NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

1 mei 2023

Milieuorganisatie Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research zijn een samenwerking aangegaan binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis. Het doel is meer bekendheid en een betere toekomst voor flyshootvisserij. Good Fish deelt hierover een persbericht.

De Nederlandse vissersvloot verkeert in zwaar weer, de overheid biedt aan meer dan de helft van de Nederlandse kotters een saneringsregeling aan. In hoeverre deze sanering gaat bijdragen aan het creëren van een duurzame visserijvloot voor de komende jaren is mede afhankelijk van de vissers die wel doorgaan. De overblijvende vloot wordt aangemoedigd verder te verduurzamen en transparant te zijn. Voor sommige visserijen is dit een grotere stap dan voor anderen. Een gedeelte van de flyshootvisserij ziet de noodzaak en neemt het voortouw door kennis te verzamelen en te delen.

Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis

Door een unieke samenwerking aan te gaan met Wageningen Marine Research en de milieuorganisatie Good Fish binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis, wil een aantal flyshooters komen tot een duidelijke agenda voor de toekomst. Hierin moet het allergrootste probleem getackeld worden; er is nog te weinig bekend van en over flyshootvis.

Goede dataverzameling nodig

Cornelis Vrolijk / Jaczon werkt met een viertal flyshootkotters mee aan dataverzameling voor de vissoorten poon, rode mul en inktvis. Doordat er nog niet voldoende bekend is van deze vissoorten kan er geen goede duurzaamheidsbeoordeling afgegeven worden. Daarom krijgen deze soorten vis automatisch een minder goede score in de VISwijzer. Aangezien conventionele gegevensverzameling niet geschikt is voor de flyshootvloot, wordt er binnen de samenwerking met Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research gezocht naar een goed protocol waarmee onderzoekers kunnen werken aan het verzamelen van gegevens.

Onbekendheid flyshootvis

Ook bij de consument, visdetaillist en horeca is relatief weinig bekend over de flyshootvis. Het vergroten van deze kennis is wel belangrijk, want het is goed mogelijk dat de Nederlandse visserij volledig gaat veranderen. De grootschalige sanering in de Noordzee visserij, de eiwittransitie en alle ontwikkelingen die gepaard gaan met het aanbod van duurzame producten in winkels zorgen voor een nieuwe visie op vis. Daarom is het wenselijk dat ook andere vissoorten een betere plek krijgen in de Nederlandse restaurants en winkels. Momenteel wordt ca 90% van de vis uit de flyshootvisserij naar het buitenland geëxporteerd.

Een ludiek onderzoek van DirectResearch onder ruim 500 Nederlandse consumenten toont aan dat ruim 30% van de respondenten denkt dat flyshoot een balsporttechniek is en 18% is (enigszins) bekend met de term flyshoot. Wanneer er wordt gevraagd op welke vis de Nederlandse flyshooters vissen, ziet DirectResearch juist dat de ‘flyshootvis’ rode mul (11%), poon (9%) en inktvis (6%) het minst gekozen zijn. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: met name mannen (45%) en 30% van de vrouwelijke respondenten zouden deze vissoorten wel vaker willen zien in viswinkels en restaurants.

Duurzaamheid flyshoot

Daarover weten we nog niet alles. Met de verzamelde gegevens uit het project hopen de samenwerkende partners een betere beoordeling te kunnen maken voor poon, inktvis en rode mul in de VISwijzer. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze visbestanden ervoor staan. Ook kan door deze informatie een agenda voor de toekomst worden gemaakt. Voor de sector is het wel bemoedigend te weten dat de term ‘flyshoot’ bij de consument wel duurzaam overkomt. Want uit het DirectResearch onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten erop vertrouwd dat flyshoot een duurzame vistechniek is. Hoe dan ook is de samenwerking een mooie doorbraak en de vissers verdienen daarom steun van het publiek, visdetaillisten en chefs voor hun inzet naar een duurzamere toekomst.

Bron: www.vismagazine.nl

13 april 2023

De meeste Nederlanders vinden dat iedere melkkoe recht heeft op een eigen ligplek (80%) en op grazen in de wei (73%). Dit blijkt uit marktonderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders in opdracht van Wakker Dier. Deze basale behoeften zijn nu niet vastgelegd in de wet. Wakker Dier start daarom een burgerinitiatief voor de wettelijke bescherming van de melkkoe. Daarom is tot en met 4 april ook onze tv spot: “Zuivel is niet zo zuiver als we denken” weer op televisie te zien.

