Behoefteonderzoek

‘Wat motiveert mijn klanten en waarom?’ is de vraag die centraal staat bij de lancering van een (nieuw) product of dienst op de markt. Om uw klanten te kunnen overtuigen, is het namelijk van belang om te weten wat hun drijfveren zijn en waarom. Wat zijn nou eigenlijk de wensen en behoeften van de klant en hoe zorgt u ervoor dat uw product of dienst hier zo goed mogelijk op aansluit?  Vanuit die wensen en behoeften valt voor u namelijk te achterhalen of er interesse is in uw (nieuwe) product of dienst. Daarnaast wordt er niet alleen onderzocht óf er interesse is, maar ook welke aspecten van het nieuwe product wél aansluiten op de behoefte van de doelgroep en welke niét. Hier leent behoefteonderzoek zich uitstekend voor.

Er is niet één manier om behoefteonderzoek uit te voeren. Dit is geheel afhankelijk van wat u al van uw doelgroep weet en daarnaast is elke organisatie anders. Daarom wordt behoefteonderzoek niet volgens een vaste opzet uitgevoerd. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van methoden. Groepsgesprekken of een online community lenen zich goed om erachter te komen wat er leeft in de doelgroep, om vervolgens specifieke behoeftes die daaraan ten grondslag liggen in kaart te brengen. Deze hypothesen kunnen vervolgens getoetst worden door middel van kwantitatief onderzoek.


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van behoefteonderzoek? Lees dan hier onze aanpak.