NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom naamsbekendheidonderzoek?

Wilt u inzicht krijgen in de bekendheid van uw merk, product of dienst onder uw doelgroep? Of hoe uw bekendheid zich verhoudt tot uw concurrenten? Een naamsbekendheidonderzoek biedt waardevolle inzichten in de bekendheid van uw merk, product of dienst en waar u staat ten opzichte van concurrenten. Daarnaast is een naamsbekendheidonderzoek een zeer geschikt middel om het effect van bijvoorbeeld een reclamecampagne te meten: met behulp van een nulmeting kan de huidige naamsbekendheid in kaart worden gebracht, waarna vervolgmetingen kunnen bepalen hoe de naamsbekendheid zich heeft ontwikkeld na de campagne.

Ferdinand Kieboom

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je naamsbekendheidonderzoek uit?

Er zijn diverse manieren om uw naamsbekendheid in kaart te brengen. Aan de hand van een open vraag wordt de top-of-mind en spontane naamsbekendheid uitgevraagd. Dit geeft inzicht in hoe sterk uw merk en dat van concurrenten actief in het bewustzijn van uw doelgroep aanwezig zijn. De geholpen naamsbekendheid geeft aan in hoeverre uw doelgroep uw merk en dat van concurrenten herkent, wanneer deze gezamenlijk worden getoond.

Wat levert naamsbekendheid­onderzoek op?

De resultaten van een naamsbekendheidonderzoek geven u inzicht in de effecten van uw marketingcommunicatie of -campagne en tonen u in welke mate gerichte acties nodig zijn om de naamsbekendheid te versterken. Dit kan doelgroep-breed zijn, maar het is ook mogelijk dat uw naamsbekendheid onder een subdoelgroep vergroot moet worden, zodat deze uw merk eerder kan overwegen bij een aankoop (de ‘evoked set’). Kortom, een hoge naamsbekendheid betekent een betere breinpositie en leidt tot een sterkere marktpositie.

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met bekendheid van uw merk, product of dienst onder uw doelgroep? Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden!

Ferdinand Kieboom

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Voorbeeldcases

Beoordelingen