NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

2 Mei 2024

Het betalen van facturen binnen de afgesproken termijn blijft een uitdaging voor Nederlandse bedrijven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative en Easy Systems (beiden onderdeel van 4CEE) blijkt dat slechts de helft van de bedrijven erin slaagt om vrijwel al hun facturen op tijd te voldoen.

Vooral het MKB kampt met problemen bij tijdige betalingen. Statistieken laten zien dat één op de vijf middelgrote bedrijven het merendeel van hun facturen te laat betaalt, waarbij meer dan de helft van de betalingen buiten de afgesproken termijn valt. In vergelijking presteren grote bedrijven beter, met slechts één op de tien die dit betalingspatroon vertoont. Dat blijkt uit

Oorzaken van vertraagde betalingen
Het onderzoek wijst verschillende oorzaken aan voor het niet op tijd betalen van facturen. Respondenten geven aan dat het interne goedkeuringsproces vaak te lang duurt, waardoor het onhaalbaar wordt om de factuur binnen de termijn te voldoen. Hoewel sommige facturen automatisch worden goedgekeurd door matching, zijn handmatige goedkeuringen nog steeds gangbaar. Bovendien zorgen fouten op facturen en onjuiste verzending ervoor dat correcties nodig zijn. Opmerkelijk is dat bij ongeveer 15% van de bedrijven een bewuste keuze wordt gemaakt om facturen te laat te betalen vanwege de cash policy.

Gemiddelde verwerkingstijd
De complexiteit van goedkeuringsprocessen en correcties resulteert in een gemiddelde doorlooptijd van 14 dagen voor inkomende facturen. Dit betekent dat vanaf het moment van ontvangst tot aan de betaling twee weken verstrijken. Bij een aanzienlijk aantal bedrijven, namelijk 16% van de grote bedrijven en 17% van de middelgrote bedrijven, duurt dit proces zelfs meer dan 20 dagen.

Bekijk het hele artikel op de site van Financieel management hier.