NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

De markt voor huisbeveiliging verandert, o.a. door de komst van nieuwe technieken en aanbieders. Dit vereist een up-to-date inzicht in de markt. Feenstra wenste middels een marktpotentieel-onderzoek inzicht te krijgen in de huidige marktsituatie rondom beveiliging en veiligheidsproposities en in hoeverre haar aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van consumenten.

Stap 1

Doel

Inzicht in de markt voor huisbeveiliging en de mate waarin het aanbod van Feenstra
aansluit op de huidige wensen in de markt

Stap 2

Methode

Groepsdiscussies en kwantitatief online onderzoek

Stap 3

Resultaat

Inzichten in de relevantie, kennis, houding en gedrag ten aanzien van
huisbeveiliging en beveiligingsproposities

Onderzoeksmethode

In de eerste fase van het onderzoek zijn groepsdiscussies afgenomen onder een kleine groep kopers en potentiële kopers van elektronische producten voor huisbeveiliging. Via deze kwalitatieve onderzoeksmethode kon op een interactieve wijze inzicht worden verkregen in dieperliggende gedachten, gevoelens en meningen ten aanzien van beveiliging en veiligheid. De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek gaven waardevolle input voor het opstellen van de vragenlijst van het kwantitatieve onderzoek. Via het kwantitatieve onderzoek werden de inzichten uit de groepsdiscussies gevalideerd. Daarnaast zijn een aantal (nieuwe) proposities getoetst in het kwantitatieve onderzoek.

Resultaat

Na afloop van het onderzoek heeft Feenstra een rapport ontvangen met de belangrijkste resultaten van de kennis, houding en gedrag van consumenten ten aanzien van huisbeveiliging en beveiligingsproposities. Daarbij zijn waardevolle inzichten naar voren gekomen in de wensen en behoeften van consumenten en de bijbehorende kansen in de markt. Deze inzichten bieden Feenstra handvatten voor het aanscherpen van proposities en communicatie richting de doelgroep. Ook heeft Feenstra gebruik gemaakt van de onderzoekstool van DirectResearch om zelf nog nadere analyses uit te voeren, ook na afloop van het onderzoek.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met marktpotentieel onderzoek en wat dit onderzoek u kan opleveren? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]