NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

1 november 2022

In Nederland hechten we veel waarde aan vriendschap; gemiddeld hebben we 4 goede vrienden die dicht bij ons staan. Hoewel deze meest hechte vriendschappen bestaan uit mensen die onderling veel overeenkomsten vertonen, staat bijna iedereen open voor meer diversiteit in hun bredere vriendenkring qua leeftijd, sekse, opleiding, hobby’s, migratieachtergrond en leefstijl. Dit blijkt uit het Vriendschapsonderzoek 2022 dat afgelopen zomer is uitgevoerd in opdracht van Stichting Vier de Vriendschap.

Woensdag 2 november vieren we Nationale Vriendschapsdag; dé dag voor iedereen om stil te staan bij vriendschappen, deze te koesteren, nieuw leven in te blazen of samen te vieren. Stichting Vier de Vriendschap liet in aanloop naar deze dag voor de tweede keer het Vriendschapsonderzoek uitvoeren. Volgens de stichting is het belangrijk om bewust aandacht te besteden aan vriendschappen, omdat ze onmisbaar zijn in ons leven. Het recente onderzoek onder 1277 respondenten wijst dat ook uit. Zo geeft 96% van de respondenten aan dat vriendschappen hun leven leuker maken. Daarnaast laat 92% weten dat vriendschappen belangrijk zijn voor hun kwaliteit van leven; een percentage dat significant hoger ligt dan bij de meting een jaar geleden (82%). Aanvullend op deze uitkomsten vertelt Stadssociologe en Directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) Prof. dr. Beate Völker het volgende: “Het feit dat je blij wordt door contact met je vrienden heeft direct effect voor je gezondheid, doordat stressgevoelens minder worden.”

9 op de 10 mensen staan open voor meer diversiteit

Gemiddeld hebben Nederlanders 4 goede vrienden in hun zogenaamde ‘inner cirle’. Het contact binnen deze kring is hecht en onderling vertonen de vrienden doorgaans veel overeenkomsten. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat zij die op één of meer aspecten veel lijken op hun vrienden, openstaan voor meer diversiteit in hun vriendschappen. Maar liefst 92% van hen geeft aan open te staan voor vrienden met een andere leeftijd. Als het gaat om vriendschappen met mensen van een andere sekse, opleiding en hobby dan staat 89% daarvoor open. En 78% staat open voor nieuwe vriendschappen met mensen die een andere migratieachtergrond of leefstijl hebben.

Diversiteit is al een stuk vanzelfsprekender binnen de zogeheten ‘outer circle’; een vriendenkring van gemiddeld 10 mensen waartussen het contact iets minder hecht is. Vanwege de wat grotere onderlinge verschillen binnen deze vriendenkring, is de outer circle nog altijd waardevol. Diversiteit werkt namelijk inspirerend omdat mensen met andere inzichten en achtergronden onze blik op de wereld verruimen. Beate Völker: “Vriendschappen zijn de ultieme zelfgekozen relaties die veel weg hebben van partnerschappen. Veel van onze relaties of ons netwerk ‘krijgen’ we; je wordt geboren in een familie, buren komen met het huis dat je kiest en collega’s met je baan. Vrienden zoeken en vinden elkaar en dat loopt soms dwars door alle mogelijke sociale settings heen.”

Meer fysiek contact

Contact tussen vrienden bestaat zowel uit fysiek als digitaal contact. Ruim 4 op de 5 mensen ‘praat’ met hun inner circle via WhatsApp. Binnen de outer circle geldt dat voor driekwart van de mensen. Deze aantallen zijn niet wezenlijk anders dan voor de coronapandemie. Het fysieke contact tussen vrienden is wel toegenomen vergeleken met de situatie voor de pandemie. Voor de inner circle geldt dat 4 van de 5 vrienden momenteel fysiek contact met elkaar hebben terwijl dat voor de pandemie met 2 op de 3 vrienden lager lag. Ook bij de outer circle zien we een toename. Voor de pandemie had iets meer dan de helft fysiek contact met deze vriendkring. Momenteel is dat fysieke contact tussen vrienden gegroeid naar 3 op de 5. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat mensen een inhaalslag maken als het om vriendschap gaat. We hebben elkaar gemist in coronatijd.

Bron: vierdevriendschap.nl