Veel mensen gaan ervanuit dat de Nederlandse wet melkkoeien redelijk beschermt. Zo denkt maar liefst 70 procent dat koeien recht hebben op een minimum hoeveelheid leefruimte. Dat is niet zo. Het is niet eens wettelijk verplicht om iedere melkkoe een ligplek te geven. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “We hebben basisregels voor het houden van kippen en varkens, waarom niet voor koeien?”

Meer bescherming

Ondanks dat mensen denken dat er al veel regels zijn voor het houden van melkkoeien, vindt alsnog 75 procent van de ondervraagden dat er meer wetgeving moet komen. Er is dus veel draagvlak voor betere wetgeving. Anne Hilhorst:  “Nederland geeft om de melkkoe en wil dat ze beschermd wordt. Tijd voor de overheid om daar gehoor aan te geven.”

Burgerinitiatief

Wakker Dier wil dat melkkoeien ten minste dezelfde bescherming krijgen als varkens en kippen. Dat betekent dat er minimumeisen moeten komen voor leefruimte, ligplekken, vloeren, een verantwoord dag- en nachtritme, gezondheid en soorteigen gedrag (zoals grazen in de wei). Met het burgerinitiatief wil Wakker Dier zorgen dat dit verankerd wordt in het besluit Houders van Dieren.

Onnodig veel dierenleed

De meeste koeien in Nederland leven in zogeheten ‘ligboxstallen’ met harde loopvloeren die regelmatig nat en glad zijn door mest. De ligplekken zijn vaak te smal waardoor een koe niet comfortabel kan liggen, terwijl rusten en herkauwen erg belangrijk is. Een goede stalinrichting is essentieel: een kwart van de koeien komt nooit buiten. Anne Hilhorst: “Het welzijn van melkkoeien ligt nu geheel in de handen van de melkindustrie. Dat leidt tot onnodig veel dierenleed.”

Driehonderdduizend koeien kreupel

Melkkoeien zijn vaak ziek. Elk jaar lopen meer dan driehonderdduizend koeien kreupel en lijden zo’n vierhonderdduizend koeien een óf meerdere keren aan een pijnlijke uierontsteking. Dat zijn alarmerende cijfers voor een industrie die zegt van koeien te houden.

Marktonderzoek

Het marktonderzoek is uitgevoerd door DirectResearch onder 1.527 mensen, een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek liep van december 2022 tot en met januari 2023.

Bron: www.wakkerdier.nl

6 april 2023

Vroeger licht in de ochtend of toch liever avonden waarbij het duister wat langer op zich laat wachten. Uit onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch, waar 1029 personen aan meededen, kwam naar voren dat zeker zes op de tien Nederlands het eens zijn met het afschaffen van de zomer- en wintertijd. Maar voor welke tijd zouden we dan moeten kiezen? Beiden hebben namelijk voordelen. Toch zijn daar de meningen over verdeeld.

Zomer- of wintertijd: we willen er maar één

Een grote groep Nederlanders wil dus het liefst maar één tijd. Maar welke zou dat dan moeten worden? Voorstanders van de zomertijd vinden het veelal fijn dat het in de avonden wat langer licht buiten is. Daartegenover zijn er ook mensen die kiezen voor de wintertijd. Dat zijn onder anderen werkenden met zogenoemde buitenberoepen, zoals boeren en bouwvakkers. Ook heeft de wintertijd voordelen voor het verkeer. Meer licht tijdens de ochtendspits zorgt namelijk voor minder ongelukken op de weg.

Tijden veranderen

Je zou kunnen denken: wat maakt dat uurtje schuiven eigenlijk uit? Toch is dat meer dan je denkt. Licht en duister hebben namelijk een grote impact op ons. Tegenstanders van de zomer- en wintertijd geven aan dat dit hun biologische klok verstoort. Je lichaam went maar heel langzaam aan langer of korter licht per dag. Wanneer de klok van de ene op de andere dag opeens een uur verschuift, verstoort dat dit proces. Hier kan je klachten als slaap- en concentratieproblemen van krijgen.

