NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Sinds 2015 voert DirectResearch in opdracht van PGGM op structurele basis onderzoek uit naar de waardering van de communicatie vanuit Pensioenfonds Zorg en Welzijn. (Nieuws)brieven en de Digitale UPO Notificatie zijn hier voorbeelden van. Het doel van de onderzoeken is het verkrijgen van inzicht in de communicatieve kracht van deze middelen en het in kaart brengen van verbeterpunten ter optimalisatie van de communicatie.

Met een pre-test krijgt PGGM vooraf inzicht in de communicatiekracht van het communicatiemateriaal. Met een post-test kan PGGM ook achteraf meten of het communicatiemateriaal het gewenste effect heeft bereikt.

Stap 1

Doel

Structureel inzicht verkrijgen in de waardering van de communicatie vanuit Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek

Stap 3

Resultaat

Rapportages met inzichten in ontwikkelingen over tijd

Onderzoeksmethode

De benodigde informatie wordt verzameld door middel van online kwantitatief onderzoek. Er wordt voor de communicatieonderzoeken gewerkt met een standaard vragenlijst die in samenwerking met PGGM is opgesteld. Deze vragenlijst vormt de basis voor ieder onderzoek en komt de vergelijkbaarheid van de resultaten en de efficiency ten goede.

DirectMarker

Speciaal om (digitale) communicatiemiddelen te testen heeft DirectResearch de DirectMarker ontwikkeld. PGGM heeft inmiddels ruime ervaring met deze onderzoeksmethodiek. De PFZW deelnemers beoordelen de communicatiemiddelen door het plaatsen van smileys op specifieke plekken in het schrijven. De deelnemer kan kiezen voor een positieve of negatieve smiley. Na het plaatsen van een smiley wordt om een toelichting gevraagd. Zo ontstaat zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht in de aansprekende en ‘kritische’ aspecten.

Resultaat

DirectResearch presenteert de resultaten van ieder communicatieonderzoek in een overzichtelijke rapportage. Door de resultaten te vergelijken met voorgaande metingen krijgt PGGM inzicht in ontwikkelingen over tijd. Dit zorgt ervoor dat PGGM continue haar communicatie kan optimaliseren. Daarnaast kan het effect van de acties en/of verbeterpunten die zijn voortgekomen uit voorgaande metingen worden vastgesteld. Deze onderzoeksaanpak biedt PGGM gerichte handvatten om de deelnemers van PFZW nog effectiever te bereiken.

Louise Jansen

DirectResearch is een professioneel bureau waar PGGM al een aantal jaren prettig mee samenwerkt. De overzichtelijke en inhoudelijk sterke rapportages geven bruikbare inzichten. Sterk punt van DirectResearch is de flexibiliteit waar wij veelvuldig een beroep op doen. De DirectMarker geeft ons gedetailleerd inzicht in de waardering van de verschillende onderdelen van onze communicatiemiddelen. Hiermee kunnen we deze middelen gericht aanpassen en optimaliseren.

Meer weten?

Wilt u uw doelgroep in beweging zetten en inzicht krijgen in wat uw doelgroep van uw communicatiemateriaal vindt vóórdat deze onder ogen komt bij het grote publiek?

Met een pre-test en post-test van uw communicatie communiceert u effectiever, creëert u meer impact, terwijl u op uw marketingbudget bespaart.

Neem gerust contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]