Pre-test en post-test: Hoe meet je de impact van (marketing) campagnes?

U stopt veel moeite in het bedenken van goede marketing campagnes, maar hoe weet u of uw doelgroep de gewenste reactie heeft? Heeft de boodschap genoeg impact? Valt uw reclame voldoende op binnen uw doelgroep, of zijn er onvoorziene, ongewenste reacties op uw marketing boodschappen? Een pre- & post-test is uitermate geschikt om deze vragen te beantwoorden.

  • Pre-test

Een respondent krijgt vragen voorgelegd vóór het zien van een reclame uiting, of andere marketing boodschap. De vragen die u stelt hoopt u een verandering in te zien na het tonen van de reclame uiting of marketing boodschap. Voorbeelden van wat u kunt meten met deze vragen zijn merkperceptie, imago, koopintentie.

Vaak vindt pre-testing plaats middel kwantitatief onderzoek, maar in een voorfase van de campagneontwikkeling is kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld via diepte-interviews, vaak ook zeer geschikt.

  • Post-test

Nadat een respondent in contact is gekomen met uw reclame uiting, of andere marketing boodschap kunt u een post-test uitvoeren om te kijken welke impact het heeft gehad. U kunt deze vragen gericht stellen, en de respondent bevragen naar zijn mening rondom de reclame uiting, of u vergelijkt de resultaten met een pre-test waarbij u dezelfde vragen, op een niet sturende manier kunt stellen.

De combinatie van een pre- & post-test stelt u in staat goed in kaart te brengen wat de invloed is geweest van uw reclame uiting. In een gecontroleerde setting krijgt een respondent de reclame uiting te zien, waarin de reclame uiting de variabele is. De reclame uiting wordt getoond in een realistische setting om een zo’n praktisch mogelijk inzicht te verkrijgen uit de resultaten. Een pre- & post-test is ook geschikt als A/B test, op te bepalen welke reclame uiting het meest effectief is in het behalen van uw marketingdoelen.

Wilt u meer weten over communicatie onderzoek? Download dan hier onze whitepaper!