NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

31 mei 2021

Het betaalgedrag in het bedrijfsleven is tijdens de coronacrisis verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van Betaalme.nu, het initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het Nederlandse mkb. “Grote organisaties betalen steeds sneller de facturen van hun kleinere leveranciers, die op hun beurt steeds efficiënter factureren”, zegt Joost van den Hondel, oprichter van Betaalme.nu. “We krijgen signalen dat bedrijven elkaar tijdens de crisis willen steunen, maar ook lijkt het besef gegroeid dat de hele keten stabieler blijft als er zo kort mogelijk geld vastzit in openstaande facturen.”

Voor het onderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch, zijn ruim vijfhonderd ondernemers uit het mkb ondervraagd. Daarvan zegt 65 procent dat zakelijke facturen binnen de afgesproken termijn worden betaald. “Dat is een verbetering ten opzichte van de 58 procent van vorig jaar, maar het betekent ook dat nog steeds een te groot deel van de ondernemers te laat betaald wordt. Dat blijft problematisch: ondernemers melden dat het leidt tot verlies aan inkomsten (26 procent) of zelfs het voortbestaan van hun bedrijf bedreigt (19 procent)”, zegt Van den Hondel.

Positief is dat het verschil tussen de afgesproken betaaltermijn en de daadwerkelijke betaling over het algemeen kleiner is geworden dan vorig jaar, en dat een groter deel van de ondervraagden zegt dat ze zelden of nooit contact hoeven op te nemen voordat hun facturen betaald worden.

Behoedzamer vanwege gevolgen corona

Niettemin houdt een deel van de ondernemers rekening met aankomende negatieve ontwikkelingen. Slechts een ruime helft (56%) verwacht dit jaar voldoende liquiditeit te hebben. Drie op de tien bedrijven rekenen erop dit jaar gemiddeld langer op betalingen te moeten wachten.

Sommige ondernemers worden behoedzamer vanwege de mogelijke economische gevolgen van de coronacrisis. Een kwart verwacht dit jaar vaker de kredietwaardigheid van afnemers te verifiëren, terwijl ruim twintig procent vaker om aanbetalingen gaat vragen. Ruim een vijfde denkt dit jaar meer facturen via incassobureaus te moeten invorderen.

Een kwart van de mkb’ers voorziet dat hun klanten langere betaaltermijnen willen afspreken, ondanks de aankomende wetswijziging die de maximale betaaltermijn van grote aan kleine bedrijven halveert tot dertig dagen. Die wetswijziging beschouwt ruim de helft als een verbetering, al denkt slechts 52% van de ondernemers dat hun grote klanten zich daar daadwerkelijk aan gaan houden. Twee derde van de ondernemers vindt dan ook dat de mogelijkheden om betaling na de vervaldatum af te dwingen eenvoudiger moeten.

Elektronisch factureren

De meest genoemde oorzaak van te laat betaalde facturen is vertraging bij de afnemer. “Daarom kun je als leverancier het beste je afnemers het zo makkelijk mogelijk maken om op tijd te betalen door je factuur tijdig en foutloos aan te leveren, liefst als elektronische factuur”, adviseert Van den Hondel. “Elektronisch factureren is nauwkeuriger en goedkoper, en maakt snellere betalingen mogelijk.” Hoewel steeds meer ondernemers elektronisch factureren, stuurt ruim 60 procent hun factuur nog als pdf per e-mail. De antwoorden suggereren dat veel ondernemers niet beseffen dat dat geen elektronische factuur is. “E-mail is fraudegevoelig en pdf’s zijn minder makkelijk geautomatiseerd te verwerken”, legt Van den Hondel uit. “Elektronische factureren zijn direct uitleesbare digitale bestanden die worden uitgewisseld via een beveiligd netwerk. Dat is veel veiliger.”

Een van die netwerken is Peppol. Hoewel de Rijksoverheid ondernemers aanspoort om via Peppol te factureren, is het nog geen algemeen gebruikte standaard: het deel van de ondervraagden dat vaak of vrijwel altijd via Peppol factureert is in een jaar iets gedaald (van 11 naar 8 procent), terwijl twee derde er zelfs nooit gebruik van maakt.

Bekijk de resultaten van het onderzoek op de website van Betaalme.nu.