NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

BSH wilde graag meer inzicht in de kansen die er liggen bij reparatie en vervanging, op het moment dat apparaten kapot gaan ná het verlopen van de (fabrieks)garantie. Naast waardevolle inzichten in de wensen en overwegingen rond een reparatieservice, werd de kern van het onderzoek gevormd door een zogenaamd conjoint-model. Hierin is het werkelijke keuzegedrag en dus de onderliggende wensen en behoeften van consumenten vastgelegd, vanuit een situatie waarin de servicemonteur constateert dat reparatie niet meer zinvol is. In de keuzemodule worden verschillende aanbiedingen voor een vervangend apparaat gedaan, waaruit de consument steeds een keuze moet maken.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden wat meer en minder belangrijk is voor consumenten in een aanbod voor een vervangend apparaat. Met deze informatie kon inzichtelijk worden gemaakt hoe aantrekkelijk een bepaalde propositie is en welke prijs men bereid is hiervoor te betalen.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de wensen, behoeften en attitude t.o.v. van de reparatie- en vervangingspropositie onder
Nederlandse consumenten

Stap 2

Methode

Conjoint-keuzemodule in combinatie met een online vragenlijst (kwantitatief)

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten in de huidige en potentiële reparatie- en vervangingsmarkt

Onderzoeksmethode

Allereerst zijn de wensen, behoeften en attitudes van consumenten t.o.v. de reparatie-service van de fabrikant voor de vrijstaande & inbouw koelkast, inbouw afwasmachine en vrijstaande wasmachine in kaart gebracht met een online vragenlijst. Vervolgens zijn door middel van de genoemde conjoint-aanpak verschillende vervangings-proposities voorgelegd. Zo kon getoetst worden welke propositie de consument het meeste aanspreekt en welke aspecten er voor zorgen dat een bepaalde propositie meer of minder aantrekkelijk wordt gevonden. Door de keuzes van de consumenten te analyseren in verschillende scenario’s kon uiteindelijk vanuit de achterliggende logica inzichtelijk worden gemaakt wat de optimale prijs is voor diverse proposities in de huidige markt. Tevens kon het preferentie-aandeel t.o.v. een concurrerend aanbod gemeten worden.

Resultaat

DirectResearch heeft de rapportage en daarin geschetste scenario’s gepresenteerd aan de interne stakeholders bij BSH, die de inzichten met open armen hebben ontvangen. Een aantal uitkomsten hebben geleid tot concrete handvatten om het vervangings- en reparatieaanbod van BSH te optimaliseren. Daarmee biedt het onderzoek een belangrijke basis voor zowel de reparatiepropositie, als voor de ambities met de daaraan gekoppelde vervangingspropositie.

Marieke Martena

Weer concrete en bruikbare inzichten verkregen uit dit onderzoek. Het is altijd fijn om met Direct Research te werken. Ze zijn van ‘alle markten’ thuis.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met marktonderzoek en wat een Conjoint-onderzoek u kan opleveren? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]