Positionering: u en uw concurrenten

Welke positie neemt u in ten opzichte van de concurrent(en)? Deze vraag beantwoordt een positioneringsonderzoek voor u.

Bij een positioneringsonderzoek wordt een doelgroep, vaak klanten & potentiële klanten, bevraagd naar de positieve en negatieve eigenschappen van merken, producten of diensten binnen één bepaalde branche of productcategorie. Vanuit deze analyse weet u niet enkel uw eigen sterke en zwakke punten, maar ook die van de concurrenten en op basis van de resultaten kunnen ook de unieke eigenschappen, en daarmee kansen, in kaart worden gebracht.

Hoe een positioneringsonderzoek wordt uitgevoerd ligt uiteraard aan de branche, de vraag en de gewenste inzichten. Veel voorkomende onderwerpen zijn marketingboodschappen analyseren, merkassociaties in kaart brengen, online/offline zichtbaarheid, concurrent aanbod analyse of PR / imago.

Een positioneringsonderzoek kan in 2 vormen worden opgedeeld:

  • Insider positioneringsonderzoek
    Een insider positioneringsonderzoek neemt u intern, onder medewerkers af. Hierbij kijkt u of uw kernwaarde en het beleid ook zo worden gezien door uw medewerkers. Het is een onderzoek dat inzicht kan geven in hoe goed uw beleid zich naar de werkvloer overkomt. Wat het bovenal doet: het geeft inspirerende sturing over hoe u uw medewerkers verbonden houdt met de organisatie. Want het succes van uw organisatie hangt voor een belangrijk deel samen met de kwaliteit en de loyaliteit van uw medewerkers.

  • Outsider positioneringsonderzoek
    Bij een outsider positioneringsonderzoek bekijkt u hoe een doelgroep, van buiten uw organisatie, uw merk of bedrijf ziet. Dit kan een sterkte- & zwakteanalyse zijn, imago, associaties, bekendheid en zichtbaarheid zijn.

Een positioneringsonderzoek kan u veel opleveren. Niet alleen weet u uw positionering t.o.v. concurrenten, maar u krijgt ook inzichten in de gedachtegang van uw (potentiële) consumenten. Welke associaties komen op bij uw merk, het imago, bekendheid, zichtbaarheid, en een sterkte- en zwakteanalyse. Positioneringsonderzoek heeft dus betrekking op meerdere onderzoeken, die samen een holistisch beeld geven van de levensvatbaarheid en concurrentiepositie van uw organisatie.

Wilt u meer weten over branding onderzoek? Download dan hier onze whitepaper!