NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Op de parken van Landal GreenParks kunnen gasten diverse activiteiten ondernemen en faciliteiten gebruiken. Om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van gasten met betrekking tot Fun & Entertainment, heeft Landal GreenParks een onderzoek uitgezet binnen haar gastenpanels. In het onderzoek is onder meer gevraagd naar verwachtingen van gasten, zowel vóór als tijdens het verblijf, en wat ze het liefst doen tijdens het verblijf op de parken van Landal GreenParks.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de wensen rondom plezier en entertainment in het park

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek in het online research tool van DirectResearch

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten waarmee beter kan worden afgestemd op wensen en behoeften van klanten

Onderzoeksmethode

De methode die hiervoor gebruikt is, is een kwantitatief online onderzoek dat uitgezet is onder de gastenpanels van Landal GreenParks. De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen t/m 16 jaar uit Nederland, België en Duitsland die recent een Landal park hebben bezocht.

Er zijn ongeveer twintig vragen gesteld aan respondenten. Naast de basisvragen is de opzet van de vragenlijst uitgebreid met een MaxDiff. Hierbij krijgen respondenten een aantal keer een kleine deelverzameling uit de reeks activiteiten en faciliteiten voorgelegd en wordt gevraagd welke zij het meest en minst belangrijk vinden wanneer zij naar een vakantiepark gaan. Deze methode brengt de meest belangrijke/bepalende faciliteiten en activiteiten weer middels een ranking en mate van belang. Dit geeft Landal GreenParks een duidelijk overzicht waarop zij écht moeten focussen.

Resultaat

Na afloop van het onderzoek heeft Landal GreenParks een rapport ontvangen met daarin de belangrijkste kwantitatieve onderzoeksresultaten. Hierin is onderscheid gemaakt in nationaliteit, de samenstelling van het reisgezelschap en de verblijfsduur op het park. Door het onderzoek heeft Landal GreenParks goed in kaart kunnen brengen wat de belangrijkste activiteiten en faciliteiten zijn voor haar gasten. Met de resultaten uit dit onderzoek kan Landal GreenParks de Fun & Entertainment die zij aanbiedt op de parken nog meer laten aansluiten op de behoeftes en de wensen van de gasten.

Mikael Andersson, CCO bij Landal GreenParks

Wij hechten veel waarde aan de mening, wensen en behoeften van onze gasten. Daarom werken wij al heel wat jaren samen met DirectResearch om met regelmaat onderzoek te doen onder onze gastenpanels. Deze onderzoeken zijn heel waardevol en helpen o.a. om onze huidige faciliteiten en services, maar bijv. ook nieuwe ideeën te toetsen. Door de diversiteit in onderzoeksmogelijkheden, het meedenken bij (lastige) vraagstukken en snelle schakelen, is DirectResearch voor ons een zeer fijne en gewaardeerde partner.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met (internationaal) kwantitatief online onderzoek in panels en wat dit onderzoek u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Janssen voor meer informatie en de mogelijkheden.

Ferdinand Kieboom

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]