NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom behoefteonderzoek?

Klantgerichtheid, customer experience, marketing zijn allemaal termen die organisaties gebruiken om aan te geven dat ze hun producten, diensten en kanalen zoveel mogelijk willen afstemmen op de wensen en behoeften van klanten. Dit houdt in dat organisaties hun doelgroepen moeten afbakenen en daarna behoefteonderzoek moeten inzetten om meer te weten over hun motieven, drijfveren en behoeften. Welke waarden vinden ze belangrijk? Waarom kopen ze een product(categorie), wat zijn relevante productkenmerken, wat is de invloed van communicatiekanalen en van concurrerende merken en hoe ziet het gebruikersgedrag van uw doelgroep eruit?  

Peter van de Vijver

Research Director

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je behoefteonderzoek uit?

Er is geen juiste methode om behoefteonderzoek uit te voeren. De meest geschikte onderzoeksmethode is afhankelijk van wat u al van uw doelgroep weet en hoe u de informatie verder wilt gebruiken. Vaak onderzoeken we behoeften en drijfveren door middel van groepsgesprekken of een online community en valideren we de hypothesen die hieruit naar voren komen op een kwantitatieve manier. Ook is het denkbaar dat we een hierin een concreet concept of idee toetsen onder een grotere groep respondenten. Wij zullen een behoefteonderzoek op maat aanbieden, waarbij we samen met u de juiste opzet vaststellen.

Wat levert behoefteonderzoek op?

U wilt uw doelgroep overtuigen om gebruik te maken van uw aanbod en derhalve moet u weten wat uw klanten motiveert en waarom. Met een behoefteonderzoek maakt u inzichtelijk welke behoeften er leven binnen uw huidige of potentiële doelgroepen en waar voor u kansen liggen en DirectResearch helpt u om het meeste uit het behoefteonderzoek te halen. Dé ideale uitgangspositie voor vooruitstrevende organisaties om daarna productportfolio, communicatie of positionering aan te scherpen en de concurrentie een stap voor te blijven.

Wilt u meer weten over productontwikkeling en -innovatie? Download dan hier onze whitepaper over nieuwe producten en diensten!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen