NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

21 april 2020

Werkende ouders met jonge kinderen kunnen in deze tijd thuis met grote spanningen te maken hebben. Zij moeten het thuiswerken combineren met de zorg voor èn het lesgeven aan kinderen; een stressvolle combinatie voor velen. Dit is niet alleen een uitdaging voor de ouders zelf maar ook voor hun werkgevers. Regioplan, DirectResearch en Adolfse OrganisatieAdvies onderzochten hoe werkgevers omgaan met het spanningsveld tussen de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en de druk op deze specifieke groep werknemers. Flexibele arbeidstijden en het opnemen van vakantiedagen blijken de regelingen waar zij het meest naar kijken. 

Werkgevers zien een rol voor zichzelf

De meeste werkgevers (93%) zien een rol voor zichzelf als het gaat om het ondersteunen van deze groep werknemers. Zij communiceren expliciet met hun medewerkers over de mogelijkheden die er zijn om het thuiswerken met de zorg voor kinderen beter te kunnen combineren. De nadruk ligt hierbij op regelingen die niet ten koste gaan van de productiviteit: in het onderzoek noemen werkgevers het vaakst flexibele werktijden (71%) en het opnemen van vakantiedagen (46%). Een minderheid van de werkgevers wijst medewerkers (ook) op mogelijkheden als het maken van afspraken over een lagere productiviteit en het opnemen van zorgverlof of calamiteitenverlof.

Flexibel werken populairder dan opnemen vakantiedagen

Volgens de werkgevers maken werknemers het meest gebruik van de mogelijkheid om werktijd flexibel in te delen (76%). Het opnemen van vakantiedagen gebeurt veel minder (21%). We zien dus dat zowel werkgevers als werknemers ervoor lijken te waken dat de huidige situatie leidt tot financiële schade: werkgevers wijzen met name op regelingen die niet ten koste gaan van de productiviteit, werknemers proberen hun uren toch zoveel mogelijk te maken.

Lange termijn vereist mogelijk meer en andere maatregelen

De vraag is gerechtvaardigd wat het effect van deze situatie op de langere termijn zal zijn. Langdurige stress is niet zonder gevolgen: het kan leiden tot gezondheidsklachten, burn-out en toenemende spanningen binnen het gezin. De keuzes die nu gemaakt worden leiden tot een dubbele belasting van thuiswerkende ouders met kleine kinderen: ze proberen een volle werkdag te draaien maar ook tijd voor hun kinderen vrij te maken. Zeker als deze situatie ook na de meivakantie voortduurt, is het zinvol om te zoeken naar manieren om de druk op deze groep werknemers te verlichten. Gezien het beperkte spectrum aan regelingen waar nu naar wordt gekeken, liggen er nog veel kansen. Er is sprake van een organisatievraagstuk dat hoog op de agenda zou moeten staan.

Voor meer informatie of de resultaten van het onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen van DirectResearch via [email protected] of 06-52585740.