NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Een bijdrage leveren aan de energietransitie maakt onderdeel uit van de internationale missie van de Rabobank: Growing a Better World Together. Passend bij de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord is Rabobank financier van vele projecten op het gebied van duurzame energieopwekking. Het gaat hierbij om windmolenparken, zonne-energie- en biomassaprojecten.

Onderzoeksvraag

Vanuit deze visie onderzoekt en ontwikkelt Rabobank een nieuwe propositie voor duurzaam beleggen. Bij de ontwikkeling van deze propositie is de wens ontstaan om een breed inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de propositie in relatie tot de huidige kennis en relevantie van de energietransitie in de ogen van de consument.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de aantrekkelijkheid van Rabobanks nieuwe propositie voor duurzaam beleggen voor de beleggende consument

Stap 2

Methode

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder Nederlanders die (enigszins) positief staan tegenover beleggen en daar de mogelijkheden toe hebben

Stap 3

Resultaat

Wat zijn de succesfactoren en belemmeringen van de propositie

Onderzoeksmethode

In twee weken tijd hebben we meerdere methodes ingezet om een volledig beeld te krijgen van het potentieel van de propositie en nauw samengewerkt met het team van Rabobank. Allereerst heeft uitgebreid kwantitatief onderzoek plaatsgevonden om te kunnen voorspellen wat het succes van de propositie is en voor welke doelgroepen dit het meest relevant is. Door middel van digitale focusgroep discussies konden meer verdiepende vragen worden voorgelegd aan de doelgroep, om zo additionele motieven en barrières rondom de propositie te kunnen achterhalen.

Resultaat

In korte feedbacksessies hebben we de (tussentijdse) resultaten gepresenteerd en besproken. De onderlinge discussies leiden vervolgens tot nieuwe inzichten en mogelijke verbeterpunten. DirectResearch heeft de totale onderzoeksresultaten in een beknopt en visueel rapport samengevat. Rabobank heeft de waardevolle kwantitatieve en kwalitatieve feedback van de burgers gebruikt om de propositie aan te passen en te verscherpen. Rabobank is momenteel bezig met de verdere ontwikkeling en uitwerking van de propositie.

Rogier Raaijmakers, Rabobank

Als je bezig bent met innovatie, zoek je flexibiliteit en snelheid. Die heb ik bij jullie gevonden. In een prettige, persoonlijke samenwerking heeft DirectResearch geleverd: op tijd en met kwaliteit. Heel fijn!

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met concept-testing en onderzoek naar marktpotentieel en wat dit u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden.

Jeroen Jansen

Commercial Director

020 770 7579

[email protected]