NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre treden neveneffecten op van een regeling die het mogelijk maakt dat de rechter, bij grote uitzondering, medische gegevens kan inzien om een straf voor een ernstige misdaad te kunnen bepalen? Het gaat daarbij om het mogelijk mijden van geestelijke gezondheidszorg en het laten vernietigen van medische dossiers. Deze vraag wilden zij beantwoord krijgen vanuit burgerperspectief. Regioplan heeft DirectResearch ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren onder een representatieve groep burgers van 18 jaar en ouder.

Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de mate waarin burgers verwachten af te zien van geestelijke gezondheidszorg of het medisch dossier te laten vernietigen als gevolg van een regeling

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten die Regioplan en het WODC kunnen gebruiken in de evaluatie van de regeling

Onderzoeksmethode

Door middel van een vragenlijst werden 500 respondenten, mannen en vrouwen, in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder gevraagd naar hun mening betreffende dit onderwerp. In deze vragenlijst kwamen twee thema’s naar voren: Afzien van zorg vanwege het risico van gebruik van gegevens uit medische dossiers in strafrechtelijke procedures; en vragen naar vernietiging van medische dossiers vanwege datzelfde risico. Deze thema’s werden uitgevraagd middels hypothetische vragen.

Resultaat

Na afloop van de dataverzameling heeft DirectResearch een tabellenset met de data opgeleverd aan Regioplan. Daarnaast is er een onderzoeksverantwoording geschreven en opgeleverd met daarin een beschrijving van de steekproef, de dataopschoning en de gehanteerde weging.

Testimonial

“DirectResearch is een bureau waar Regioplan al jaren prettig mee samenwerkt. De communicatie verloopt soepel en ze denken constructief mee. De resultaten van dit panelonderzoek waren zeer waardevol om de onderzoeksvragen van ons onderzoek te beantwoorden.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met beleidsonderzoek en wat dit type onderzoek u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]