Gelukkig kun je daar ook zelf wat aan doen. Zo is het aan te raden om je slaapkamer goed te verduisteren als het buiten nog langer licht is. Verder is het belangrijk zo min mogelijk naar beeldschermen te kijken. Op die manier maakt je lichaam het stofje melatonine aan en daarmee maakt het zich klaar om te gaan slapen.

Nu is het dus nog de vraag of Nederland in 2023 afscheid neemt van het verzetten van de klok én voor welke tijd we dan gaan. De zomertijd of de wintertijd?

Bron: www.metronieuws.nl

23 maart 2023

‘Stem óók voor maken en innoveren in de provincie op 15 maart bij de provinciale statenverkiezingen.’ Onder die noemer brachten de samenwerkende industriebranches en maakbedrijven achter www.industrieaanbodaannederland.nl in kaart hoe ondernemers kijken naar hun provincie en wat er in de verschillende provinciale partijprogramma’s staat over ‘de maakindustrie’.

Uit de analyse blijkt dat hoe verder je komt van de randstad hoe positiever men is over de eigen industrie in de partijprogramma’s. Dit lijkt ook goed verklaarbaar omdat regionaal daar clusters als rond het Eemsgebied, in Zeeland, rond Chemelot en Brainport Eindhoven cruciaal zijn voor werk, voor nieuwe producten en diensten én als vliegwiel voor de verduurzaming van de hele provincie. Als positief worden verder ook gezien zaken als werkgelegenheid, de samenwerking met het regionale onderwijs en kennisinstellingen en de rol voor export en innovatie. Negatief is men in programma’s over bijvoorbeeld de druk op de leefomgeving.

Ondernemers bezorgd

In het kader van de PS-verkiezingen vroegen we ook meer dan 1.800 ondernemers hoe zij naar hun provincie -en wat ze voor de industrie doen- kijken. Opvalt dat een derde van alle ondernemers (34%) vindt dat hun provincies onvoldoende oog heeft voor de belangen van de industrie. Zoomen we echt in op de maakbedrijven dan wordt het beeld nog minder rooskleurig. Bijna de helft van de bedrijven in de maakindustrie vindt dat hun provincie onvoldoende oog heeft voor de eigen industrie.

Grootste knelpunten

Als grootste knelpunten in hun provincie noemen ondernemers zaken als de arbeidsmarkt (66%). Dit hangt samen met o.a. de grote schaarste aan personeel en technisch talent. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de regeldruk en vergunningverlening in Nederland (59%). Hier ligt een belangrijke relatie met de almaar groeiende berg regels en stroperige vergunningsprocessen bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de hoge energiekosten (45%) en de belasting en premiedruk (39%). Ook worstelt een deel met de verduurzaming en de energietransitie (27%), bijvoorbeeld door vertraagde aanleg van infrastructuur en de netcongestie terwijl er nu juist grote behoefte is aan meer duurzame elektriciteit om versneld te kunnen verduurzamen.

Industrie van strategisch belang

In de bijbehorende flyer wijzen de branches op de belangrijke economische bijdrage van de industrie aan de Nederlandse economie. Zo draagt de industrie bij aan de bulk van de export en de groei van de productiviteit en innovatie. Ook kan een groot deel van de dienstensector niet zonder de industrie. ‘We zijn in Nederland een koploper in chemie en de productie van voedingsmiddelen. Maar we maken ook de mooiste en innovatiefste vezels, tapijten en metalen. Of het nou is in de Brainport-regio, het diepe Zuiden, het hoge Noorden of het prachtige Overijssel en Zeeland, overal zijn er (mkb-) maakbedrijven die wereldwijde markten domineren en waar mensen prachtig werk vinden’, aldus de branches.

Flink aan de slag

De industrie staat voor grote opgaves komende jaren. Zo moet de druk op de leefomgeving en natuur worden teruggedrongen en moeten processen bijvoorbeeld meer circulair. Daarnaast staat de industrie onder druk door de hoge energiekosten en bijvoorbeeld zaken als oprukkende woningbouw. Ook gaat de verduurzaming door o.a. een gebrek aan nieuwe infrastructuur, netcongestie en gebrek aan vergunningen bijvoorbeeld niet zo snel als gewild.

