NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Klantinzichten staan  aan de basis van belangrijke beslissingen binnen Babboe, waardoor Babboe op allerlei vlakken een goede aansluiting vindt bij haar doelgroep en een uitstekende customer experience nastreeft en realiseert. Babboe wilde graag meer inzicht in de relatieve meerwaarde van (mogelijke) promoties en de impact hiervan op het aankoopgedrag van haar doelgroep.

babboe-klantcase
Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de toegevoegde waarde van diverse soorten promoties en de impact hiervan op het rendement

Stap 2

Methode

Concept test op basis van split-run opzet en prijsmeter methodiek (kwantitatief)

Stap 3

Resultaat

Inzicht in (relatieve) waardering en impact van soorten sales promoties.

Onderzoeksmethode

Babboe heeft een breed aanbod van producten (met diverse verkoopprijzenprijzen), waardoor het onderzoek kwantitatief is opgezet volgens een split-run methode. In drie separate metingen zijn de promoties door consumenten uit de doelgroep van Babboe beoordeeld op aantrekkelijkheid en (verwachte) impact op gebruik/verkoop. In de vragenlijst hebben we ook  de wensen en voorkeuren van consumenten uitgevraagd, waaronder de verwachte waarde van een promotie via de prijsmetermethodiek. Deze methode, bedacht door van Westendorp, brengt aan de hand van vier kernvragen in kaart wat de ideale prijs(range) is van een promotie/promotioneel product.

Resultaat

Door middel van korte storyline rapportage zijn de belangrijkste inzichten gedeeld en kon Babboe op korte termijn keuzes maken in haar promotiebeleid. Het onderzoek heeft hen inzicht gegeven in de optimale promotiemix die haar doelgroep het meest in beweging brengt. Een belangrijk inzicht is bijvoorbeeld dat het hoogste kortingsbedrag niet direct de meeste impact heeft op de beleving en het aankoopgedrag van consumenten.

babboe-logo

Diane Jagt, Senior Head of Marketing & Online Babboe

Ik hoorde van een oud-collega positieve verhalen over DirectResearch. De onderzoekers daar hebben goed meegedacht en in korte tijd dit propositie onderzoek voor ons uitgevoerd. Hierdoor hebben we concrete inzichten gekregen in welke proposities consumenten direct in beweging zetten en welke niet. Dit heeft ons geholpen in het realiseren van effectieve campagnes.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met concept-testing en onderzoek naar marktpotentieel en wat dit u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden.

Jeroen
Jeroen Jansen

Commercieel Directeur

020 770 7579

[email protected]