NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

De gemeente Venray communiceert dagelijks via allerlei kanalen en voor allerlei doeleinden met haar inwoners. Via het sociaal domein kwam de vraag naar voren hoe de inwoners de huidige en gewenste communicatie in relatie tot thema’s als zorg, onderwijs, werk, duurzaamheid en inkomen ervaren, wat het bereik is en wat de meest optimale communicatiemix voor de gemeente is.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de meest optimale communicatiemix door de gemeente.

Stap 2

Methode

Kwantitatief onderzoek: online vragenlijst; inwoners per brief benaderd.

Stap 3

Resultaat

Inzicht in het mediagedrag van inwoners en hoe de inwoners aankijken tegen de communicatie van de gemeente.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek moest een zo compleet en representatief mogelijk beeld geven, waarbij uitspraken gedaan konden worden over zowel Venray als omliggende dorpskernen. Om die reden heeft DirectResearch de gemeente Venray geadviseerd om de inwoners per brief te benaderen, waarbij is gekozen voor een gestratificeerde steekproef. Deze inwoners konden via de link in de brief de online vragenlijst invullen. Met deze methode werd een respons van maar liefst 15% bereikt.

Resultaat

De resultaten zijn uitgewerkt in een PowerPoint-rapportage, waarin de belangrijkste resultaten en conclusies uit het onderzoek zijn weergegeven. Een belangrijk inzicht is bijvoorbeeld dat lokaal en schriftelijk nieuws een zeer belangrijke positie inneemt, waarbij men met name geïnteresseerd is in de onderwerpen veiligheid, verkeer, afval en zorg. Een ander inzicht is dat de website van de gemeente – een belangrijk informatie- en communicatiemiddel – nog te weinig de aandacht van jongeren trekt.

Noortje van den Eijnde, Gemeente Venray

De samenwerking met DirectResearch hebben we als prettig en professioneel ervaren. De onderlinge communicatie ging vlot en snel. Ze hebben ons goed geadviseerd bij het stellen van de juiste vragen. En het allerbelangrijkst: we hebben een representatief onderzoek uitgevoerd. Wat heeft geresulteerd in een praktisch en heel bruikbaar eindrapport.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met inzicht in de behoeften van uw doelgroep en/of de effectiviteit van uw communicatie? Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met Ferdinand Kieboom.

Ferdinand Kieboom

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]