NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

APG is één van de grootste uitvoerders van collectieve pensioenen ter wereld. APG verzorgt niet alleen de pensioenadministratie, het vermogensbeheer en bestuursadvisering maar ook de communicatie voor (pensioen)fondsen. APG beheert in Nederland ruim 30% van alle collectieve pensioenen. APG heeft daarbij niet alleen oog voor financieel rendement, maar ook voor haar bijdrage aan de samenleving.

Onderzoeksvraag

APG wilde het specifieke belang te weten komen van pensioen in het arbeidsvoorwaardenpakket voor werkzame personen in loondienst en/of werkzoekenden naar een baan in loondienst. Aanvullend wilde APG zicht krijgen op wat het meest optimale arbeidsvoorwaardenpakket is voor diverse sectoren, waarbij de aandacht dan speciaal uitgaat naar kennis, behoeften en gedrag ten aanzien van het centrale topic: inkomen voor nu, straks en later.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in belang van pensioen in het totale arbeidsvoorwaardenpakket

Stap 2

Methode

Online vragenlijst met een conjoint-module (kwantitatief)

Stap 3

Resultaat

Inzicht in keuzes die mensen bij verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten maken

Onderzoeksmethode

Om een objectief en realistisch beeld te krijgen van het feitelijke belang van pensioen in de keuze voor een nieuwe baan, is als onderdeel van de studie een keuze-experiment uitgevoerd (methode: conjunct-onderzoek). Hierbij is specifieker ingezoomd op het belang van pensioen ten opzichte van andere arbeidsvoorwaarden. Op basis van de keuzes die men maakt, is de achterliggende keuzelogica vastgesteld en geanalyseerd. Daarnaast is in kaart gebracht wat men wel en niet weet over de eigen pensioenopbouw.

Resultaat

Op basis van het simulatiemodel is ingezoomd op het belang van pensioen als arbeidsvoorwaarde en is aangetoond welk effect de verandering van een bepaalde arbeidsvoorwaarde heeft op de keuzes die mensen maken. Het simulatiemodel maakt het ook mogelijk om in te zoomen op relevante kenmerken die keuzegedrag kunnen beïnvloeden, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector, wel/niet werkzoekend, inkomen en wel/geen pensioenopbouw via werkgever. Voor een zestal interessante scenario’s is de dynamiek van het keuzegedrag nader uitgewerkt in een PowerPoint-rapportage, waarin de dynamiek tussen de verschillende arbeidsvoorwaarden duidelijk wordt. Tevens is uitgewerkt hoe tevreden men is met het huidige arbeidsvoorwaardenpakket, wat men er sowieso van af weet en welke wensen en behoeften er op dit vlak zijn.

Een belangrijke conclusie is dat de hoogte van het bruto maandsalaris, het soort contract, maar ook de hoogte van pensioenopbouw via de werkgever het meest bepalend zijn bij de keuze voor een nieuwe baan. Vooral een baan waar géén uitzicht is op een vast contract en/of een baan waar géén pensioen wordt opgebouwd via de werkgever, wordt niet als erg aantrekkelijk ervaren.

Ondanks dat pensioenopbouw via de werkgever belangrijker wordt gevonden dan veel andere arbeidsvoorwaarden, is tegelijkertijd duidelijk dat het pensioenbewustzijn nog wel erg laag is: men weet nauwelijks hoe het eigen pensioen geregeld is. Meer pensioenbewustzijn creëren is dus niet alleen wenselijk om mensen zicht te geven op hun ‘inkomen voor later’, het is voor werkgevers ook een kans om zich in positieve zin te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek.

Eduard Ponds, APG

De ambitie van APG Research en DPG was om een gedegen inzicht te krijgen in de waardering van pensioenopbouw en salaris in het totale arbeidsvoorwaardenpakket. We hebben DirectResearch leren kennen als een deskundige en service-gerichte partij waarmee het prettig en collegiaal samenwerken is.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met inzicht in het keuzegedrag van consumenten en het relatieve belang van productkenmerken met conjoint onderzoek? Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met Peter van de Vijver.

Peter-contactformulier
Peter van de Vijver

Research Director

020 770 7579

[email protected]