Research
NPS +57
Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief

Waarom brand tracking?

Alles wat uw organisatie vervaardigt en communiceert bepaalt in sterke mate hoe doelgroepen over uw merk denken. Als dit positief en relevant voor ze is, is de kans op aankoop of op aanbeveling aan anderen het grootst. De best presterende organisaties stellen daarom doelen aan hun merk en gebruiken brand tracking om de ‘gezondheid’ van hun merk te monitoren. Waar staat uw merk in relatie tot de concurrentie, in welke mate komen uw merkwaarden in verschillende Touch Points naar voren en wat is het effect van uw marketing- en communicatiecampagnes?

Armin van Oosten

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je brand tracking uit?

Effectieve brand tracking is afgestemd op de merkstrategie van uw organisatie, maar meet onder uw doelgroep, naast klanten ook uw prospects, de naamsbekendheid en imago. Daarnaast onderzoeken we het gebruik en (het belang) van de merkwaarden en hoe deze in de relevante fases van de customer journey naar voren komen en bijdragen aan (aankoop)gedrag. In een brand tracking onderzoek wordt een serie identieke vragen voorgelegd voor een langere periode (bijvoorbeeld maandelijks). Door het onderzoek periodiek uit te voeren, is het mogelijk om trendanalyses te maken. Ad-hoc vragen in een flexibel vraagblok met bijvoorbeeld het effect van uw campagne. Zo blijft u flexibel en kunt u eenvoudig inspelen op relevante ontwikkelingen.

Wat levert brand tracking op?

Een brand tracking onderzoek levert uw hét benodigde inzicht in het effect van uw marktstrategieën op kennis, houding en gedrag van uw klanten en prospects en werkt het best als u zelf KPI’s heeft gesteld. Deze aspecten geven samen een goede indicatie van de gezondheid van uw merk op een bepaald moment en gedurende de tijd. DirectResearch kan op continue basis uw KPI’s monitoren, waardoor u tijdig kunt anticiperen en uw communicatie of kanaalstrategie kunt optimaliseren.

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen

Onze klanten