NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Amsterdam, 7 maart 2022

Een meerderheid van de Nederlanders vindt een deskundigenverklaring en een minimumleeftijd van 18 jaar van belang bij het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte. Dat blijkt uit een onafhankelijke peiling die de christelijke organisatie NPV-Zorg voor het leven liet uitvoeren.

De peiling van het Amsterdamse onderzoeksbureau DirectResearch maakt duidelijk dat er voor de transgenderwet, ingediend door de voormalige ministers Dekker en Van Engelshoven, onder de bevolking geen draagvlak is. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer zich uit over de wet, die is bedoeld om de emancipatie van transgenders te bevorderen. De wet moet het gemakkelijker maken om juridisch van geslacht te veranderen: de deskundigenverklaring en de minimumleeftijd van 16 jaar zijn geschrapt. Dit betekent dat er geen verklaring van een arts of psycholoog meer nodig is en dat ook jonge tieners, zonder toestemming van hun ouders, hun geslacht in geboorteakte en paspoort of identiteitskaart kunnen veranderen.

Voorwaarden

De meerderheid van de ondervraagden -een representatieve groep van 1083 Nederlanders- vindt het belangrijk dat er voor een juridische geslachtswijziging aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo kiest de grootste groep respondenten voor een minimumleeftijd van 18 jaar (40 procent), terwijl 26 procent de leeftijd van 25 jaar gepast vindt, “als de hersenen zijn volgroeid.” Anderen vinden 16 jaar (24 procent) geschikt. Op de vraag of een verklaring van een arts of psycholoog nodig is, geeft 52 procent een positief antwoord; slechts 14 procent van de ondervraagden is het hiermee oneens. Voor 36 procent is ook een X op de geboorteakte mogelijk, in plaats van een M of V. Voor een kleine groep is geslachtswijziging in geen enkel geval een optie (13 procent).

Kloof

Het onderzoek legt een kloof tussen de politiek en Nederlandse burgers bloot, zegt Diederik van Dijk, directeur van NPV-Zorg voor het leven. “Een meerderheid van de Nederlanders begrijpt dat het wijzigen van geslacht niet zomaar iets is wat vooral zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Voor hen kan een dergelijke wijziging ingrijpende consequenties hebben die zij niet altijd kunnen overzien. Bovendien, geslacht doet ertoe; of het nu is in de gezondheidszorg, bij de bestrijding van huiselijk geweld en criminaliteit of op andere terreinen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat iedereen die dat wil zijn geslacht kan wijzigen, zonder enige controle.” De politiek moet volgens Van Dijk op het punt van de transgenderwetgeving een pas op de plaats maken. “Het is tijd dat politici oog hebben voor de reĆ«le bedenkingen van burgers. Er moet eerst ruimte zijn voor maatschappelijk debat.”