‘Juist voor onze strategische onafhankelijkheid als Europa is behoud van een sterke, duurzame en innovatieve industrie cruciaal. Daar zetten we graag met de nieuwe provinciebesturen en de landelijke overheid onze schouders onder, net als voor de versnelde verduurzaming van de sector. Met gezonde ondernemingsgeest en door samenwerking kunnen we zo ook de komende decennia blijven innoveren en maken in de provincie,’ aldus alle partijen. 

De industriebranches en -bedrijven roepen kiezers op goed te kijken naar wat er in programma’s staat over de industrie in hun provincie.

Bron: www.vno-ncw.nl

23 februari 2023

Nederlandse grootbedrijven zijn niet bepaald betrouwbaar als het aankomt op het tijdig betalen van de rekening. Niet eens de helft van de grootbedrijven betaalt vrijwel alle (80 tot 100%) binnenkomende facturen keurig op tijd. 

Eén op de zeven grootbedrijven betaalt zelfs meer dan de helft van de rekeningen te laat. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative onder meer dan 200 finance- en inkoopprofessionals bij Nederlandse grootbedrijven.  

Het onderzoeksbureau onderzocht hoe grootbedrijven hun purchase-to-pay-proces momenteel hebben ingericht en in welke mate dit is geautomatiseerd. Daaruit werd duidelijk dat er nog veel te winnen valt qua automatisering, vooral op het gebied van factuurverwerking. Slechts 1 procent van de grootbedrijven ontvangt en verwerkt namelijk alle facturen volledig automatisch.  

Belangrijkste oorzaak

De financials en inkopers werden ook gevraagd naar de belangrijkste oorzaak van het te laat betalen. In de meeste gevallen komt dit doordat goedkeuring van de facturen te lang duurt. Bij veel grootbedrijven gebeurt het goedkeuren van facturen namelijk nog handmatig. Ofwel op basis van een workflowsysteem, ofwel op basis van papier of e-mail. Bij een kleine minderheid vindt de goedkeuring reeds geautomatiseerd plaats.  

Daarnaast hebben veel financials last van de grote hoeveelheid correcties die nodig is in het factuurverwerkingsproces. De cash policy is slechts in een klein deel van de gevallen reden voor vertraging. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau DirectResearch in opdracht van ICreative. Zij ondervroegen 214 finance- en inkoopprofessionals van bedrijven in Nederland met meer dan 500 fte. Het volledige trendrapport ‘Digitale transformatie Finance en Inkoop’ is gratis beschikbaar op de website van ICreative.  

ICreative levert purchase-to-pay en e-facturatie-oplossingen aan ambitieuze ondernemingen, instellingen en overheden. Deze oplossingen vergroten de controle op bedrijfsuitgaven en verkleinen de complexiteit van inkoop en factuurverwerking.  

Bron: www. inkoperscafe.nl

10 februari 2022

De HR-budgetten blijven in 2023 gelijk en lijken zelfs te stijgen. Uit het budgetonderzoek van GITP Inzicht & Ontwikkeling, blijkt dat ruim twee op de vijf HR-professionals verwachten dat het HR-budget gelijk blijft in 2023. Een derde verwacht dat het HR-budget groeit t.o.v dit jaar. Slecht 17% geeft aan dat het budget volgend jaar krimpt.  

Was 2022 een moeilijk jaar om nieuwe medewerkers te vinden en te selecteren, in 2023 verwacht 64% dat het werven van nieuwe medewerkers nog moeilijker wordt in vergelijking met dit jaar. Bijna de helft (47%) verwacht dat het behouden van de huidige medewerkers moeilijker wordt. Welzijn en werknemerstevredenheid staat hoog op de agenda.
Opvallend is de toegenomen aandacht en ook beschikbaar budget voor de ontwikkeling van teams. Daar waar in het recente verleden de focus meer lag op individuele ontwikkeling.

