NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 2006 – ten tijde van de maatschappelijke discussie over het einde van het postmonopolie – hebben de inmiddels 21 organisaties de krachten gebundeld. De leden van de VGP zijn, met gezamenlijk ca. 0,6 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor ca. 25% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve behartiging van de belangen van groot-zakelijke postverzenders. Daarnaast streeft de VGP naar het delen van kennis tussen de leden op het gebied van post en pakketten. De focus van de VGP richt zich op fysieke brief- en pakketpost (de zogenoemde brede bezorgmarkt), zonder de ogen te sluiten voor innovatieve ontwikkelingen en de effecten daarvan in het fysieke bezorgproces.

Onderzoeksvraag

Sinds september 2012 voert Team Vier (inmiddels DirectResearch) uitvoerige onafhankelijke metingen uit naar de kwaliteit van de postdienstverlening in Nederland. Er vonden sinds het begin van het onderzoek 46 deelmetingen plaats, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kon worden gemeten.

briefpost
Stap 1

Doel

Inzicht krijgen in de kwaliteit van de postbezorging door PostNL. Door het meten van de tijdigheid en de zekerheid van de bezorging van poststukken.

Stap 2

Methode

Kwantitatief online onderzoek, met jaarlijks vier deelmetingen.

Stap 3

Resultaat

Inzicht in de overkomsttijdigheid en overkomstzekerheid van geadresseerde post .

Onderzoeksmethode

Per deelmeting worden gedurende een week, via een grote steekproef uit ons ISO gecertificeerde postpanel, de ‘bezorging op tijd’ en de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht. Bij de gepresenteerde resultaten hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheidsmarge van 95%.

Resultaat

De VGP ontvangt na iedere deelmeting een beknopte rapportage, een factsheet met de cumulatieve resultaten en tabellen met de afzonderlijke deelmetingen per servicekader.

Peter-Jan van der Giessen, bestuurslid/penningmeester VGP

Omdat kwaliteit een belangrijk punt is voor de grootste postverzenders wil de VGP dé onafhankelijke bewaker van de bezorgkwaliteit zijn. Juist nu PostNL weer het monopolie op de postmarkt heeft, blijft de VGP het kwaliteitsonderzoek continu uitvoeren. Een aantal van onze leden gebruikt de resultaten in de contractonderhandelingen en hebben hierover SLA-afspraken gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de politiek. De VGP werkt prettig met DirectResearch (v/h Team Vier) samen omdat het team toegankelijk is, keer op keer flexibel is, kort op de bal reageert en meedenkt ten aanzien van onze situatie en onze leden en nét dat extra stapje zet in onze samenwerking.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u wij u kunnen helpen met Productontwikkeling en -innovatie en wat dit soort onderzoek u kan opleveren? Neem contact op met Jeroen Jansen voor meer informatie en de mogelijkheden. Neem contact op met Jeannetta Berghahn voor meer informatie en de mogelijkheden.

Jeannetta Berghahn

Client Director

06-51 07 58 54

[email protected]