NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

De gemeenten Hillegom, Lisse & Teylingen zijn drie gemeenten in de Bollenstreek. In totaal kennen de gemeenten samen zo’n 82.000 inwoners. De drie gemeenten vormen sinds 2017 samen de ambtelijke organisatie HLT Samen.

Onderzoeksvraag

De gemeenten Hillegom, Lisse & Teylingen willen regelmatig in dialoog met de inwoners om op een snelle en flexibele manier meningen en/of sentimenten te peilen over diverse thema’s. Hiervoor is voor elke gemeente een digipanel opgezet, respectievelijk Digipanel Hillegom, Levendig Lisse en Team Teylingen. Deze digipanels vormen een structureel platform waar inwoners zich bewust voor aanmelden. Inzichten uit een digipanel helpen hen bij het ondersteunen van keuzes en plannen, het opzetten van beleid of communicatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten of activiteiten.

Een secundair doel is meer betrokkenheid creëren onder inwoners en stakeholders en zo te zorgen voor meer draagvlak voor veranderingen en meer tevreden inwoners.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die via de digipanels onderzocht kunnen worden, zijn:

  • Hoe beoordelen inwoners de communicatie(middelen) vanuit de gemeente?
  • Wat verwachten inwoners van de gemeente op het gebied van duurzaamheid?
  • Welke woonbehoeften en -wensen hebben inwoners die meegenomen kunnen worden in het opstellen van een nieuwe woonvisie?
  • Hoe kan de (ervaren) veiligheid op de fiets verbeterd worden?
Stap 1

Doel

Dialoog aangaan met inwoners en inzicht verkrijgen in de tevredenheid, wensen en behoeften m.b.t. verschillende aspecten van de dienstverlening

Stap 2

Methode

Opzetten van een digipanel

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten waarmee dienstverlening beter kan worden afgestemd op  de wensen en behoeften van inwoners

Onderzoeksmethode

Inwoners van de gemeenten kunnen zichzelf inschrijven voor het digipanel via de betreffende panelwebsite. De leden vormen een betrokken groep waarmee op laagdrempelige wijze onderzoek kan worden gedaan. Panelleden krijgen bij de start van elk onderzoek een uitnodigingsmail in de huisstijl van de gemeente(n). Hierin wordt de link naar de vragenlijst opgenomen. Zo kan een panellid met één klik direct deelnemen aan het onderzoek. Voor de gemeente(n) betekent dit een echte community van inwoners die altijd binnen handbereik is en zo kunnen zij op vele terreinen onderzoek uitzetten met korte doorlooptijden.

DirectResearch verzorgt het panelbeheer (panelwebsite, up-to-date houden van panelgegevens, werven nieuwe leden, etc.), communicatie met panelleden, op- en uitzetten van onderzoeken en terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de gemeente(n) en panelleden.

Resultaat

Na afloop van elk onderzoek ontvangt/ontvangen de gemeente(n) een rapport van de belangrijkste onderzoeksresultaten en een overzicht van de resultaten in tabellen, inclusief alle antwoorden op open vragen. Daarnaast worden de resultaten gedeeld op de panelwebsite en de geïnteresseerde panelleden ontvangen een link naar de resultaten.

Malou Cinanni, Communicatieadviseur Publieksservice en digipanels

“Het team staat altijd klaar om mee te denken. Of dit nu aan het begin van het proces is bij het opstellen van de vragenlijst of gedurende het proces. Dit maakt de samenwerking erg prettig.” 

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met het opzetten van een eigen panel en wat dit u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden.  Neem contact op met Jeannetta Berghahn voor meer informatie en de mogelijkheden.

Jeannetta Berghahn

Client Director

06-51 07 58 54

[email protected]