Blijven investeren in talent is een “must”

Volgens algemeen directeur van GITP Else Slegers zijn de uitkomsten logisch en tegelijkertijd opvallend. ‘We zitten momenteel in een rare cocktail van afkoeling van de economische activiteit aan de ene kant en aan de andere kant met personeelskrapte die structureel van aard is. Willen bedrijven het aankomende economisch tij goed doorstaan en daarna een goede concurrentiepositie verwerven, dan is blijvend investeren in talent een must. De manier waarop dat gebeurt is wel anders. Digitalisering: de combinaties tussen tooling en de mensgerichte aanpak zorgt ervoor dat je meer kan doen met je HR-budget. En als je als HR-team ook wordt ontzorgt in administratieve processen blijft er meer tijd over voor de mensgerichte aanpak en de strategische onderwerpen over de ontwikkeling van hele organisatie. In 2023 zetten we volop in op de ontzorging van HR en op flexibele online assessments die je in iedere fase van een loopbaan kan inzetten op zowel individueel als team niveau.’

Duurzame inzetbaarheid top issue

Duurzame inzetbaarheid is en blijft voor veel organisaties een top issue. Hier komen loopbaan perspectief, ontwikkeling, mentale en fysieke vitaliteit samen. Met name HR-professionals werkzaam in grote organisaties (1000+ medewerkers) geven significant meer aan duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden (48%) in vergelijking met kleinere organisaties (29%). Gaat er dan nergens het ‘mes ‘in het HR-budget? Ja, wel op onderwerpen als: HR-analytics, verandermanagement, employer branding dalen het budget met gemiddeld 20%.

Achtergrond onderzoek

Het HR-budget onderzoek is uitgevoerd onder 350 HR-professionals (HR-managers, HR-directeuren, HR-business partners en recruiters) door onderzoeksbureau Direct Research in opdracht van GITP.

Bron: www.gitp.nl

31 januari 2022

Zeeuwen zijn over het algemeen behoorlijk gelukkig: gemiddeld geven ze hun leven een 8,4, het hoogste rapportcijfer van alle Nederlanders. Ook het geluksgevoel over hun eigen jeugd ligt hier met een 7,4 niet ver vandaan. Het blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in december 2022 in opdracht van de Nationale Postcode Loterij.

Hoewel Nederlanders te boek staan als nuchter, hebben ze toch ook een melancholische inslag, blijkt uit het onderzoek. Twee op de drie (64%) hebben warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Deze kerst viert meer dan de helft (52%) eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid. Zeeuwen en Groningers zijn van alle Nederlanders kritischer, zij geven de stad of het dorp uit hun jonge jaren respectievelijk een 6,8 en 6,9.

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. Zeeuwen geven hun jeugd een 7,4, terwijl mensen die hun jonge jaren doorbrachten in Drenthe die beoordelen met een 8,1.

In de beleving van het huidige geluk zitten ook regionale verschillen. Waar Friezen een 7,2 als rapportcijfer geven, beoordelen Zeeuwen dit met een 8,4, het hoogst van alle Nederlanders. Er zijn overigens wel verschillen in de geluksbeleving tussen mannen en vrouwen. Hoewel het niet mijlenver uit elkaar ligt, voelden mannen zich vroeger gelukkiger dan vrouwen (7,8 tegenover 7,4). Ook over hun huidige gelukstatus zijn mannen positiever (7,8) dan vrouwen (7,6).

Bron: www.ad.nl

30 januari 2022

Volgens een onderzoek van DirectResearch in opdracht van Appian willen Nederlandse bedrijven hun initiatieven op het gebied van environment, social en governance (ESG) verbeteren. Maar liefst 95% van de respondenten kampt echter met uitdagingen op het gebied van data en gefragmenteerde processen.

Voor het onderzoek zijn professionals bij middelgrote bedrijven met ten minste 250 werknemers in Nederland ondervraagd. De respondenten werd gevraagd naar het gebruik van data voor optimale klantbediening en hoe ESG-processen hierin een rol spelen binnen hun bedrijf.
Ruim 9 op 10 ondervraagden (92%) geeft aan dat zij data inzetten om klantbedieningsprocessen werkend en effectief te krijgen. Maar veel respondenten ervaren uitdagingen op het gebied van data. Deze zijn onder andere te wijten aan losgekoppelde systemen binnen hun organisatie. Deze silo’s belemmeren het analyseren van data (75%) en zorgen voor te veel uitdagingen op het gebied van datarapportage (64%) en het inzetten van deze data (66%). Daarnaast zegt maar liefst 95% van de respondenten een of meer uitdagingen te ondervinden op de volgende gebieden:
• Data analyseren (49%)
• Processen automatiseren (45%)
• Verzamelen van data (33%)
• Rapporteren van data (33%)  

“Het is goed om te zien dat de meeste mensen de waarde van data begrijpen. Het is echter zorgwekkend dat honderden Nederlandse organisaties tegen uitdagingen aanlopen als het gaat om het inzetten ervan ten behoeve van de bedrijfsvoering”, aldus Marten Kruisinga, Regional VP Benelux en Nordics bij Appian.

