NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

3 maart 2020

Een goed wifi signaal wordt steeds belangrijker. Nederlanders blijken bereid om eerste levensbehoeften – zoals een goede nachtrust, gezond eten en persoonlijke hygiëne – op te geven voor een goed wifi signaal. Dat en meer blijkt uit onderzoek van KPN onder ruim 1.000 Nederlanders, waarbij is onderzocht in hoeverre Nederlandse generaties wifi verkiezen boven eerste levensbehoeften uit de piramide van Maslow*. Anno 2020 is wifi zo geïntegreerd in de samenleving dat ruim een derde van de Nederlanders het ziet als eerste levensbehoefte. Zo is één op de drie Nederlanders bereid om dagelijks een uur slaap in te leveren voor goede wifi in huis.

Maslow

Twee dagen dezelfde onderbroek

Nederlanders willen een hoop opgeven voor een goed wifi signaal. 20% is bereid om twee dagen dezelfde onderbroek te dragen. En hoe jonger, hoe belangrijker een wifi signaal is. Overweegt bij babyboomers (60+) maar 12% om in te leveren op hygiëne, bij generatie Z (16-24 jaar) ligt dit percentage op 40%. Ook op gezonde voeding wordt graag ingeleverd. Liever een dag ongezond eten dan een dag geen wifi (23%), dat geldt extra voor generatie Z (42%).

Wifi bepalend voor sfeer in huis

Goede wifi in huis is belangrijker dan je misschien zou denken. Want zonder goede wifi ontspannen we minder (27%), raken we gefrustreerd (34%) en is de sfeer in huis minder goed (37%). Dat laatste komt met name omdat we geïrriteerd kunnen reageren wanneer wifi niet goed werkt (45%). Generatie Z reageert doorgaans het sterkst op slecht werkende wifi. Van deze groep raakt 61% gefrustreerd en vindt ruim de helft het moeilijk zich te ontspannen. Een kwart schreeuwt op zo’n moment wel eens tegen zijn smartphone of laptop.

Wifi verdient plek in piramide van Maslow

““In het onderzoek komt naar voren dat we schaamteloos veel over hebben voor goede wifi”, vertelt Prof. Dr. Victor Lamme, Hoogleraar neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam . “We ruilen het zomaar in voor heel basale levensbehoeften als voedsel, slaap, hygiëne of veiligheid. We gebruiken Wifi om in contact te staan met familie en vrienden. Of we creëren ontspanningsmomenten door het streamen van series, muziek en films. Net zulke belangrijke behoeften, maar van een hogere orde dan de basale. Om die reden verdient wifi zeker een plek in de piramide van Maslow. Ik zou zeggen, ergens in de onderste laag, maar dan wel aan de zijkant. Want we gebruiken het als een soort gereedschap om in onze hogere levensbehoeften te kunnen voorzien.”

Highlights onderzoeksresultaten

  • 53% van de Nederlanders denkt minder goed mee te komen in het dagelijkse leven zonder wifi. (Generatie Z 67%).
  • 26% van de Nederlanders voelt liever de pijn van het stappen op een LEGOblokje dan dat er een dag geen wifi beschikbaar is. (Generatie Z 42%).
  • 23% van de Nederlanders eet liever een dag ongezond dan dat ze een dag geen wifi hebben. (Generatie Z 42%).
  • Driekwart van de Nederlanders (76%) denkt dat Nederland compleet overhoop ligt van een dag zonder wifi.

Onderzoek uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van KPN in februari 2020. In totaal werd het onderzoek afgenomen onder 1.058 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft leeftijd, sekse en opleiding.

* De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie.