NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

25 februari 2021

Bijna 1 op de 5 kerkgaande christenen verwacht dat de coronacrisis een negatief effect op hun kerkgang zal hebben. 15 procent van de christenen verwacht na de coronacrisis minder vaak naar de kerk te gaan. 4 procent verwacht zelfs helemaal geen kerkdienst meer te bezoeken. Dat blijkt uit het onderzoek dat de EO samen met het Nederlands Dagblad door bureau Direct Research liet uitvoeren.

Slechts 3 procent van de kerkgaande christenen is van plan na de coronacrisis vaker een kerk te bezoeken. Belangrijkste reden voor kerkgangers die van plan zijn minder vaak te gaan is dat de coronacrisis heeft laten zien dat de kerkgang voor hen vooral een gewoonte was (34%). 16 procent geeft aan dat het geloof het afgelopen jaar minder sterk is geworden of is verdwenen. Een ander deel (30%) geeft aan na de coronacrisis de fysieke kerkgang deels te vervangen door online kerkdiensten.

Vooral bij de ondervraagde katholieken en gereformeerden is het aandeel kerkgangers dat minder vaak een kerk gaat bezoeken hoog: bij beide groepen is dat 20 procent. Binnen de groep die na de crisis helemaal stopt met het bezoeken van een fysieke kerkdienst zitten relatief veel katholieken.

Een jaar geleden

Begin volgende maand is het een jaar geleden dat de meeste kerken in Nederland door de coronacrisis hun deuren moesten sluiten. Om te onderzoeken wat dit met de geloofsbeleving heeft gedaan ondervroeg onderzoeksbureau DirectResearch ruim duizend christenen die voor de coronacrisis minimaal één keer per maand naar de kerk gingen.

Meer lezen

Op de speciale pagina kerk en corona op de website van EO is veel meer te lezen over het onderzoek en de resultaten. In de uitzending van Dit is de Dag op NPO Radio 1 van donderdagavond 25 februari wordt gereageerd op het onderzoek door Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, bisschop Gerard de Korte, scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver en kerkplanter Remmelt Meijer.