NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Ook binnen paardenvoeding is een trend naar gezondheid zichtbaar, maar wat houdt dit in, hoe sterk is deze trend en waar komt dit vandaan? Last but not least: welke invloed heeft dit op de producten die Pavo binnen haar portfolio voert, voor nu en in de toekomst?

DirectResearch heeft Pavo geholpen met het beter in kaart brengen van de customer journey van paardenhouders in Nederland en Duitsland: welke keuzes maakt men als het gaat om paardenvoer, vanuit welke behoeften en overwegingen en hoe kunnen de kwalitatief hoogwaardige producten van Pavo (nog) beter aansluiten op de (latente) behoeften in de markt?

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de wensen, behoeften
en attitude t.o.v. Pavo onder Nederlandse/Duitse paardenhouders

Stap 2

Methode

Kwalitatief onderzoek in Nederland en Duitsland

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten in de huidige en potentiële consumentenmarkt

Onderzoeksmethode

DirectResearch heeft Pavo geholpen meer inzicht te geven in de huidige en potentiële consumentenmarkt door middel van een multinationaal kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek heeft vorm gekregen in acht focusgroepen met ieder zes deelnemers, waarbij onderscheid is gemaakt tussen twee groepen klanten: recreanten en sporters. De focusgroepen duurde ieder twee uur en werden gehouden onder Nederlandse en Duitse paardenhouders om optimaal recht te doen aan het (te verwachten) verschil tussen deze markten.

Resultaat

Pavo heeft na afloop van het onderzoek een uitgebreide rapportage ontvangen met de belangrijkste inzichten, wensen, behoeften en voorkeuren van de zowel de Nederlandse als de Duitse consument. Het onderzoek heeft onder andere inzichtelijk gemaakt dat er vanuit de doelgroep behoefte was naar een gezond product, waar dit aan moet voldoen (o.a. weinig melasse), dat ook nog lekker is en een aantrekkelijke vorm heeft. Pavo is met deze en andere inzichten aan de slag gegaan en heeft in hun fabriek het product Vital ontwikkeld. Dit product won in 2018 de prestigieuze prijs ‘Horses product van het jaar’ waarbij Pavo van zowel de jury als het publiek de hoogste waardering wist te ontvangen.

Claudia Spanjaard

Onderzoek met onze klanten is een belangrijk onderdeel van onze productontwikkeling en dit voorbeeld laat maar weer zien hoe belangrijk het is om goed naar je klanten te luisteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met onderzoek naar de customer journey van uw doelgroep(en), marktverkenning en optimalisatie van producten en diensten? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]