“Organisaties zouden meer waarde uit hun data kunnen halen door een enterprise process automation platform te gebruiken dat verweven is met een data fabric die datasilo’s elimineert om het verzamelen en analyseren van data te vereenvoudigen.”

De steun van het management voor ESG-initiatieven is groot: 85% spreekt zijn steun uit voor ESG-doelstellingen en -beleid. Organisaties hebben ambitieuze doelstellingen om de klantbediening te verbeteren en vier op de vijf (82%) respondenten gaven aan dat environment, social en governance (ESG) daarbij een rol spelen. Specifiek:

• 46% deelde mee dat hun bedrijf al investeert in een sociale bedrijfscultuur.
• 42% investeert in groene initiatieven binnen het bedrijf.
• 37% doet groene investeringen buiten de organisatie.

Hoewel de wens om betere ESG-processen op te zetten al groot is, zijn verbeterde samenwerking en toezicht beide cruciaal voor een succesvolle implementatie. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) zegt moeite te hebben met de implementatie van ESG binnen het bedrijf, en 38% geeft aan dat samenwerking tussen verschillende afdelingen een struikelblok is. Daarnaast heeft een op de drie respondenten problemen met de naleving van lokale en internationale regelgeving en ESG-rapportage.
Automatiseringsoplossingen worden gezien als nuttig voor het implementeren van ESG-bewuste processen binnen organisaties door bestaande systemen samen te voegen (43%). Daarnaast staat de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan ESG-criteria en regelgeving met behulp van low-code toepassingen hoog op het verlanglijstje van een derde van de werknemers in het onderzoek.

“ESG-praktijken zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen in de regelgeving”, aldus Herbert Schild, Global Industry Lead in Financial Services bij Appian. “De onderliggende gedetailleerde vereisten voor processen, datavolumes en hun kwaliteit zullen in de toekomst alleen maar toenemen en steeds complexer worden. Wat de ESG gerelateerde use case ook mag zijn, een flexibel enterprise platform is onmisbaar. Daarnaast is automatisering nodig om de technische vereisten die horen bij ESG gerelateerde regelgeving op te vangen.”

Over het onderzoek

In opdracht van Appian heeft onderzoeksbureau DirectResearch een onderzoek uitgevoerd onder 306 Nederlandse professionals in 2022 die beslissers zijn op het gebied van marketing, sales, IT, management, klantenservice, productontwikkeling en legal.

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door ’s werelds grootste bedrijven.

Bron: www.emerce.nl

16 januari 2023

Uit onderzoek door Direct Research in opdracht van veganistische vleesvervanger Beyond Meat blijkt bewuster eten een van de meest genoemde voornemens voor 2023. En de meeste voornemens zijn al gesneuveld tegen de tijd dat het Blue Monday is.

Een op de vijf Nederlanders wil zijn vleesconsumptie reduceren in 2023. Bram Meijer, Marketing Director EMEA Beyond Meat: ‘Beyond Meat gaat samenwerken met online foodies om het gevreesde “afhaakmoment” van deze goede voornemens op Blue Monday om te zetten in Green Monday.’ 

