenteel in een rare cocktail van afkoeling van de economische activiteit aan de ene kant en aan de andere kant met personeelskrapte die structureel van aard is. Willen bedrijven het aankomende economisch tij goed doorstaan en daarna een goede concurrentiepositie verwerven, dan is blijvend investeren in talent een must. De manier waarop dat gebeurt is wel anders. Digitalisering: de combinaties tussen tooling en de mensgerichte aanpak zorgt ervoor dat je meer kan doen met je HR-budget. En als je als HR-team ook wordt ontzorgt in administratieve processen blijft er meer tijd over voor de mensgerichte aanpak en de strategische onderwerpen over de ontwikkeling van hele organisatie. In 2023 zetten we volop in op de ontzorging van HR en op flexibele online assessments die je in iedere fase van een loopbaan kan inzetten op zowel individueel als team niveau.’

Duurzame inzetbaarheid top issue

Duurzame inzetbaarheid is en blijft voor veel organisaties een top issue. Hier komen loopbaan perspectief, ontwikkeling, mentale en fysieke vitaliteit samen. Met name HR-professionals werkzaam in grote organisaties (1000+ medewerkers) geven significant meer aan duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden (48%) in vergelijking met kleinere organisaties (29%). Gaat er dan nergens het ‘mes ‘in het HR-budget? Ja, wel op onderwerpen als: HR-analytics, verandermanagement, employer branding dalen het budget met gemiddeld 20%.

Achtergrond onderzoek

Het HR-budget onderzoek is uitgevoerd onder 350 HR-professionals (HR-managers, HR-directeuren, HR-business partners en recruiters) door onderzoeksbureau Direct Research in opdracht van GITP.

Bron: www.gitp.nl

31 januari 2022

Zeeuwen zijn over het algemeen behoorlijk gelukkig: gemiddeld geven ze hun leven een 8,4, het hoogste rapportcijfer van alle Nederlanders. Ook het geluksgevoel over hun eigen jeugd ligt hier met een 7,4 niet ver vandaan. Het blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in december 2022 in opdracht van de Nationale Postcode Loterij.

Hoewel Nederlanders te boek staan als nuchter, hebben ze toch ook een melancholische inslag, blijkt uit het onderzoek. Twee op de drie (64%) hebben warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Deze kerst viert meer dan de helft (52%) eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid. Zeeuwen en Groningers zijn van alle Nederlanders kritischer, zij geven de stad of het dorp uit hun jonge jaren respectievelijk een 6,8 en 6,9.

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. Zeeuwen geven hun jeugd een 7,4, terwijl mensen die hun jonge jaren doorbrachten in Drenthe die beoordelen met een 8,1.

In de beleving van het huidige geluk zitten ook regionale verschillen. Waar Friezen een 7,2 als rapportcijfer geven, beoordelen Zeeuwen dit met een 8,4, het hoogst van alle Nederlanders. Er zijn overigens wel verschillen in de geluksbeleving tussen mannen en vrouwen. Hoewel het niet mijlenver uit elkaar ligt, voelden mannen zich vroeger gelukkiger dan vrouwen (7,8 tegenover 7,4). Ook over hun huidige gelukstatus zijn mannen positiever (7,8) dan vrouwen (7,6).

Bron: www.ad.nl

30 januari 2022

Volgens een onderzoek van DirectResearch in opdracht van Appian willen Nederlandse bedrijven hun initiatieven op het gebied van environment, social en governance (ESG) verbeteren. Maar liefst 95% van de respondenten kampt echter met uitdagingen op het gebied van data en gefragmenteerde processen.

Voor het onderzoek zijn professionals bij middelgrote bedrijven met ten minste 250 werknemers in Nederland ondervraagd. De respondenten werd gevraagd naar het gebruik van data voor optimale klantbediening en hoe ESG-processen hierin een rol spelen binnen hun bedrijf.
Ruim 9 op 10 ondervraagden (92%) geeft aan dat zij data inzetten om klantbedieningsprocessen werkend en effectief te krijgen. Maar veel respondenten ervaren uitdagingen op het gebied van data. Deze zijn onder andere te wijten aan losgekoppelde systemen binnen hun organisatie. Deze silo’s belemmeren het analyseren van data (75%) en zorgen voor te veel uitdagingen op het gebied van datarapportage (64%) en het inzetten van deze data (66%). Daarnaast zegt maar liefst 95% van de respondenten een of meer uitdagingen te ondervinden op de volgende gebieden:
• Data analyseren (49%)
• Processen automatiseren (45%)
• Verzamelen van data (33%)
• Rapporteren van data (33%)  

“Het is goed om te zien dat de meeste mensen de waarde van data begrijpen. Het is echter zorgwekkend dat honderden Nederlandse organisaties tegen uitdagingen aanlopen als het gaat om het inzetten ervan ten behoeve van de bedrijfsvoering”, aldus Marten Kruisinga, Regional VP Benelux en Nordics bij Appian.

