NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

NPO (Nederlandse Publieke Omroep) werkt samen met omroepen die content maken voor onder andere NPO 1, 2 en 3. Daarnaast zijn ze ook bekend van twee jeugdplatforms, drie extra televisiekanalen en zes radiozenders met extra muziekkanalen. Via deze kanalen willen zij met verrassende en stimulerende programma’s blikken verruimen en een gevoel van verbondenheid creëren.

Onderzoeksvraag

NPO Innovatie wil graag een vinger aan de pols houden als het gaat over nieuwe technologieën, platforms en software die in Nederland beschikbaar zijn en worden gebruikt. NPO ziet een verschuiving van mobiele apparaten die we vasthouden, naar mobiele apparaten die we dragen. Deze apparaten zijn ook wel bekend als wearables. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smartwatches, smart glasses (zoals VR-brillen) en hearables (zoals Bluetooth oortjes).

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van wearables onder Nederlanders heeft DirectResearch in opdracht van NPO Innovatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wie de gebruikers van wearables zijn, en om de motivaties en beweegredenen van gebruikers in kaart te brengen. Bovendien had het onderzoek als doel om kansen te definiëren om publieke content onder de aandacht te brengen en te presenteren via wearables.

Onderzoeksmethode

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gestart met een online kwantitatief onderzoek onder ruim 500 gebruikers en ruim 500 niet-gebruikers van wearables. Vervolgens is DirectResearch in gesprek gegaan met gebruikers van smartwatches, activity trackers, smart glasses en hearables tijdens verschillende online focusgroepen om de resultaten verder uit te diepen. Zie de onderstaande afbeelding voor de samenvatting van het onderzoek.

Resultaat

Met het online kwantitatief onderzoek zijn de beweegredenen en motivaties voor het gebruik van wearables in kaart gebracht. Daarnaast gaf het onderzoek inzicht in de redenen om geen wearables te (willen) gebruiken. Er is bovendien inzicht verkregen in het huidige gebruik en de beoordeling van smartwatches, activity trackers, smart glasses en/of hearables en de interesse voor nieuwe toepassingen. Zo gebruikt bijna de helft van de Nederlanders (45%) een wearable, die zij met name gebruiken voor het meten en stimuleren van sport en welzijn, en entertainment.

De focusgroepen gaven verdiepend inzicht in het gebruik van wearables, de mogelijkheden die gebruikers zien voor de toekomst en kansen voor NPO. Men ziet bijvoorbeeld kansen om wearables in de toekomst meer in te zetten tijdens evenementen, om de gezondheid te stimuleren en voor het verbinden van mensen. De resultaten worden onder andere gebruikt als inspiratie voor mediamakers om nieuwe publieke content te creëren voor NPO.

Samenvatting

Stap 1

Doel

In kaart brengen wie de gebruikers van wearables zijn, wat hun motivaties en beweegredenen zijn en het definiëren van kansen voor het uitserveren van publieke content via wearables.

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek en online focusgroepen

Stap 3

Resultaat

Kennis over het gebruik van wearables in Nederland en zicht op kansen voor het presenteren van publieke content via wearables.

Simone Mutsaers, NPO

“De mensen bij DirectResearch zijn net zo nieuwsgierig als wij naar de onderwerpen die we aansnijden en willen verkennen. Samen zijn we in de wereld van wearables gedoken en hebben we interessante gesprekken gevoerd waardoor we een veel beter idee hebben gekregen van wie deze apparaten gebruiken en vooral waarom en in welke context. Met dit onderzoek kunnen onze mediamakers gerichter concepten ontwikkelen.”

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met behoefteonderzoek en wat dit onderzoek u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden. 

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]