NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

23 juni 2023

Er is minder weerstand tegen energie uit biomassa of uit kerncentrales, blijkt uit onderzoek van Vattenfall. Was in 2021 nog 31% tegen de inzet van kernenergie, in 2023 is dat gedaald naar 21%. De weerstand tegen energie uit biomassa daalde van 27% naar 19%. Vattenfall verricht sinds 2019 regelmatig een onderzoek onder Nederlanders over hoe zij denken over klimaatverandering, in te zetten maatregelen (technieken of bronnen) en hoe deze gewaardeerd worden.

De steun voor het inzetten van zonnepanelen en energiebesparing als maatregel tegen klimaatverandering is onder Nederlanders nog altijd het grootst. Maar ook de support voor wind op zee of water (zoals een IJsselmeer) neemt geleidelijk toe.

Wat opvalt is dat een groeiende groep Nederlanders elke vorm van klimaatmaatregelen níét steunt. Dat hangt wellicht samen met dat minder mensen geloven dat de maatregelen ook effect hebben op klimaatverandering (van 71% in 2019 naar 63% in 2023). 42% van de ondervraagden vindt ook dat de Nederlandse klimaatmaatregelen op mondiale schaal een te klein effect hebben. Er is niet gevraagd hoe deze groep denkt over het belang van een economische voorsprong door en de mogelijke export van (nieuwe) klimaattechnieken.

Bekend maakt bemind
Er zijn grote verschillen voor de steun voor een lokale maatregel tussen de groep mensen die deze al kent vanuit hun omgeving en de groep die de maatregel niet kent. Zo is 38% van de ondervraagden vóór een kerncentrale nabij als zij die nog niet kennen, dat wordt 77% als je het aan mensen vraagt die al een kerncentrale in de buurt hebben staan. Voor biomassa is dat 35% ten opzichte van 67%.

Onderzoekverantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vattenfall door Direct Research onder 1015 consumenten in Nederland van 18 jaar en ouder, gewogen voor geslacht, leeftijd en opleiding, in de periode 24 april 2023 tot en met 4 mei 2023. 


Bekijk hier de volledige Vattenfall rapportage – Houding klimaatverandering 2023