0-meting & 1-meting

Een veel gebruikt begrip binnen marktonderzoek: nul-meting (; 0-meting) en één-meting (; 1-meting), maar wat houdt het exact in?

  • 0-meting

Een nul-meting is een overzicht van de huidige situatie. U bent benieuwd wat de huidige stand van zaken is rondom, bijvoorbeeld, uw naamsbekendheid. Respondenten worden bevraagd naar uw merk, product of dienst, op een variabele naar uw keuze. De resultaten geven inzicht in waar u en uw merk staat.

Tussen de nul- & 1-meting gaat u het speelveld veranderen. U kunt hierbij denken aan een marketing campagne, PR-acties, productlancering of simpelweg tijd; u wacht af hoe uw merk zich ontwikkeld binnen de relevante doelgroep. Ongeacht wat u varieërt, de opvolgende meting ná de nul- meting noemt men:

  • 1-meting

één-meting voert u ná een 0-meting uit. U bent benieuwd of en welke ontwikkelingen er zijn binnen uw doelgroep t.o.v. uw merk. De één-meting geeft inzicht in uw merkontwikkeling en welke mening uw doelgroep heeft t.o.v. van uw merk na één of meerdere aangepaste variabelen.

0- & 1-meting gebruikt men vaak om marketing acties te evalueren. Bent u specifiek geïnteresseerd in de effectiviteit van één reclame? Overweeg dan een pre-test & post-test om uw vraag te beantwoorden.