NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Onderzoeksvraag

Spotta heeft al goed inzicht in het effect van een folder in het folderpakket op leesgedrag, winkelbezoek en aankoopgedrag van producten of diensten uit de folder. Adverteerders bereiken met Spotta wekelijks 4,5 miljoen huishoudens via de brievenbus en daarmee ruim 9,5 potentiële consumenten. Consumenten maken op basis van deze folders hun boodschappenlijstje (50%) en beslissen welke winkels ze gaan bezoeken (34%). Minder bekend is welke impact huis-aan-huisverspreiding heeft op het merk uit de folder. Dit is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar het effect van folders en flyers op de KPI’s merkvoorkeur, merkbekendheid, merkoverweging en merkwaarde.

Stap 1

Doel

Meten van de impact van een huis-aan-huisverspreiding op de belangrijkste merk KPI’s

Stap 2

Methode

Online vragenlijst met vragen over merk KPI’s, gevolgd door vragen over de folder/flyer

Stap 3

Resultaat

Inzicht in de impact van een huis-aan-huisverspreiding op het merk, vergeleken met een controlegroep

Onderzoeksmethode

De online vragenlijst is uitgezet onder Nederlandse consumenten die huis-aan-huisverspreidingen ontvangen. Respondenten hebben allereerst vragen beantwoord over bekendheid, overweging en voorkeur van het merk uit de folder. Aansluitend is hen gevraagd in hoeverre zij diverse aspecten vinden passen bij het merk. Vervolgens is de folder getoond, om te bepalen of consumenten in de exposed groep (hebben de folder al eerder gezien) of de controlegroep (hebben de folder niet eerder gezien) vallen. Op basis van deze tweedeling kan het effect van de huis-aan-huisverspreiding op de eerder uitgevraagde KPI’s worden bepaald.

Resultaat

Voor vier verschillende campagnes werd het effect van de folderverspreiding op de merk KPI’s gemeten. Hieruit blijkt dat de folder in 3 van de 4 studies een significante impact heeft gehad op de spontane en geholpen bekendheid van het merk. Ook inhoudelijk zijn consumenten in de exposed groep meer vertrouwd met verschillende aspecten van het merkimago. In 2 van de 4 studies had de flyer boven een positief effect op de aankoopintentie van het merk. Dit betekent dat een groter deel van de blootgestelde consumenten van plan is om in de toekomst het product te kopen. Hoewel er geen meetbaar effect was op de merkoverweging en merkvoorkeur, laten deze resultaten zien dat folderverspreiding niet alleen verkeer naar de winkel stimuleert, maar ook de bekendheid van het merk vergroot en de koopintentie richting de toekomst versterkt. De resultaten uit deze studies geven marketeers inzicht in het effect van folders op de merk KPI’s van verschillende merken.

“Een verrassende aanpak met een helder resultaat. De Brand Lift Studie geeft ons eindelijk een methode om de effecten van het lezen van een folder op het merk goed weer te geven. Essentieel voor de Marketeer in deze tijd en daarom zeer waardevol.”

Meer weten?

Klik op deze link om de Whitepaper te openen waarin Spotta de resultaten van de Brand Lift Studies verder toelicht.

Jeannetta Berghahn

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]