NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

In het afgelopen decennium is het medialandschap zeer sterk veranderd. Ten eerste is de markt sterk versnipperd: er zijn vele platforms en blogs waar gratis (vak)informatie te halen valt. Daarnaast spelen landsgrenzen en taal nauwelijks nog een rol. Dit alles geldt in nog veel sterkere mate voor het IT-domein, waar voor allerlei deelgebieden vele platforms in de lucht zijn. Een trend die bij alle media zichtbaar is, is dat lezers niet meer zo snel een langdurig abonnement afnemen.

Om de beste strategie te kunnen bepalen om nieuwe en jongere doelgroepen bij AG Connect te betrekken en te binden, wil AG Connect graag de wensen en behoeften van deze doelgroep beter leren begrijpen. Dit in de breedste zin van het woord,  niet alleen op het gebied (vak)informatie, maar ook als het gaat om opleidingen, trainingen, kennisuitwisseling, binding met elkaar en niet te vergeten ‘fun’ met elkaar. Kortom; wat zijn interesses waar AG Connect in het aanbod via haar platform slim op in kan spelen, de aandacht mee kan trekken?

online community
Stap 1

Doel

Inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van IT-professionals als het gaat om (vak)informatie en kennisuitwisseling

Stap 2

Methode

Online community (kwalitatief)

Stap 3

Resultaat

Concrete inzichten in diensten, producten en de abonnementsvorm die passen bij de doelgroep jonge IT-professionals

Onderzoeksmethode

Een online community is een zeer interactieve vorm van kwalitatief onderzoek en is het beste te vergelijken met een forumdiscussie of groepsdiscussie. Via een online community brengen we de doelgroep samen om motieven, gedachten, beweegredenen en kritische kanttekeningen omtrent een onderwerp te delen. Door middel van gerichte opdrachten en vragen dagen we de doelgroep uit om niet alleen hun individuele mening te geven, maar er is er ook ruimte om te discussiëren met andere deelnemers.

Onderwerpen die in de community van AG Connect zijn besproken zijn; belang van (vak)informatie, informatiebehoeften (interessante onderwerpen, branchegerelateerd of onderwerpgerelateerd, gebruik informatiekanalen, abonnementsvormen (waar is  men bereid voor te betalen?) en kennisuitwisseling. Op basis van alle inzichten heeft AG Connect verschillende proposities ontwikkeld die op de laatste dag van de community aan de respondenten zijn voorgelegd.

Dit alles onder begeleiding van een ervaren moderator van DirectResearch, die in samenspraak met AG Connect het onderzoek dagelijks heeft aangestuurd.

De stappen van een online community:

  • De doelgroep wordt speciaal voor een online community geworven aan de hand van de opgestelde selectiecriteria. Werving vindt plaats met behulp van de respondentpanels van DirectResearch of met uw eigen klantbestanden.
  • Uit alle aanmeldingen worden de juiste deelnemers (30 tot 50) geselecteerd zodat er een gevarieerde doelgroep ontstaat.
  • De geselecteerde respondenten ontvangen per e-mail een bevestiging en uitleg over de community en het aanmaken van een persoonlijk account.
  • Respondenten loggen dagelijks in en nemen actief deel wanneer het hen het beste uitkomt.
  • Het platform biedt de mogelijkheid tot doorvragen op antwoorden die een specifieke respondent deelt tijdens de community, dit ter verdieping en duiding van de beweegredenen van de respondent. Voorafgaand aan de community wordt in samenspraak met u een draaiboek opgesteld voor de te bespreken onderwerpen en opdrachten.
  • U kunt zelf ook meekijken in het platform en een beeld vormen bij de inzichten die worden verkregen.
  • Dagelijks ontvangt u een korte samenvatting met de resultaten van de dag ervoor. Op basis van deze highlights bespreekt u de voortgang van de community en kunt u onderwerpen die nog komen gaan, bijstellen indien nodig.
  • Na afloop, een community loopt 3 tot 5 dagen, worden alle inzichten in een overzichtelijk rapport aan u gepresenteerd.

Resultaat

Een online community levert veel verschillende rijke kwalitatieve informatie op. Alle meningen, beweegredenen en gedachten van de respondenten worden geanalyseerd door DirectResearch waarna een overzichtelijke rapportage wordt opgeleverd met daarin de belangrijkste resultaten van de community.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met marktonderzoek en wat een online community u kan opleveren? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Jeroen Jansen

Commercieel directeur

020 770 7579

[email protected]