NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Ze financieren baanbrekend onderzoek en informeren publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. Ze weten dat een dierproefvrije wereld mogelijk is en dat alle dierproeven vervangen kunnen worden door alternatieve testmethodes. Deze mensgerichte methodes leveren beter vertaalbare resultaten voor mensen op; en zijn dus niet alleen beter voor het dier, maar ook voor de mens.

Onderzoeksvraag

Proefdiervrij wil een duidelijk beeld krijgen van haar doelgroep, zodat Proefdiervrij haar marketingcampagnes en communicatie gerichter kan afstemmen op de verschillende segmenten binnen de doelgroep.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de doelgroep van Proefdiervrij en in hoe deze doelgroep te bereiken is

Stap 2

Methode

Online vragenlijst (kwantitatief) + een workshop georganiseerd door DirectResearch, samen met het team van Proefdiervrij

Stap 3

Resultaat

Inzicht in de verschillende segmenten waar de doelgroep van Proefdiervrij uit bestaat en daarnaast een advies over hoe de verschillende groepen te targeten. Naast de segmenten werkt DirectResearch ook persona uit voor Proefdiervrij.

Onderzoeksmethode

Door middel van de kick-off met de klant stelt DirectResearch in overleg met de klant een vragenlijst op om inzicht te verzamelen ten aanzien van doneren en dierenwelzijn. Deze vragenlijst is uitgestuurd onder het panel van DirectResearch. Vervolgens is er een factoranalyse uitgevoerd om te zien of er bepaalde patronen te vinden waren in de gegeven antwoorden. De laatste stap in de analyse was het uitvoeren van een cluster-analyse, waarbij er gekeken wordt of de patronen tot onderscheidende groepen (segmenten) leiden.

De clusters zijn vervolgens in een meeting met Proefdiervrij besproken: zijn ze herkenbaar en welke namen zijn passend om aan de verschillende segmenten te geven? DirectResearch is vervolgens aan de slag gegaan met de resultaten en deze zijn middels een rapport opgeleverd. Hierin is per segment aangegeven hoe de groep eruitziet, wat hun interesses zijn, hoe ze te benaderen zijn etc. Ook is er geadviseerd welke groepen het meest interessant zijn voor Proefdiervrij om te benaderen en waar ze op aanslaan in de communicatie.

Resultaat

DirectResearch heeft na het opleveren van het rapport nog een workshop georganiseerd om samen met de werknemers van Proefdiervrij persona te ontwikkelen voor ieder segment. Met behulp van persona creëer je ‘echte’ mensen in plaats van algemene doelgroepen die in de praktijk lastig te targeten zijn. Het is belangrijk (en daarnaast leuk) om dit gezamenlijk te doen omdat de werknemers van Proefdiervrij ten slotte in het dagelijkse werk aan de slag gaan met het werken met de persona. Door hierover mee te denken, krijgt Proefdiervrij er al meer een gevoel bij en heeft het hele team daarnaast ook inspraak over de persona. Het uitwerken van de persona heeft DirectResearch vervolgens gedaan om zo, naast de resultaten met de segmenten, een visuele weergave van de persona te hebben om een beter beeld te krijgen van de doelgroep.

Romy Penningnieuwland

De samenwerking met jullie, het DirectResearch-team, voelde als een echte energieboost voor ons bij Proefdiervrij! Jullie passie en kennis brachten niet alleen nieuwe inzichten en frisse ideeën, maar ook iets waar we onwijs blij mee zijn: de gedetailleerde segmenten en persona’s. Deze hebben nu al impact op onze communicatie en benadering. Het is top om te zien hoe dit ons helpt om nog gerichter te zijn in ons contact met ons publiek. Samen bouwen we aan verandering en streven we naar een wereld zonder proefdieren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over doelgroeponderzoek en segmentatieonderzoek? Klik dan op de onderstaande knop, of neem gerust contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]