“Organisaties zouden meer waarde uit hun data kunnen halen door een enterprise process automation platform te gebruiken dat verweven is met een data fabric die datasilo’s elimineert om het verzamelen en analyseren van data te vereenvoudigen.”

De steun van het management voor ESG-initiatieven is groot: 85% spreekt zijn steun uit voor ESG-doelstellingen en -beleid. Organisaties hebben ambitieuze doelstellingen om de klantbediening te verbeteren en vier op de vijf (82%) respondenten gaven aan dat environment, social en governance (ESG) daarbij een rol spelen. Specifiek:

• 46% deelde mee dat hun bedrijf al investeert in een sociale bedrijfscultuur.
• 42% investeert in groene initiatieven binnen het bedrijf.
• 37% doet groene investeringen buiten de organisatie.

Hoewel de wens om betere ESG-processen op te zetten al groot is, zijn verbeterde samenwerking en toezicht beide cruciaal voor een succesvolle implementatie. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) zegt moeite te hebben met de implementatie van ESG binnen het bedrijf, en 38% geeft aan dat samenwerking tussen verschillende afdelingen een struikelblok is. Daarnaast heeft een op de drie respondenten problemen met de naleving van lokale en internationale regelgeving en ESG-rapportage.
Automatiseringsoplossingen worden gezien als nuttig voor het implementeren van ESG-bewuste processen binnen organisaties door bestaande systemen samen te voegen (43%). Daarnaast staat de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan ESG-criteria en regelgeving met behulp van low-code toepassingen hoog op het verlanglijstje van een derde van de werknemers in het onderzoek.

“ESG-praktijken zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen in de regelgeving”, aldus Herbert Schild, Global Industry Lead in Financial Services bij Appian. “De onderliggende gedetailleerde vereisten voor processen, datavolumes en hun kwaliteit zullen in de toekomst alleen maar toenemen en steeds complexer worden. Wat de ESG gerelateerde use case ook mag zijn, een flexibel enterprise platform is onmisbaar. Daarnaast is automatisering nodig om de technische vereisten die horen bij ESG gerelateerde regelgeving op te vangen.”

Over het onderzoek

In opdracht van Appian heeft onderzoeksbureau DirectResearch een onderzoek uitgevoerd onder 306 Nederlandse professionals in 2022 die beslissers zijn op het gebied van marketing, sales, IT, management, klantenservice, productontwikkeling en legal.

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door ’s werelds grootste bedrijven.

Bron: www.emerce.nl

16 januari 2023

Uit onderzoek door Direct Research in opdracht van veganistische vleesvervanger Beyond Meat blijkt bewuster eten een van de meest genoemde voornemens voor 2023. En de meeste voornemens zijn al gesneuveld tegen de tijd dat het Blue Monday is.

Een op de vijf Nederlanders wil zijn vleesconsumptie reduceren in 2023. Bram Meijer, Marketing Director EMEA Beyond Meat: ‘Beyond Meat gaat samenwerken met online foodies om het gevreesde “afhaakmoment” van deze goede voornemens op Blue Monday om te zetten in Green Monday.’ 

Goede voornemens: op de eerste dag geeft 1 op de 10 het al op

45% van de ondervraagden doet dit jaar aan goede voornemens, waarvan 44% zegt bewuster te willen eten. Echter, een op de vijf respondenten zegt deze hoogstwaarschijnlijk binnen zo’n twee weken alweer op te hebben gegeven en dit breekpunt valt vaak samen met Blue Monday. Deze meest ontmoedigende dag van het jaar is vandaag.
De meest populaire voornemens onder Nederlanders zijn:
-meer bewegen (52%)
-bewuster eten (44%)
-minder druk maken (37%)
-meer tijd met vrienden en familie doorbrengen (24%)
-minder dierlijk vlees of andere dierlijke producten eten (18%).
Een op de drie respondenten geeft aan het wel lastig te vinden om goede voornemens vol te houden. Op de eerste dag geeft een op de tien het zelfs al op en na twee weken houdt een op de vijf het voor gezien. Op de vraag waarom het moeilijk is om goede voornemens vol te houden, wordt genoemd genoemd dat het teveel moeite kost of mentaal/lichamelijk te zwaar was. Op het vlak van minder vlees eten of andere dierlijke producten wordt aangegeven dat de beschikbaarheid van smaakvolle vleesvervangers (55%) en lekkere (40%) en makkelijke recepten (34%) hierbij zouden helpen om dit voornemen langer vol te houden.

