Marktonderzoek

Om inzichten en informatie te verkrijgen voor uw organisatie, voert u marktonderzoek uit. Marktonderzoek is het systematisch en objectief verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens voor het nemen van marketingbeslissingen. Door middel van marktonderzoek wordt er informatie verzameld over een markt, product of klant en wordt er antwoord gegeven op vraagstukken binnen uw bedrijf. Hoe tevreden is de klant met uw service? Hoe ziet de klant u? Wat is het marktpotentieel van uw product? Hierbij worden aannames en gevoelens omgezet in feitelijke resultaten en inzichten die gebruikt kunnen worden bij het maken van beslissingen. Er zijn verschillende methoden om marktonderzoek uit te voeren, afhankelijk van de onderzoeksvraag van uw organisatie. Zo kan met een branding onderzoek gemeten worden welke plaats uw merk of organisatie in de markt inneemt of kan met een communicatie-onderzoek onderzocht worden of uw campagne het juiste effect heeft bereikt. Ook kan er inzicht verkregen worden in hoe de markt reageert op een nieuw product (of dienst) dat in ontwikkeling is binnen uw organisatie. Kortom, marktonderzoek kan via veelal methoden uitgevoerd worden.


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van de verschillende soorten marktonderzoek? Lees dan hier onze aanpak.