NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Amsterdam, 19 november 2021

Cremeren wordt steeds populairder onder Nederlanders. Zes op de tien Nederlanders willen zich na hun dood laten cremeren. Ruim een derde van de mensen van wie de ouders nog kozen voor begraven, kiest zelf voor cremeren. Inmiddels is bijna de helft van de Nederlanders uitgesproken positief over cremeren, tien jaar geleden was dat nog 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van Dit is de Dag (EO) in samenwerking met het Nederlands Dagblad.

Tien jaar geleden stond één op de vijf Nederlanders nog negatief tegenover cremeren, nu is dat nog slechts één op de acht. Ook in de voorkeur van mensen voor hun eigen lijkbezorging is de veranderende houding zichtbaar. Één op de vijf Nederlanders is de afgelopen tien jaar van voorkeur veranderd. De grootste verschuiving vindt plaats van begraven naar cremeren. Één op de drie Nederlanders kiest nog voor begraven als vorm van lijkbezorging.

Tien procent van de Nederlanders kiest voor alternatieve vormen van lichaamsverwerking. Zo stelt 7 procent zijn of haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap. Ook kiezen mensen voor resomeren (laten oplossen door chemische middelen) of het lichaam laten bevriezen.

Whats App Image 2021 11 18 at 14 43 59

Drieëndertig procent van de respondenten die tien jaar geleden nog begraven wilden worden en nu kiezen voor crematie zeggen dat hun gevoel daarbij de doorslag heeft gegeven. Eenentwintig procent geeft als reden aan dat ze niet willen dat hun lichaam nog plek inneemt op aarde.

Christenen

Ook christenen denken positiever over crematie dan voorheen. De meerderheid van de protestanten (69 procent) kiest voor begraven. Toch denkt ook deze groep positiever over cremeren. Van de protestanten die tien jaar geleden negatief waren over crematie, denkt nu een derde daar positiever over.

Whats App Image 2021 11 18 at 15 14 36

Bij slechts één op de acht Nederlanders beïnvloedt de levensovertuiging of het geloof hun voorkeur. Ook bij protestanten staat ‘gevoel’ bovenaan, maar bij hen komt levensovertuiging of geloof op nummer 2. Van de protestanten die aangeven dat hun geloof meeweegt in de keuze voor cremeren of begraven (41 procent), kiest 96 procent voor begraven en 3 procent voor cremeren.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder een groep van 1050 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Deze groep is representatief voor de samenleving op de kenmerken geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Daarnaast is er aanvullend onderzoek gedaan naar 300 katholieke en 300 protestantse Nederlanders.


Voor meer informatie zie: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/a8df3f37-9a05-4d86-87df-cece0a79433e/nederlanders-steeds-positiever-over-cremeren
Het radiofragment is te beluisteren op: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/60dac0b1-58b5-4bd9-8b13-0fda3fb7b6e8/2021-11-19-cremeren-wordt-steeds-populairder