Research
NPS +57
Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief

Zorg en marktonderzoek

Hoe kunt u uw organisatie onderscheiden in het pluriforme zorglandschap dat aan het ontstaan is? Waarop baseren patiënten en cliënten hun rapportcijfer op websites als ZorgkaartNederland.nl? Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is het Nederlandse zorglandschap snel veranderd. Zorgaanbieders zullen steeds duidelijker moeten kiezen welke zorg zij wel en niet bieden aan welke patiënten of cliënten. Daar hoort een heldere positionering bij, maar ook een duidelijke visie op hoe de organisatie omgaat met thema’s als preventie, krapte op de arbeidsmarkt en niet-verzekerde zorg. Zorgorganisaties kunnen beslissingen op dit gebied alleen nemen als ze begrijpen wat hun patiënten of cliënten belangrijk vinden. Marktonderzoek kan hier inzicht in geven.

In de zorgsector zetten wij veel verschillende typen marktonderzoek in. De belangrijkste zijn:

  • Customer journey onderzoek, bijvoorbeeld naar de patient journey rondom een bepaalde gezondheidsklacht.
  • Positionerings- en propositieonderzoek, bijvoorbeeld het meten van de aantrekkelijkheid en levensvatbaarheid van e-health initiatieven.
  • Tevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld de Net Promotor Score (NPS), de Customer Effect Score (CES) en loyaliteitsonderzoek, maar ook medewerkertevredenheidsonderzoek binnen zorginstellingen.