NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

11 november 2020

Meer dan 60% van de Nederlanders weet niet dat de paling een bedreigde diersoort is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek door DirectResearch, uitgevoerd in opdracht van Good Fish en RAVON. Geconfronteerd met de bedreigde status, vindt een grote meerderheid van de ondervraagden dat de politiek in Brussel en Den Haag maatregelen moet nemen om de paling te helpen.

Het onderzoek is onderdeel van de publiekscampagne “Power to the Paling”, die in oktober is gestart. Doel is om Nederlanders bewust te maken van de kritieke situatie waarin de paling zich inmiddels bevindt en het ophalen van zoveel mogelijk getekende petities. Good Fish en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) roepen daarom iedereen op om de petitie te tekenen en daarmee “palingsupporter” te worden (petitie tekenen kan hier).

Paling op de Rode Lijst

“Het is vijf voor twaalf voor de paling”, zegt visserijbioloog en founder Christien Absil van  Good Fish, uitgever van de VISwijzer. “De afgelopen decennia is het palingbestand met 90% afgenomen en staat hij als ernstig bedreigd op de internationale Rode Lijst van de IUCN. Het is cruciaal dat alle Europese landen, waaronder Nederland, de herstelmaatregelen nemen die ze hebben beloofd. Alleen dan heeft de paling een kans”.

Paling komt in 17 EU-lidstaten voor. Al deze landen zijn verplicht om te werken aan het herstel van de paling, maar de Europese Aalverordening, die in 2007 van kracht werd, laat te weinig resultaten zien.

Bedreigingen

“De paling kent verschillende bedreigingen”, zegt Martijn Schiphouwer, visecoloog bij RAVON. Illegale handel in glasaal (babypaling), barrières (zoals gemalen en dijken) waardoor hij niet verder kan zwemmen en het achterblijven van echte maatregelen, bedreigen zijn voortbestaan. Daar moeten we echt samen wat aan doen.”

Minder paling eten

Bijna 60% van de palingconsumenten zijn bereid minder paling te gaan eten, blijkt uit het onderzoek. Hoewel ongeveer 90% van de in Nederland verkochte paling kweekpaling is, is dit toch geen duurzaam alternatief, omdat kweekpaling als babypaling op zee wordt gevangen en daarna vetgemest wordt in een kwekerij. Paling kan zich vooralsnog niet in gevangenschap voortplanten, zoals andere kweekvissen.

VISwijzer

Paling staat in het rood op de VISwijzer. Daarom adviseren Good Fish en RAVON consumenten om liever een alternatief voor paling te kiezen, totdat het bestand is hersteld. Alternatieven zijn gerookte forel, gerookte meerval (Claresse) of iets heel anders, zoals duurzaam gevangen haring en makreel.

De bijzondere levenscyclus van de paling

Paling is een trekvis. Hij wordt geboren in de Sargassozee ten noorden van het Caribisch gebied en drijft als larfje naar de kusten van Europa. Eenmaal aangekomen heeft hij het stadium van glasaal (doorzichtig visje) bereikt en wil hij de rivieren en meren optrekken. Maar op zijn weg komt hij allerlei waterwerken tegen die dat belemmeren. Eenmaal volwassen – tussen 10 en 20 jaar – zwemt de paling weer terug naar de Sargassozee om zich voort te planten.

Cijfers uit het onderzoek

  • 61% van de ondervraagden weet niet dat de paling ernstig bedreigd wordt
  • 91% is van mening dat de Nederlandse overheid maatregelen moet nemen
  • 93% is van mening dat Europa maatregelen moet nemen
  • 80% vindt dat de consument in actie moet komen
  • Bijna 60% van de palingeters is bereid om geen of minder paling te eten
  • 50% denkt dat overbevissing de reden is dat de paling dreigt te verdwijnen
  • 23% noemt vervuild water als bedreiging
  • Slechts 7% noemt dijken en gemalen als bedreiging (terwijl dit een van de grootste problemen voor de paling vormt)