NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Een duurzaam Nederland, ofwel 49% broeikasgassen (zoals CO2) besparen ten opzichte van 1990, dat is het streven voor 2030, zoals staat opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. Een doelstelling waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. Zij hebben de taak om voor eind 2021 een visie op een aardgasvrije toekomst voor de gebouwde omgeving te ontwikkelen. In hoeverre de stakeholders onder regie van de gemeenten hun plannen kunnen uitvoeren, wordt in hoge mate bepaald door het draagvlak van burgers voor de warmtetransitie.

Om de juiste aanpak te bepalen willen gemeenten op buurt- en wijkniveau weten hoe huurders en eigenaren van woningen staan tegenover de verduurzaming. Wat vinden zij van verwarmen zonder aardgas? En wat zijn hun wensen en voorkeuren op dat gebied? MoVe2030: een online draagvlakmonitor, ontwikkeld door DirectResearch en EnTra Management, biedt gemeenten deze inzichten.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in het draagvlak van burgers op buurtniveau voor de warmtetransitie

Stap 2

Methode

Brief en online enquête

Stap 3

Resultaat

Online inzichten en analyses direct te gebruiken voor warmtetransitie plannen

Onderzoeksmethode

Gemeenten kunnen al hun bewoners uitnodigen voor MoVe2030. Deelnemende gemeenten benaderen hun bewoners via een brief met een link naar een online vragenlijst, die via de website MoVe2030 ingevuld kan worden. Deze vragenlijst bestaat voor een deel uit generieke vragen, terwijl gemeenten ook specifieke vragen kunnen toevoegen. Hoe burgers denken over de overstap, in hoeverre zij klaar zijn voor actie en welke rol zij daarbij willen spelen zijn enkele aspecten die worden uitgevraagd.

Resultaten: via een actueel en online dashboard

De resultaten van het onderzoek geven de gemeenten handvatten voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte, het bepalen van kansrijke wijken en de daaropvolgende uitvoeringsplannen op buurtniveau. Om gemeenten hierin actueel inzicht te geven, bieden we de resultaten aan in een online dashboard. Naast een uitgebreide en overzichtelijke weergave van de resultaten, kunnen de gemeenten ook meteen buurten met elkaar en met de gemeente vergelijken, maar ook huurders met eigenaren en leeftijdsgroepen. Tot slot hebben we ook een landelijk onderzoek uitgevoerd, zodat de gemeenten ook hun lokale resultaten kunnen vergelijken met landelijke resultaten; een benchmark.

EnTra Management

Met MoVe2030 vullen gemeenten de technisch financiële inzichten aan met draagvlak van de bewoners voor anders koken en verwarmen. Zo kunnen zij samen met lokale stakeholders zoals woningcorporaties, vastgoedbezitters, netbeheerders en energie coöperaties betere keuzes maken voor de aanpak, alternatieve oplossingen en koppelkansen. Gemeenteraden waarderen de inzet van MoVe2030 zeer. Zo hebben ook zij bij de vaststelling van warmtevisies en -plannen een beter inzicht in de behoeften van burgers in hun gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over MoVe2030 of over de mogelijkheden van dashboarding? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie.

Jeroen Jansen

Commercial Director

020 770 7579

[email protected]