NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Amsterdam, 28 februari 2022

Amsterdam, 28 februari 2022 – Vervoerregio Amsterdam heeft na een aanbestedingstraject de communicatieactiviteiten en invulling en uitrol van regionale verkeersveiligheidscampagnes in de Vervoerregio Amsterdam voor de looptijd van maximaal 5 jaar gegund aan Bureau Buhrs Van Hulzen. Dit is een samenwerking tussen Bureau Buhrs en Van Hulzen Communicatie. De twee bureaus hebben de handen ineen geslagen om zo sterk te staan in gedragsverandering, communicatie en participatie. Daarnaast sluit Direct Research aan voor onderzoek en effectmeting.

Het aantal verkeersslachtoffers moet teruggebracht worden. Dat lukt alleen met een integrale aanpak: met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. Met het uitvoeringsprogramma Verkeer & Meer zet de Vervoerregio Amsterdam zich in door de krachten te bundelen met alle vijftien gemeenten. Programmamanager Natascha Shahbaziane over de samenwerking met Bureau Buhrs Van Hulzen: “We willen ons als Vervoerregio Amsterdam meer richten op een effectieve aanpak om tot gewenst gedrag van verkeersdeelnemers te komen en dan heb je echt maatwerk nodig. Met Bureau Buhrs Van Hulzen halen we expertise in huis op gebied van gedrag, onderzoek, communicatie én effectmeting. Juist dat wat we nodig hebben om de verkeersveiligheid in de regio op een hoger niveau te tillen.”

Naast de regionale invulling van verkeersveiligheidcampagnes als BOB, MONO, Snelheid en Fietsverlichting, gaat Bureau Buhrs Van Hulzen specifieke campagnes voor de regio ontwikkelen gericht op de oudere weggebruikers, kinderen en ouders, en jonge verkeersdeelnemers. Wilma Klaren, verkeer- en vervoerstrateeg op het account, stelt: “De ambitie voor de Vervoerregio Amsterdam is met effectieve communicatie concreet bij te dragen aan een trendbreuk in het aantal verkeersslachtoffers. Met de strategische inzet van gedragswetenschap, de excellente uitvoering van campagnes, gemeten en geëvalueerd door effectmetingen en marktonderzoek, gaan wij met het volste vertrouwen en met heel veel plezier aan de slag.”

Voor meer informatie over de Vervoerregio Amsterdam, kijk op www.vervoerregio.nl

Voor campagnes en educatie in de Vervoerregio, kijk op www.verkeerenmeer.nl