NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Issuemakers wil via onderzoek inzicht verkrijgen in de zorgen die Nederlanders het meeste bezighouden. Welke onderwerpen (issues) verdienen de aandacht van de politiek en de samenleving?

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de zorgen van Nederlanders en de aandacht hiervoor bij politiek en samenleving te vergroten.

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek

Stap 3

Resultaat

Een infographic met een samenvatting van de belangrijkste inzichten in combinatie met persberichten

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek werd gekozen voor een kwantitatieve benadering waarbij vragenlijsten werden verspreid onder het panel van de ME Research Group. Uiteindelijk heeft een Nederlands representatieve steekproef van 1010 respondenten de vragenlijst ingevuld. Allereerst werd open uitgevraagd waar men zich zorgen over maakt. Daarna kregen respondenten een lijst van 50 veelvoorkomende politieke, sociale en maatschappelijke issues voorgelegd waarbij ze konden aangeven over welke issues zij zich (het meeste) zorgen maakten, wie dit issue veroorzaakt heeft en wie dit issue zou moeten oplossen. Ten slotte is ook gevraagd naar algemene tevredenheid over het leven en gezondheid, en zijn enkele stellingen voorgelegd.

Resultaat

Na afronding van het onderzoek heeft Issuemakers een infographic (onepager) ontvangen met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze infographic liet de top-10 issues zien waar de Nederlander zich het meeste zorgen over maakt (zie hieronder). Over het algemeen maken respondenten vanaf 40 jaar en vrouwen zich meer zorgen. Ook kwam naar voren dat men vaak vindt dat de overheid het meeste verantwoordelijk is voor het ontstaan van een issue en deze dan ook zou moeten oplossen.

De resultaten uit het onderzoek zijn ook terug te lezen in het gepubliceerde persbericht.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met marktonderzoek en wat een dit voor u kan opleveren? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]