NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Jungo is een start-up die het, als een ware disruptor, anders aanpakt in een markt die de afgelopen decennia bepaald werd door grote partijen. Jungo koppelt hypotheekklanten namelijk direct aan particulieren, een echte people-to-people hypotheek. Voor het eerst worden leningen voor een eigen huis in Nederland hiermee (deels) gefinancierd door middel van crowdfunding.  

En het financiële voordeel dat ontstaat door het elimineren van tussenpersonen? Dat wordt verdeeld, zodat Jungo zowel lagere lasten kan aanbieden aan afnemers van hypotheken en bovendien hogere rendementen aan investeerders. In 2015 werd er gestart met het concept en momenteel wordt deze op de markt aangeboden. In de tussentijd moesten veel partijen worden overtuigd van de Jungo-propositie, waaronder DNB, de Belastingdienst en niet in de laatste plaats de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de vergunning aan Jungo moest verlenen.

Een productintroductie gaat vaak gepaard met hoge risico’s en kosten. Betrouwbaar onderzoek was een belangrijk middel om inzicht te krijgen in het potentieel van het eigen concept én om de voorgenoemde marktpartijen te overtuigen van de meerwaarde. Jungo koos hierbij voor de unieke aanpak van DirectResearch.

Stap 1

Doel

Inzicht geven in het marktpotentieel van Jungo en in de succesfactoren en aandachtspunten

Stap 2

Methode

Kwantitatief (online) onderzoek en diepte-interviews

Stap 3

Resultaat

Inzicht in het marktpotentieel en concrete handvatten om dit te optimaliseren

Onderzoeksmethode: inzicht en bewijsvoering

Met de aanpak van DirectResearch is zelfs het potentieel van een – voor consumenten doorgaans lastig – onderwerp als hypotheken te meten. Door middel van een online vragenlijst, uitgezet onder de relevante doelgroepen voor Jungo (potentiele afnemers: generatie X, starters op de woningmarkt en potentiele investeerders), is inzicht verkregen in drie pijlers:

  1. Consumer Insight: hoe ziet de huidige customer journey van de doelgroepen eruit en wordt het inzicht en de behoefte waar de propositie op is gebaseerd herkend door de doelgroep?
  2. Propositie: hoe wordt de propositie beoordeeld, in hoeverre sluit deze aan bij de doelgroep. In hoeverre zijn de doelgroepen bereid hierin te participeren en welke factoren zijn hierop van invloed?
  3. Impact: wat zijn wat zijn optimalisatie-mogelijkheden en welke (nieuwe) doelgroepen kunnen worden bereikt? Wat is het uiteindelijke marktpotentieel?

Door middel van individuele interviews is het inzicht in de ervaren barrières, die het marktpotentieel beïnvloeden, nog verder vergroot.

Inzichten onderzoek marktpotentieel voor Jungo

DirectResearch heeft in een heldere rapportage en in een inspirerende workshop de inzichten overgebracht. Deze hebben Jungo geholpen om zeker te weten dat het idee achter Jungo aansluit bij de wensen en behoeften van – met name – millennials. Verder heeft Jungo concrete vervolgstappen gezet met de marktintroductie. Niet alleen is de propositie verder aangescherpt, met name is de communicatie meer gericht om eventuele barrières bij de doelgroepen weg te nemen.

Vincent van den Noort, medeoprichter van Jungo

Als start-up zijn we continu bezig om producten en processen te optimaliseren en feedback te verzamelen. In de beginfase van onze dienst hadden we behoefte aan betrouwbare inzichten om te weten of onze aannames wel juist waren. DirectResearch heeft het onderzoek uitstekend begeleid en zorgde ervoor dat we duidelijk inzichtelijk hadden hoe we met de inzichten verder konden. Verder heb ik de samenwerking met DirectResearch als zeer prettig ervaren: korte lijnen en ervaren onderzoekers.

Meer weten?

Wilt u meer weten eten hoe u het potentieel van uw concept of product/dienst kunt achterhalen en aan welke knoppen u moet draaien om deze beter in de markt te zetten? Neem gerust contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Ferdinand Kieboom

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]