NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

27 januari 2021

De tweede editie van GivingTuesday, de wereldwijde actiedag voor solidariteit en vrijgevigheid, laat een spectaculaire groei zien in populariteit en deelname. DirectResearch deed voor de tweede keer onderzoek onder het Nederlandse publiek. Bij de eerste editie in 2019 werd een zg. 0-meting gedaan. Ten opzichte van die 0-meting laten de resultaten van de tweede meting grote, positieve verschillen zien onder het Nederlandse publiek.

Bekendheid GivingTuesday

 • De bekendheid van GivingTuesday is gestegen van 7% naar 20%. Dat wil zeggen dat één op de vijf Nederlanders bekend is met GivingTuesday.
 • Die bekendheid is vooral gestegen via social media, internet en radio.

Kernwaarden GivingTuesday

 • 44% vindt de start van GivingTuesday in Nederland een goede zaak (was 37%).
 • 39% vindt het van toegevoegde waarde (was 29%).
 • 24% spreekt uit dat het noodzakelijk is (was 18%).

Kernwaarden naar leeftijd

 • Goede zaak vindt een meerderheid van 18-30 (59%) en 31-40 (56%).
 • Van toegevoegde waarde 18-30: 51%; 31-40: 45%.

  Significante stijging ook onder de oudere doelgroepen:
 • 56-65: toegevoegde waarde van 18% naar 36%, noodzakelijk van 18% naar 24%.
 • 65 +: toegevoegde waarde van 11% naar 26%, noodzakelijk van 11% naar 29%.

Stellingen

 • Ruim één op de drie (36%) geeft aan dat GivingTuesday een positief effect heeft op het geven aan en om elkaar rond de decemberdagen (was 29%).
 • 45% vindt het goed dat er een tegenbeweging is gekomen tegen Black Friday en het consumeren.
 • Daarbij niet gehinderd door het feit dat 72% het een hype uit Amerika vindt.

Corona:

 • Bijna de helft van de Nederlanders (44%) geeft aan dat zij door de lockdown minder contact hebben met anderen waardoor het moeilijker is om iets voor een ander te doen.
 • Eén op de drie is sinds de coronapandemie meer bereid hulp te bieden, vindt het belangrijk om iets voor een ander te doen.
 • Een kwart geeft aan dat corona aanleiding is om meer voor een ander te doen.

Meedoen!

 • Eén op de acht ondervraagden (13%) geeft aan dat zij met GivingTuesday zich ingezet hebben voor anderen. Dat hebben ze vooral gedaan met tijd (46%) en het doneren van goederen (43%).
 • De intenties om in 2021 deel te nemen aan GivingTuesday is gestegen van 15% (2020) naar 22%.
 • Onder mensen van 31-40 jaar zelfs van 16% naar 36%.
 • Maar ook onder 56-65 jarigen is het gestegen van 7% naar 20%.

Bedrijven

 • Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat het bedrijfsleven zich zou moeten inzetten tijdens GivingTuesday. In de leeftijdsgroep 18-40 is dit zelfs 42%.
 • De helft van de Nederlanders staat er positief tegenover als bedrijven donaties aan goede doelen zouden verdubbelen.
 • In de leeftijdsgroep 31-40 zou maar liefst 44% om die reden meer doneren.

De initiatiefnemers van GivingTuesday, Jordan van Bergen en Theo Hesen, zijn erg blij met deze resultaten. “Het aantal ‘geregistreerde’ deelnemers was dit jaar ongeveer gelijk met de eerste editie. In deze corona-tijden al best goed. Maar het feit dat één op de acht Nederlanders zegt op GivingTuesday zich voor een ander ingezet te hebben, dat is echt heel bijzonder. Veel Nederlanders lijken in stilte goed te doen. Voor een uit Amerika ‘overgewaaide’ beweging geeft dat een heel eigen kijk op de Nederlandse volksaard.”

Voor het 2020 overzicht, zie jaaroverzicht 2020 #GivingTuesday

Lees hier het originele artikel op givingtuesday.nl.