NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

19 april 2022

Voor 82% van de Nederlandse medewerkers is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om hybride te kunnen werken. De kwaliteit van de hybride werkplek is hierbij echter wel van belang en voor tweederde van jonge Nederlandse werknemers reden om van baan te wisselen. 63% van de werknemers ervaart technische problemen bij hybride werken. Het investeren in technische (hulp)middelen door de werkgever is dan ook nodig voor een succesvolle hybride werkervaring.

Dit blijkt uit een onderzoek van HP uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch onder 1.008 Nederlandse medewerkers.

Kantoor, Thuis, Werkruimte, Werken Vanuit Huis

De mogelijkheid om hybride te kunnen werken is populair. Maar liefst 82% van de Nederlandse werknemers geeft aan het belangrijk te vinden om de optie tot deze werkvorm te hebben. Onder jongere werknemers (18-35 jaar) is dit zelfs 86% en daarmee hoger dan oudere werknemers (78%). Slechts 18% van de ondervraagden maakt geen gebruik van de mogelijkheid om hybride te werken als dit wel kan. 2 op 5 heeft geen mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken.

Redenen om niet hybride te werken zijn dat men liever vanuit kantoor werkt (32%) of werk en privé gescheiden wil houden (28%). De jongere groep werknemers heeft vaker te kampen met afleiding vanuit huis en 24% prefereert daardoor werken op kantoor, vergeleken met 9% onder de oudere werknemers. Gemiddeld genomen werken Nederlandse werknemers die daar de mogelijkheid toe hebben 2,5 dag per week vanuit huis.

Hybride werken anders ervaren door jongere werknemers

Hybride werken wordt door verschillende leeftijdsgroepen verschillend ervaren. Jongere werknemers (18-35 jaar) (65%) voelen zich vaker minder verbonden met collega’s tijdens het werken vanuit huis dan de groep oudere werknemers (vanaf 35 jaar) (55%). Ook ervaart de helft (52%) van de jongere werknemers de druk om naar kantoor te gaan in de wetenschap dat andere collega’s ook op kantoor zijn, tegenover 36% van de oudere werknemers. Voor 1 op 3 jongere werknemers heeft hybride werken erin geresulteerd dat zij hun baan minder leuk vinden. 1 op 4 oudere werknemers deelt deze mening.

Jongere werknemers kampen ook vaker met zorgen ten opzichte van hybride werken. Zo zijn ze vaker bang om iets op kantoor mis te lopen (44%) dan hun oudere collega’s (33%), een achterstand in hun ontwikkeling op te lopen (42%, oudere werknemers 24%), en zijn ze vaker van mening dat hybride werken negatieve effecten op hun creativiteit (37%, oudere werknemers 23%) en motivatie (43%, oudere werknemers 21%) heeft.
Wel zijn 4 op 5 werknemers in beiden groepen het erover eens dat hybride werken zal leiden tot minder stress.

Kimberley Riedijk, gedragspsycholoog bij Behavioral Insights Company: “Om jong talent aan te trekken en te behouden in deze nieuwe tijd van hybride werken, is het extra belangrijk om rekening te houden met hetgeen hen intrinsiek motiveert. De psychologische literatuur vertelt ons dat ervaren autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s hier essentieel voor zijn.”

Managing Director bij HP, Rob Idink: “Het is overduidelijk dat hybride werken door jongere werknemers echt anders ervaren wordt dan door oudere collega’s. Er spelen meer angsten om achterstand op te lopen en zij vrezen voor de negatieve effecten van hybride werken. Het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van die groep blijkt belangrijker dan ooit. Daarnaast dienen organisaties op de hoogte te zijn van de gevoelens die er spelen onder de werknemers ten opzichte van hybride werken om hier, waar mogelijk, op in te spelen”.

Technologie op de werkplek

Om van hybride werken een succes te maken dienen werknemers te beschikken over goed werkende technologie, dit wordt door 42% onderschreven als een van de voorwaarden voor een succesvolle hybride werkervaring. 63% van de ondervraagden ervaart technische problemen tijdens het hybride werken. Dit varieert van problemen met de Wi-Fi snelheid (22%) tot een toename in beveiligingsrisico’s (20%) en de snelheid van de pc of laptop (20%) waarmee men hybride werkt. Om de hybride werkomgeving te verbeteren kunnen werkgevers investeren onder andere in (betere) kantoorbenodigdheden zoals een printer of bureau (33%), technische hulpmiddelen als computerschermen (27%) of technische middelen zoals een snellere laptop (18%).

Hoewel het merendeel (94%) van de Nederlandse werknemers tevreden is over zijn of haar hybride werkplek, lopen jongere werknemers vaker tegen problemen met hybride werken op dan oudere collega’s. Ruim 1 op 5 van de jongere werknemers ervaart technische beperkingen bij het werken vanuit huis, bij de oudere werknemers is dit 1 op 7. Zo geeft 16% van de jongeregroep aan dat hun huidige PC/laptop niet alles heeft wat zij nodig hebben voor hybride werken en 1 op 10 ondervindt problemen met de snelheid en stabiliteit van Wi-Fi. De beschikbaarheid van een betere werkplek blijkt voor jongere werknemers ook een grotere motivatie om van baan te wisselen dan voor oudere werknemers. Maar liefst 66% van de jongere werknemers is bereid om een baan met gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden te accepteren als hierbij een betere hybride werkplek geboden wordt.

Rob Idink: “De groep werknemers die te maken krijgt met technische beperkingen tijdens het hybride werken is erg groot. Niet verwonderlijk daarom dat goed werkende technologie een belangrijke voorwaarde blijkt te zijn voor een succesvolle hybride werkervaring. In een tijd waarin het moeilijker blijkt om talent aan te trekken en te behouden is het voor organisaties van groot belang om er alles aan te doen om de best mogelijke hybride werkplek aan te bieden”.

Voor meer informatie, zie het nieuwsartikel.