Goede voornemens: op de eerste dag geeft 1 op de 10 het al op

45% van de ondervraagden doet dit jaar aan goede voornemens, waarvan 44% zegt bewuster te willen eten. Echter, een op de vijf respondenten zegt deze hoogstwaarschijnlijk binnen zo’n twee weken alweer op te hebben gegeven en dit breekpunt valt vaak samen met Blue Monday. Deze meest ontmoedigende dag van het jaar is vandaag.
De meest populaire voornemens onder Nederlanders zijn:
-meer bewegen (52%)
-bewuster eten (44%)
-minder druk maken (37%)
-meer tijd met vrienden en familie doorbrengen (24%)
-minder dierlijk vlees of andere dierlijke producten eten (18%).
Een op de drie respondenten geeft aan het wel lastig te vinden om goede voornemens vol te houden. Op de eerste dag geeft een op de tien het zelfs al op en na twee weken houdt een op de vijf het voor gezien. Op de vraag waarom het moeilijk is om goede voornemens vol te houden, wordt genoemd genoemd dat het teveel moeite kost of mentaal/lichamelijk te zwaar was. Op het vlak van minder vlees eten of andere dierlijke producten wordt aangegeven dat de beschikbaarheid van smaakvolle vleesvervangers (55%) en lekkere (40%) en makkelijke recepten (34%) hierbij zouden helpen om dit voornemen langer vol te houden.

Foodies

Meijer: ‘Het verheugt ons dat bijna de helft van de Nederlanders voornemens is om dit jaar bewuster te eten en dat een op vijf ook de consumptie van dierlijk vlees wil verminderen. Bij Beyond Meat willen we het graag makkelijk maken je levensstijl aan te passen of je jezelf nu identificeert als carnivoor, flexitarier, vegetariër of vegan, want onze producten zijn zo ontworpen dat ze qua textuur, bereidingswijze en smaak hetzelfde zijn als dierlijk vlees, maar dan meer planeetvriendelijk.’ Hiervoor heeft Beyond Meat de handen ineengeslagen met een aantal Nederlandse online foodies. Zij zijn gevraagd om een van hun favoriete recepten te koken met een van de producten uit het Beyond Meat-assortiment en deze vanaf Blue Monday online te delen om zo anderen te inspireren en te motiveren om plantaardig vlees te eten. Deze makkelijke en vooral ook lekkere recepten zijn te vinden via de hashtag #JanuaryandBeyond en op de website van Beyond Meat is meer kookinspiratie te vinden.

Bron: www.marketingtribune.nl

2 januari 2023

DirectResearch voert jaarlijks het DirectPayoff onderzoek uit. Daarin worden de pay-offs van een aantal bekende merken getest op bekendheid. Dit jaar werd ook het unbranded logo en het soundlogo mee. Welk merk blijft overeind?

Iedere consument maakt op elk moment keuzes, bewust en onbewust. Dit keuzeproces is erg relevant voor merken. Immers, hoe sterker het merk, en hoe meer positieve associaties de consument bij het merk heeft, hoe vaker en sneller de keuze op het merk valt.  

Merken zijn uit verschillende elementen opgebouwd, die zowel los als gezamenlijk associaties kunnen oproepen of triggeren, en onderdeel zijn van de ‘evoked’ (merken)set van de consument. Byron Sharp noemt dit Distinctive Brand Assets (DBAs) en Category Enty Points (CEPs). Deze elementen zijn erg belangrijk om je merk te laten groeien. 

“Dit jaar is daarom naast de pay-off ook het unbranded logo en het soundlogo meegenomen.”

Het doel van de Brand Assets Monitor is om organisaties bewuster te maken van het effect van (marketingactiviteiten van) hun merk, en kan als startpunt dienen voor verdere verdieping. DirectResearch voert jaarlijks het DirectPayoff onderzoek uit. Daarin worden de pay-offs van een aantal bekende merken getest op bekendheid.

Daarmee wordt de bekendheid van merken op drie belangrijke ‘brand assets’ gemeten. In de monitor zijn in totaal circa 50 merken meegenomen uit verschillende sectoren. Dit levert de volgende Top3 op: 

Unbranded logo

1.T-mobile (99%)

2.Heineken

3.Aldi (96%)

Pay-off

1. Redbull (85%)

‘MERK geeft je vleugels.’

2.HAK (82%)

‘Je moet de groenten van ‘MERK’ hebben.’

3.Zwitsal (80%)

‘Alles voor de zachtste babyhuid.’

Soundlogo

1.Haribo (82%)

2.Albert Heijn (81%)

3.Kruidvat (77%)

Er is te zien dat geen enkel merk in alle Top3’s terug komt. Wat verder opvalt is dat zowel in de Top3’s als over de gehele breedte de hoogste bekendheid wordt behaald bij het unbranded logo. Ook de pay-off dient niet te worden onderschat, en ook opvallend, het soundlogo krijgt een steeds prominentere rol in het geheel.

Bron: www.marketingtribune.nl