NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

20 oktober 2020

Bij de keuze voor een nieuwe baan is pensioen een belangrijke en bepalende factor binnen de arbeidsvoorwaarden. Maar liefst 92 procent van de Nederlandse werknemers en werkzoekenden verwacht dat hun werkgever de opbouw van pensioen regelt. Bij ruim de helft van de werknemers ontbreekt echter de kennis over de inhoud van de aangeboden pensioenregeling. Dat blijkt uit het Nationaal Arbeidsvoorwaardenonderzoek uitgevoerd door pensioenuitvoerder APG en Intermediair in samenwerking met onderzoeksbureau DirectResearch onder 7.000 werknemers en werkzoekenden in Nederland. Daarom roepen APG en Intermediair werkgevers op om hun werknemers meer pensioenbewust te maken.

Uit het Nationaal Arbeidsvoorwaardenonderzoek, waarin gebruik gemaakt is van een conjoint-methode, waarin men een keuze moest maken uit verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten, blijkt verder dat de zekerheid van een vast contract en de hoogte van het salaris belangrijke keuzefactoren zijn. Het aantal vrije dagen, de vrijheid in het bepalen van de begin- en eindtijd van de werkdag en de aanwezigheid en hoogte van een opleidingsbudget wegen minder zwaar. 

Weinig kennis over pensioenopbouw 

Van de 7.000 deelnemers aan het onderzoek weet 47 procent niet of ze een vaste of variabele pensioenuitkering zal ontvangen. Ook weet 62 procent niet wat het premiepercentage is dat elke maand wordt ingelegd. 59 procent geeft aan niet te weten welk deel van de premie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker zelf.

Pensioen opbouwen weegt zwaarder dan werk-privébalans

Opvallend is dat pensioenopbouw, ondanks de beperkte kennis, wel degelijk een bepalende factor is bij de keuze voor een baan. De meeste mensen accepteren een arbeidsvoorwaardenpakket niet als de werkgever geen pensioenopbouw aanbiedt. De zekerheid van een vast contract of een goede werk-privébalans weegt voor de meerderheid van de ondervraagden niet op tegen het niet opbouwen van pensioen.

Jongeren liever meer salaris dan meer pensioen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat 57 procent van de jongeren eerder kiest voor een arbeidsvoorwaardenpakket waarbij er 15 procent meer salaris geboden wordt dan voor een pakket met 40 procent meer pensioen. Waar 60 procent van de ouderen juist voor meer pensioen kiest. Ook blijkt dat veel meer ouderen geneigd zijn om salaris in te leveren voor een hoger pensioen. Dennis van Allemeersch, directeur van Intermediair, legt uit: ‘’Het onderzoek laat zien dat de wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden verschillen voor jonge generaties ten opzichte van de oudere. Zo zien wij dat jonge mensen meer belang hechten aan een baan met een vast contract en zij dus anders kijken naar de rol van pensioen in het arbeidsvoorwaardenpakket.’’

Oproep werkgevers Nederland: maak werknemers pensioenbewust 

Om de kennis over pensioenregelingen te verhogen bij huidige en toekomstige werknemers roepen APG en Intermediair werkgevers op om werknemers meer pensioenbewust te maken. “Nederlanders werken een dag in de week voor hun pensioen. Het is hard nodig dat werkgevers investeren in het verhogen van de kennis bij hun huidige en toekomstige medewerkers over de pensioenregelingen. Bij een stap naar een nieuwe baan is het belangrijk om naast het inkomen van nu, ook naar het inkomen voor later te kijken. Het geeft mensen rust als ze weten dat bij hun nieuwe werkgever het pensioen goed is geregeld. Zeker in de huidige tijd. Daarom roepen wij werkgevers op om hier werk van te maken. Het is daarnaast ook een mooie kans voor werkgevers om zich al vroeg in het sollicitatieproces te onderscheiden’’, aldus Francine van Dierendonck, lid van de Raad van Bestuur van APG Groep.