NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

KNVB’s instroomcampagne is erop gericht om ouders van niet-voetballende kinderen, en uiteraard de kinderen zelf, te enthousiasmeren om mee te doen aan het Oranjefestival op de lokale voetbalvereniging. Tijdens het Oranjefestival kunnen de kinderen laagdrempelig kennismaken met de voetbalsport. De KNVB wilde middels een campagne effectmeting inzicht verkrijgen in het effect en de waardering van deze campagne: in hoeverre slaagt de KNVB met de campagne erin om kennis, houding en gedrag van de doelgroep te beïnvloeden en hoe kan KNVB in de toekomst de impact van de campagne optimaliseren?

Voetbal groot
Stap 1

Doel

Inzicht in waardering en effect van de instroomcampagne.

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek.

Stap 3

Resultaat

Inzicht op (sub)doelgroepniveau in impact campagne.

Onderzoeksmethode

Voor de instroomcampagne hebben we twee metingen ingezet om het effect van de campagne goed te kunnen beoordelen. Een 0-meting, voor de campagne, om de vastgestelde KPIs (bijvoorbeeld bekendheid en waardering van de campagne en intentie tot overwegen voetbal als sport voor zoon/dochter) te toetsen en een 1-meting dat met grotendeels dezelfde vragen het effect van de campagne in kaart brengt. Daarin is ook gevraagd naar de mate van zichtbaarheid van de individuele campagne-elementen, zoals posters en online banners.

Resultaat

De resultaten hebben inzichtelijk gemaakt in hoeverre de campagne de doelgroep (ouders) in beweging heeft gebracht. Een belangrijk inzicht is bijvoorbeeld dat de campagne het beeld dat ouders van de voetbalsport hebben positief weet te beïnvloeden.

Verder heeft KNVB diverse aanknopingspunten voor een nog effectievere (vervolg) campagne verkregen.

KNVB logo

Marco Stuive, Marktonderzoeker bij de KNVB

Het op peil houden van de instroom is voor de KNVB enorm belangrijk. Dankzij de expertise en flexibiliteit van DirectResearch hebben we op (kosten)efficiënte wijze een heel goed beeld gekregen van zowel het bereik als het effect van de campagne.

Meer weten?

Wilt u inzicht verkrijgen in het bereik en het effect van uw campagne en hoe u uw doelgroep (nog) beter kunt beïnvloeden met de campagne effectmeting? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden.

Jeroen
Jeroen Jansen

Commercieel Directeur

020 770 7579

[email protected]