NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

4 juni 2020

Met het T-shirt voor onze ramen met daarop het rode hartje en de woorden ‘hart voor de zorg’ laat ons land zien dat het begaan is met het zorgpersoneel. Niet alleen deze actie, maar ook onderzoek laat zien dat de waardering voor het zorgpersoneel groot is; dit resulteert onder andere in het feit dat ruim 96 procent van de respondenten die zegt op zoek te gaan naar een nieuwe baan, bereid is tot het volgen van een zorgopleiding.

In opdracht van het Arnhemse communicatieadviesbureau Wisse Kommunikatie heeft marktonderzoeksbureau DirectResearch onderzocht hoe mensen in Nederland kijken naar werken in de zorgsector. Een belangrijke conclusie is dat ruim 58 procent bereid is om een kortlopende opleiding van 1 – 12 maanden te volgen voor een functie in de zorg. Nog eens 28 procent is bereid om hiervoor langer dan 1 jaar een opleiding te volgen. Slechts 3 procent geeft aan geen tijd te willen steken in een opleiding. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat naast de voldoening die werken in de zorg met zich meebrengt voordelen als een startbonus, extra vakantiedagen en een betaalde opleiding drijfveren kunnen zijn om te kiezen voor een baan in de zorg.

Verdere verdieping toont aan dat de bereidheid tot het volgen van een kortlopende opleiding van 1 – 12 maanden met 81 procent het hoogst is in het zuiden van het land (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). In het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe) is men met 74 procent het meest bereid om een opleiding te volgen die die langer dan één jaar duurt.

Waardering voor werken in de zorg

Met een gemiddelde van 8,3 is de waardering voor werken in de gezondheidszorg het hoogst bij mensen die zelf nooit in de zorg hebben gewerkt (57 procent). Mensen die wel in de zorg hebben gewerkt (21 procent) of er nu in werken (22 procent), geven gemiddeld een 7,5.

“Het is fijn om te zien dat zowel mensen die in de zorg werken als mensen die in andere sectoren werkzaam zijn de sector vrij hoog waarderen.”, zegt Tessa van Lienden, corporate recruiter van zorgorganisatie Pleyade. “Als ik op de onderzoekscijfers afga, en op wat ik bij onze organisatie en bij collega-organisaties zie, kan deze hoge waardering zeker bijdragen aan het succesvol werven van zorgprofessionals. Er zijn immers nog steeds extra mensen nodig in de zorg, vooral als het gaat om gediplomeerde medewerkers.”

Tekort op zorgpersoneel blijft aanhouden

Ondanks de stijgende waardering voor werken in de zorg overweegt slechts 16 procent  van de respondenten die hebben aangegeven in het komende jaar op zoek te gaan naar een nieuwe functie, een baan in de zorg. Van Lienden: “Iedereen leeft mee met de hectiek, de angst en het verdriet, maar ook met de mooie momenten van dankbaarheid en saamhorigheid. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben mensen het belang van de zorg zien groeien. De respondenten geven aan graag relevant werk te willen doen en met mensen te willen werken. Dat is een goede basis. Het blijft natuurlijk belangrijk om de verwachtingen van sollicitanten te managen, door een realistisch beeld te geven van het werk. Je krijgt namelijk niet elke dag applaus. Maar vaak betekent een oprechte glimlach meer dan een staande ovatie.”

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Stefan Klomp via [email protected].