Foodies

Meijer: ‘Het verheugt ons dat bijna de helft van de Nederlanders voornemens is om dit jaar bewuster te eten en dat een op vijf ook de consumptie van dierlijk vlees wil verminderen. Bij Beyond Meat willen we het graag makkelijk maken je levensstijl aan te passen of je jezelf nu identificeert als carnivoor, flexitarier, vegetariër of vegan, want onze producten zijn zo ontworpen dat ze qua textuur, bereidingswijze en smaak hetzelfde zijn als dierlijk vlees, maar dan meer planeetvriendelijk.’ Hiervoor heeft Beyond Meat de handen ineengeslagen met een aantal Nederlandse online foodies. Zij zijn gevraagd om een van hun favoriete recepten te koken met een van de producten uit het Beyond Meat-assortiment en deze vanaf Blue Monday online te delen om zo anderen te inspireren en te motiveren om plantaardig vlees te eten. Deze makkelijke en vooral ook lekkere recepten zijn te vinden via de hashtag #JanuaryandBeyond en op de website van Beyond Meat is meer kookinspiratie te vinden.

Bron: www.marketingtribune.nl

20 december 2022

Er komen steeds meer vegan restaurants en de supermarktschappen liggen steeds voller met vegaburgers en havermelk, maar toch kiezen veel mensen tijdens de feestdagen voor vlees. Bij maar liefst 80 procent van de Nederlanders ligt met kerst vlees op het bord, blijkt uit onderzoek door DirectResearch. Met het jaarlijkse Kerstdiernee van World Animal Protection (WAP) willen ze daar verandering in brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts vier procent van de Nederlanders met kerst vegetarisch of plantaardig eet. Zestig procent van de ondervraagden geeft aan vlees en vis lekkerder te vinden, en dat een vleesgerecht ‘nu eenmaal bij een kerstdiner hoort’. Toch vindt bijna de helft van Nederland het niet erg als iemand anders ze een plantaardig kerstdiner zou voorschotelen (46 procent), en dat een kerstdiner ook vegetarisch zou kunnen (45 procent).  

Goede foute kersttrui

Ook World Animal Protection juicht een plantaardig ‘Kerstdiernee’ toe. De dierenbeschermingsorganisatie deelt tips voor plantaardige kerstmenu’s en verkoopt een ‘goede foute kersttrui’ voor een statement aan de kerstdis. 

Julia Bakker, de campagnemanager Dieren in de veehouderij: ‘Terwijl wij gezellig aan het kerstdiner zitten, brengen miljoenen dieren in Europa hun kerst door in veel te krappe kooien of megastallen, omdat mensen graag vlees willen eten. Het is tijd voor verandering. Een plantaardig kerstdiner is niet alleen beter voor het dierenwelzijn; het is minstens zo lekker, gezonder én beter voor het klimaat. Het past veel beter bij de kerstgedachte dan een dood dier op je bord.’

De flexitariër

De organisatie vindt het mooi om te zien dat ruim twee derde van de flexitariërs open staat voor een vegetarisch of plantaardig kerstdiner, tegenover een kwart van de vleeseters. Flexitariërs zouden sneller zelf een kerstdiner zonder vlees bereiden, en eerder voor vegetarische opties gaan. Bij de keuze tussen een plantaardig en vlees- of visgerecht kiezen zij eerder voor een vegaburger (53 procent) dan een varkensrollade (47 procent), en eerder paddenstoelenragout (57 procent) dan een garnalencocktail (43 procent). Veelbelovend, vindt Bakker: ‘De flexitariër kan het verschil maken deze kerst. Ik daag hen graag uit om ook tijdens kerst aan hun idealen te denken. En daarmee aan de dieren.’ 

Bron: www.worldanimalprotection.nl