NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

30 augustus 2023

Het afgelopen jaar werd 76% van de ondernemers weleens te laat betaald door klanten. Bij 13% gebeurde dit zelfs bij minimaal 10% van de facturen, veelal door vertraging vanuit de klant. Dit blijkt uit representatief onderzoek door DirectResearch in opdracht van de NPa. Peppol kan hierbij een oplossing bieden.

Velen kunnen wel e-factureren, maar doen dit niet

Hoewel 57% van de ondernemers e-facturen kan versturen, doet bijna de helft (48%) dit nooit. Zij factureren alleen via pdf of een papieren factuur, terwijl de kans op vertraging daarmee groter is dan bij e-factureren via Peppol. ZZP’ers en kleine bedrijven maken het minst gebruik van e-facturatie, terwijl Peppol juist ook voor hen interessant kan zijn door de toegankelijkheid van deze standaard.

Mogelijke verplichting in Duitsland en België

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 71% van de ondervraagden zakendoet met België en Duitsland. Dit zijn landen waar wetswijzigingen besproken worden die e-facturatie via Peppol  verplicht gaan stellen in handel tussen bedrijven onderling, en handel met de overheid.

Over het onderzoek

In opdracht van de NPa voerde DirectResearch in juli 2023 een kwantitatief onderzoek uit onder een steekproef van 323 (mede)beslissingsbevoegden voor administratie en inkoop binnen bedrijven. Hiertoe behoren kleine ondernemingen, zoals ZZP’ers, maar ook middelgrote bedrijven en grotere bedrijven (1000+ werknemers). Wilt u de onderzoeksrapportage ontvangen? Stuur in dat geval uw verzoek naar [email protected]. Wij sturen u dan de rapportage via e-mail.

Aansluiten op Peppol

Ondernemers die van Peppol gebruik willen maken, sluiten zich aan bij een Peppol serviceprovider, al dan niet via hun boekhoudpakket. Daarna ontvangen zij een Peppol ID en maken verbinding met het wereldwijde Peppol-netwerk. Dan kan de onderneming elk aangesloten bedrijf vlot factureren. Steeds meer boekhoudpakketten bieden deze ondersteuning zonder extra kosten en hebben het proces volledig geïntegreerd.

Bron: www.peppol.nl