NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

3 november 2020

De mogelijkheden voor ondernemers om sneller facturen aan grote bedrijven te innen worden beter. Dat komt door een bredere inzet en een groter aanbod van digitale mogelijkheden die het factureerproces sneller en makkelijker maken en door de aankomende wetswijziging waarbij de maximale betaaltermijn van grote bedrijven voor mkb-leveranciers wordt gehalveerd van zestig naar dertig dagen. Dat blijkt uit een onderzoek door DirectResearch in opdracht van Betaalme.nu, het initiatief van 63 grote bedrijven die zich inzetten voor korte betaaltermijnen voor het mkb.

Hoewel de coronacrisis voor veel bedrijven een zware periode is, lijkt de invloed ervan op het betaalgedrag van grote bedrijven beperkt. Een kwart van de ondernemers meldt zelfs sneller te worden betaald. Dat komt grotendeels doordat ondernemers tijdens deze crisis versneld overstappen naar digitaal factureren, en korter wachten met het indienen van hun facturen. “Van diverse grote bedrijven die zich hebben aangesloten bij Betaalme.nu horen we dat ze tegenwoordig veel minder papieren facturen per post toegestuurd krijgen”, vertelt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. “Ondernemers hebben juist nu snel hun geld nodig, dus ze willen voorkomen dat hun factuur onbetaald blijft doordat hij op het bureau blijft liggen van iemand die de hele tijd thuis werkt. Digitale facturen worden sneller verwerkt.” Veruit de meeste facturen worden als pdf-bestand gemaild, gevolgd door het indienen via een online portal of als elektronische factuur.

“Veel grote bedrijven willen hun leveranciers in moeilijke tijden steunen. Dat is ook in hun eigen belang, want zo houden ze hun toeleveringsketen stabiel”, legt Van den Hondel uit. “Wat ook meespeelt is dat grote bedrijven zich toch al moesten voorbereiden op kortere betaaltermijnen vanwege de aankomende wetswijziging. Hun factuurverwerking- en betalingsproces moet zodanig zijn ingericht dat ze binnen dertig dagen kunnen betalen, wat de meeste grote bedrijven nastreven door te automatiseren.”

E-facturen: sneller, goedkoper en nauwkeuriger

In de meeste boekhoud- en crm-software is elekronisch factureren heel eenvoudig. Van den Hondel drukt ondernemers dan ook op het hart om hun facturering zoveel mogelijk te digitaliseren. “Elektronisch factureren is nauwkeuriger en goedkoper, en maakt nog veel snellere betalingen mogelijk.” Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de ondernemers hiervan gebruik maakt, maar door een groeiend aanbod van boekhoudpakketten en door de versnelde digitalisering tijdens de coronacrisis is de verwachte trend positief.

Een meerderheid van de ondernemers vindt het een verbetering dat voor grote bedrijven de wettelijke betaaltermijn aan mkb-leveranciers wordt verlaagd naar dertig dagen, en bijna zeventig procent vindt dat de aangekondigde wetsaanpassing ver genoeg gaat als maatregel om tijdige betaling van grote bedrijven af te dwingen. Toch denkt slechts de helft dat al hun grote klanten zich daadwerkelijk aan de wettelijke betaaltermijn gaat houden. Ruim twee derde vindt dat het makkelijker moet worden om betaling af te dwingen als de betaaltermijn is verstreken.

Daarom is tijdens het onderzoek ook de vraag voorgelegd welke vorm van naleving ondernemers het meest effectief achten. Een derde ziet het meeste in een meldpunt voor klachten en bemiddeling, met de door de overheid beoogde Autoriteit Consument en Markt als veelgenoemde kandidaat. Circa 28% ziet zo’n rol weggelegd voor het MKB Loket van Betaalme.nu.

Verontrustend

Sinds een vergelijkbaar onderzoek uit 2018 is wel enige verbetering te zien bij zowel leveranciers (die tegenwoordig minder lang wachten met factureren) als bij grote afnemers (die het verschil hebben verkleind tussen de afgesproken betaaltermijn en het daadwerkelijke moment van betalen). Toch is er nog veel ruimte voor verbetering: slechts zes op de tien ondernemers worden door grote afnemers binnen de afgesproken betaaltermijn betaald.

De meest genoemde oorzaak daarvoor is vertraging bij de afnemer, gevolgd door overmacht en onwil. De meest voorkomende negatieve gevolgen van late betaling zijn druk op de liquiditeit, verlies van inkomsten en hogere rentekosten voor leveranciers.